Data desfacerii căsătoriei | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Desfacerea căsătoriei - Efectele divorțului -
§1.
Data desfacerii căsătoriei

Data desfacerii căsătoriei

Art. 382. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

(1) Căsătoria este desfăcută din ziua când hotărârea prin care s-a pronunțat divorțul a rămas definitivă. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

(2) Prin excepție, dacă acțiunea de divorț este continuată de moștenitorii soțului reclamant, potrivit art. 380, căsătoria se socotește desfăcută la data decesului. Reviste (3), Doctrină (1)

(3) În cazul prevăzut de art. 375, căsătoria este desfăcută pe data eliberării certificatului de divorț. Reviste (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă. Art. 382 Față de dispozițiile art. 39 Codul familiei., noua reglementare stabilește că data desfacerii căsătoriei se raportează la ziua în care hotărârea prin care s-a pronunțat divorțul arămas definitivă (nu irevocabilă, așa cum se prevedea anterior). În plus, alin. (2) și (3) ale art. 382 noul C. civ. statuează alte două momente la care căsătoria este considerată desfăcută: data decesului, în ipoteza continuării acțiunii de divorț de către moștenitorii soțului reclamant, și data eliberării certificatului de divorț, în cazul divorțului pe cale administrativă sau prin procedură notarială. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Este esențial să reținem că nu faptul depunerii unei cereri de divorț are efect extinctiv asupra regimului matrimonial, ci acela al desfacerii căsătoriei pe data, după caz, aeliberării certificatului de divorț sau arămânerii definitive ahotărârii instanței (art. 382 C. civ..). În alte cuvinte, regimul matrimonial încetează pe data, ca regulă, adepunerii cererii de divorț sub condiția ca respectiva cerere de divorț să fi fost admisă. Altminteri, dacă cererea de divorț primește oaltă soluție – este respinsă, se constată împăcarea soților, intervine perimarea cererii etc. – nerealizându-se condiția desfacerii căsătoriei, regimul matrimonial continuă să funcționeze. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precizări introductive. Data desfacerii căsătoriei interesează în raporturile dintre foștii soți și în cele dintre aceștia și copiii lor minori. În raporturile dintre foștii soți și terți, efectele divorțului (e vorba aici, evident, de cele patrimoniale) devin opozabile celor din urmă pe data îndeplinirii formalităților de publicitate (a se vedea G.C. Frențiu, Familia, p. 333; M. Avram, Familia, p. 139), reglementate în art. 387 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   312. Data desfacerii căsătoriei în cazul divorțului pe cale judiciară. În cazul divorțului pronunțat de instanța de judecată, căsătoria se consi­deră desfăcută din ziua în care hotărârea de divorț a rămas definitivă, dată de la care divorțul produce efecte în raporturile dintre soți. 
    În privința sintagmei "hotărâre definitivă" trebuie avute în vedere prevederile art. 222 din Legea nr. 71/2011, conform cărora până la intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, referirea la hotărârea judecătorească definitivă se înțelege ca fiind făcută la hotărârea irevocabilă, precum și dispozițiile art. 8 din Legea nr. 76/2012, conform cărora de la data intrării în vigoare a Co­dului de procedură civilă, referirile din cuprinsul actelor normative la hotărârea judecătorească "definitivă și irevocabilă" sau, după caz, "irevocabilă" se vor înțelege ca fiind făcute la hotărârea judecătorească "definitivă". [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În cazul divorțului pronunțat de instanța de judecată, căsătoria se consideră desfăcută din ziua în care hotărârea de divorț a rămas definitivă, dată de la care divorțul produce efecte în raporturile dintre soți. În privința sintagmei "hotărâre definitivă" trebuie avute în vedere prevederile art. 222 din Legea nr. 71/2011, conform cărora până la intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, referirea la hotărârea judecătorească definitivă se înțelege ca fiind făcută la hotărârea irevocabilă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Despre regimul matrimonial în general
Locuința familiei
Alegerea regimului matrimonial
Modificarea convențională
Modificarea judiciară
Dispoziții generale
Divorțul prin acordul soților pe cale judiciară
Divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială
Divorțul din culpă
Divorțul din cauza stării sănătății unui soț
Data desfacerii căsătoriei
Efectele divorțului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soți
Efectele divorțului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soți
Efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori
Dispoziții generale
Prezumția de paternitate
Recunoașterea copilului
Acțiuni privind filiația
Persoanele care pot fi adoptate
Persoanele care pot adopta
Consimțământul la adopție
Reviste:
Particularități privind partajul bunurilor comune ale soților în caz de divorț
Contribuții la studiul reglementărilor interne referitoare la prestația compensatorie în caz de divorț
Unele aspecte privind procedura divorțului în reglementarea Noului Cod de procedură civilă
Moștenirea legală. Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
Procedura divorțului. Decesul uneia dintre soți
Contribuții la studiul divorțului prin procedură notarială
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Referințe în cărți:
Noul Cod civil. Legislație consolidată și index 1 martie 2016
Legislație conexă :
Codul de procedură civilă din 2010
;
se încarcă...