Data adopției | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Adopția - Efectele adopției -
Data adopției

Art. 469. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (6)

Adopția produce efecte de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care a fost încuviințată.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În ceea ce privește efectele adopției, față de reglementarea Legii nr. 273/2004 (art. 56-59), observăm noutatea dispozițiilor art. 469-474 noul C. civ., sub următoarele aspecte: 
    a) adopția produce efecte de la data rămânerii definitive (nu irevocabile, ca anterior) a hotărârii judecătorești prin care a fost încuviințată (art. 469 noul C. civ.); 
    b) tot în baza unei hotărâri definitive, potrivit alin. (5) al art. 473 noul C. civ., serviciul de stare civilă competent va întocmi noul act de naștere al copilului; [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Rudenia adoptivă. În cazul celui adoptat și adescendenților săi, raporturile de rudenie firească față de părinții firești ai adoptatului și rudele acestora încetează pe data rămânerii definitive ahotărârii de încuviințare aadopției [art. 470 alin. (2) și art. 469 C. civ..], dar impedimentul la căsătorie fondat pe rudenia de sânge aadoptatului și adescendenților săi față de rudele firești se menține, fiind dublată de interdicția de căsătorie între rudele civile [art. 274 alin. (3) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Data de la care adopția își produce efectele, anume stabilirea legăturii de filiație între adoptat și adoptator, precum și a legăturii de rudenie între adoptat și rudele părintelui adoptatorului, împreună cu toate consecințele atașate relației de filiație civilă și de rudenie civilă, concomitent cu stingerea raporturilor de rudenie firească dintre adoptat, descendenții săi, pe de o parte, și părinții firești, precum și rudele acestora, pe de altă parte [art. 470 alin. (1) și (2) noul C. civ.] este aceea a rămânerii definitive a hotărârii instanței de tutelă prin care a fost încuviințată adopția. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6

    Prevederile interesând efectele adopției, art. 469-474 C. civ.., reunite în secțiunea a 3-a, „Efectele adopției” din capitolul consacrat filiației prin adopție, se completează cu cele stabilite prin art. 66-70 din Legea privind procedura adopției. 
    Adopția produce efecte de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care a fost încuviințată (art. 469 C. civ..). Este data la care se raportează stabilirea legăturii de filiație între adoptat și adoptator, precum și a legăturii de rudenie între adoptat și rudele părintelui adoptatorului, împreună cu toate consecințele atașate relației de filiație civilă și de rudenie civilă, concomitent cu stingerea raporturilor de rudenie firească dintre adoptat, descendenții săi, pe de o parte, și părinții firești, precum și rudele acestora, pe de altă parte. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   480. Data adopției. Adopția începe să producă efecte de la mo­mentul la care hotărârea judecătorească prin care s-a încuviințat adop­ția a rămas definitivă. Conform art. 222 din Legea nr. 71/2011, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de pro­cedură civilă, referirea din cuprinsul Codului civil la hotărârea definitivă se va înțelege ca fiind făcută la hotărârea irevocabilă. Prin urmare, odată ce hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției a rămas irevocabilă, respectiv definitivă, după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă, adopția începe să își producă toate efectele. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Confidențialitatea informațiilor
Raporturile dintre tată și copil
Reguli aplicabile
Egalitatea în drepturi a copiilor
Numele copilului din căsătorie
Numele copilului din afara căsătoriei
Noțiune
Principiile adopției
Adopția internațională
Procedura adopției
Data adopției
Efectele asupra rudeniei
Raporturile dintre adoptator și adoptat
Decăderea adoptatorului din exercițiul drepturilor părintești
Numele adoptatului
Informațiile cu privire la adopție
Încetarea adopției
Desfacerea adopției
Desfacerea adopției la cererea adoptatorului
Desfacerea adopției la cererea adoptatului
Anularea adopției
Reviste:
Consimțământul - actor important în procedura adopției/Le consentement - un acteur important dans la procedure de l'adoption/Consent - an important player in the adoption procedure
Consimțământul - actor important în procedura adopției
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...