Data desfacerii căsătoriei | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Efectele divorțului - Data desfacerii căsătoriei -
Data desfacerii căsătoriei

Art. 382. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5)

(1) Căsătoria este desfăcută din ziua când hotărârea prin care s-a pronunțat divorțul a rămas definitivă. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3)

(2) Prin excepție, dacă acțiunea de divorț este continuată de moștenitorii soțului reclamant, potrivit art. 380, căsătoria se socotește desfăcută la data decesului. Reviste (4), Doctrină (1)

(3) În cazul prevăzut de art. 375, căsătoria este desfăcută pe data eliberării certificatului de divorț. Reviste (4), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă. Art. 382 Față de dispozițiile art. 39 Codul familiei., noua reglementare stabilește că data desfacerii căsătoriei se raportează la ziua în care hotărârea prin care s-a pronunțat divorțul arămas definitivă (nu irevocabilă, așa cum se prevedea anterior). În plus, alin. (2) și (3) ale art. 382 noul C. civ. statuează alte două momente la care căsătoria este considerată desfăcută: data decesului, în ipoteza continuării acțiunii de divorț de către moștenitorii soțului reclamant, și data eliberării certificatului de divorț, în cazul divorțului pe cale administrativă sau prin procedură notarială. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Este esențial să reținem că nu faptul depunerii unei cereri de divorț are efect extinctiv asupra regimului matrimonial, ci acela al desfacerii căsătoriei pe data, după caz, aeliberării certificatului de divorț sau arămânerii definitive ahotărârii instanței (art. 382 C. civ..). În alte cuvinte, regimul matrimonial încetează pe data, ca regulă, adepunerii cererii de divorț sub condiția ca respectiva cerere de divorț să fi fost admisă. Altminteri, dacă cererea de divorț primește oaltă soluție – este respinsă, se constată împăcarea soților, intervine perimarea cererii etc. – nerealizându-se condiția desfacerii căsătoriei, regimul matrimonial continuă să funcționeze. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precizări introductive. Data desfacerii căsătoriei interesează în raporturile dintre foștii soți și în cele dintre aceștia și copiii lor minori. În raporturile dintre foștii soți și terți, efectele divorțului (e vorba aici, evident, de cele patrimoniale) devin opozabile celor din urmă pe data îndeplinirii formalităților de publicitate (a se vedea G.C. Frențiu, Familia, p. 333; M. Avram, Familia, p. 139), reglementate în art. 387 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   312. Data desfacerii căsătoriei în cazul divorțului pe cale judiciară. În cazul divorțului pronunțat de instanța de judecată, căsătoria se consi­deră desfăcută din ziua în care hotărârea de divorț a rămas definitivă, dată de la care divorțul produce efecte în raporturile dintre soți. 
    În privința sintagmei "hotărâre definitivă" trebuie avute în vedere prevederile art. 222 din Legea nr. 71/2011, conform cărora până la intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, referirea la hotărârea judecătorească definitivă se înțelege ca fiind făcută la hotărârea irevocabilă, precum și dispozițiile art. 8 din Legea nr. 76/2012, conform cărora de la data intrării în vigoare a Co­dului de procedură civilă, referirile din cuprinsul actelor normative la hotărârea judecătorească "definitivă și irevocabilă" sau, după caz, "irevocabilă" se vor înțelege ca fiind făcute la hotărârea judecătorească "definitivă". [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În cazul divorțului pronunțat de instanța de judecată, căsătoria se consideră desfăcută din ziua în care hotărârea de divorț a rămas definitivă, dată de la care divorțul produce efecte în raporturile dintre soți. În privința sintagmei "hotărâre definitivă" trebuie avute în vedere prevederile art. 222 din Legea nr. 71/2011, conform cărora până la intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, referirea la hotărârea judecătorească definitivă se înțelege ca fiind făcută la hotărârea irevocabilă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Efectele față de terți
Motive de divorț
Condiții
Condiții
Procedura
Mențiunea în actul de căsătorie
Refuzul ofițerului de stare civilă sau notarului public
Condiții
Continuarea acțiunii de divorț
Condițiile divorțului
Data desfacerii căsătoriei
Numele de familie după căsătorie
Drepturile soțului divorțat
Raporturile dintre părinții divorțați și copiii lor minori
Exercitarea autorității părintești de către ambii părinți
Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte
Exercitarea autorității părintești de către alte persoane
Locuința copilului după divorț
Drepturile părintelui separat de copil
Stabilirea contribuției părinților
Modificarea măsurilor luate cu privire la copil
Reviste:
Particularități privind partajul bunurilor comune ale soților în caz de divorț
Contribuții la studiul reglementărilor interne referitoare la prestația compensatorie în caz de divorț
Unele aspecte privind procedura divorțului în reglementarea Noului Cod de procedură civilă
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 2 alin. (4), art. 59 alin. (2) și art. 64 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, în sensul că instanța de judecată nu poate consfinți acordul de mediere referitor la înțelegerea părților privind desfacerea căsătoriei
Bigamia, caz de nulitate absolută a căsătoriei
Moștenirea legală. Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi
Procedura divorțului. Decesul uneia dintre soți
Desfacerea căsătoriei în reglementarea noului Cod civil
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legislație conexă :
Codul de procedură civilă din 2010
;
se încarcă...