Denumirea persoanei juridice | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Persoana juridică - Identificarea persoanei juridice -
Denumirea persoanei juridice

Art. 226. - Reviste (1), Doctrină (6)

(1) Persoana juridică poartă denumirea stabilită, în condițiile legii, prin actul de constituire sau prin statut. Reviste (3), Proceduri (1)

(2) Odată cu înregistrarea persoanei juridice se vor trece în registrul public denumirea ei și celelalte atribute de identificare. Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Denumirea și sediul societății sunt stabilite prin actele constitutive fiind necesară trecerea lor, alături de celelalte atribute de identificare, în registrul public specific persoanei juridice. Modificarea lor se va face în aceleași condiții impuse pentru constituirea persoanei juridice. În funcție de specificul și dezvoltarea activității persoanei juridice, aceasta poate avea mai multe sedii secundare. Ca și în cazul persoanei fizice, persoana juridică își poate alege un alt sediu decât cel înscris în registrul public în vederea exercitării drepturilor sau a executării obligațiilor născute din anumite acte juridice. Alegerea domiciliului nu se prezumă, ci va trebui făcută în scris. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Obligația înregistrării. Denumirea persoanei juridice se stabilește prin actul de constituire sau prin statut. Pentru persoanele juridice supuse înregistrării se cere ca, odată cu înregistrarea, să se treacă în registrul public denumirea ei și celelalte atribute de identificare (naționalitate, sediu, număr de înregistrare fiscală etc.). Pentru persoanele juridice nesupuse înregistrării, trecerea denumirii în registrele publice nu este necesară, așa cum nu este necesară nici înregistrarea persoanei juridice însăși. Opozabilitatea față de terți a atributelor de identificare se asigură prin actul de constituire, care este el însuși publicat. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Potrivit art. 226 C. civ.., persoana juridică poartă denumirea stabilită, în condițiile legii, prin actul de constituire sau statut. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
   72.1. Noțiune. Deși noul Cod civil conține texte legale privitoare la denumirea persoanei juridice, nu regăsim o definiție a acestei noțiuni. 
    Prin "denumirea persoanei juridice" înțelegem acel mijloc de identificare a subiectului colectiv de drept civil care constă în cuvântul ori grupul de cuvinte stabilit, cu această semnificație, în condițiile legii. 
    Într-o altă opinie(261), denumirea este acel atribut de identificare a per­­­soanei juridice care se compune dintr-un cuvânt sau mai multe cu­vinte stabilite, în condițiile legii, prin actul de constituire sau statut, și ac­ceptate de organele de stat competente, în vederea distingerii acestor subiecte de drept de altele participante la raporturile juridice civile. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Denumirea și firma au aceeași accepțiune, fiind un atribut al persoanei juridice prin care aceasta se identifică față de terți și în raporturile încheiate cu partenerii contractuali. Unii autori disting între denumire și firmă, pentru care formulează definiții diferite (G. Boroi, op. cit., p. 410; C.T. Ungureanu, op. cit., p. 541-543). 
   2. În funcție de forma organizatorică a subiectului de drept la care se atașează, numele persoanei juridice poate exprima: o calificare administrativă urmată de denumire (Municipiul Sibiu); o denumire socială urmată de forma integrală sau prescurtată care identifică societatea comercială (Societatea pe acțiuni "Alfa"/"Alfa" SA); un titlu care identifică o asociație (Asociația pentru protecția rândunicilor); denumirea sau numele și/sau prenumele unei persoane fizice care identifică o fundație (Fundația Principesa Margareta a României); o denumire care identifică sindicatul (Sindicatul Spiru Haret); o denumire integrală și prescurtată care identifică partidul politic (Partidul Românesc, PR). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Încetarea curatelei
Dispoziții speciale
Elementele constitutive
Calitatea de persoană juridică
Categorii de persoane juridice
Persoana juridică de drept privat
Persoana juridică de drept public
Regimul juridic aplicabil
Efectele personalității juridice
Naționalitatea persoanei juridice
Denumirea persoanei juridice
Sediul persoanei juridice
Schimbarea denumirii și sediului
Dovada denumirii și sediului
Alte atribute de identificare
Mențiuni obligatorii
Noțiune
Modurile de reorganizare
Fuziunea
Efectele fuziunii
Divizarea
Reviste:
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 226 din Legea nr. 71/2011, raportat la art. 95 pct. 2 din Codul de procedură civilă
Cuprinsul cererii de chemare în judecată formulate de o persoană juridică (procedură contencioasă)
Competența materială procesuală a secțiilor specializate în materia litigiilor cu profesioniști. Criterii de delimitare. Răspunderea civilă delictuală atrage competența unei secții specializate, dacă privește activitatea unor profesioniști/Procedural material jurisdiction of the specialized sections in the matter of disputes against professionals. Delimitation criteria. The tort liability confers jurisdiction on a specialized section, it concerns the activity of some professionals
Identificarea persoanei fizice în reglementarea noului Cod civil și în lumina jurisprudenței contenciosului european și a practicii judiciare de drept intern*
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Proceduri:
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii privind modificarea denumirii unui profesionist
;
se încarcă...