Darea și revocarea consimțământului părinților | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Condițiile de fond ale adopției - Consimțământul la adopție -
Darea și revocarea consimțământului părinților

Art. 466. - Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Consimțământul la adopție al părinților firești sau, după caz, al tutorelui poate fi dat numai după trecerea unui termen de 60 de zile de la data nașterii copilului. Doctrină (2)

(2) Consimțământul dat în condițiile alin. (1) poate fi revocat în termen de 30 de zile de la data exprimării lui. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 466 
    Articolul 466 noul C. civ. preia, în fapt, conținutul normativ al art. 16 alin. (1) și (2) din Legea nr. 273/2004. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    977 Avem în vedere faptul că instanța, constatând temeinicia motivelor de nulitate invocate, nu este obligată să ordone „repunerea părților în situația anterioară” încuviințării adopției, adică să dispună desființarea adopției, ci este îndrituită să respingă cererea în declararea nulității – subliniem, cu toate că a constatat temeinicia motivelor de nulitate invocate – dacă apreciază că menținerea adopției este în interesul celui adoptat (art. 481 C. civ..).
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Exprimarea consimțământului. Consimțământul la adopție al părinților firești sau, după caz, al tutorelui, poate fi exprimat numai după trecerea unui termen de 60 de zile de la data nașterii copilului. Menirea termenului prohibitiv este acela de a oferi părinților, în primul rând, răgazul necesar pentru a chibzui asupra consecințelor categorice ale adopției în ceea ce privește viitorul relațiilor cu respectivul copil. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Consimțământul părinților firești, respectiv al tutorelui nu poate fi exprimat mai înainte de împlinirea unui termen de 60 de zile calculat de la data nașterii copilului. Apre­ciem că data nașterii este cea care apare înscrisă în certificatul de naștere, atât timp cât nașterea unei persoane se dovedește cu acest certificat. 
   2. Consimțământul exprimat poate fi revocat, însă nu oricând, ci cel târziu până la împli­nirea termenului de 30 de zile de la data exprimării lui în condițiile legii. Ulterior acestui moment, consimțământul devine irevocabil. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    977 Avem în vedere faptul că instanța, constatând temeinicia motivelor de nulitate invocate, nu este obligată să ordone „repunerea părților în situația anterioară” încuviințării adopției, adică să dispună desființarea adopției, ci este îndrituită să respingă cererea în declararea nulității – subliniem, cu toate că a constatat temeinicia motivelor de nulitate invocate – dacă apreciază că menținerea adopției este în interesul celui adoptat (art. 481 C. civ..).
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Pluralitatea de adoptați frați și surori
Interzicerea adopției între frați
Situația soților
Capacitatea și starea de sănătate
Diferența de vârstă
Condițiile morale și materiale
Adopția simultană sau succesivă
Persoanele care consimt la adopție
Situații speciale privind consimțământul părinților
Libertatea consimțământului părinților
Darea și revocarea consimțământului părinților
Refuzul părinților de a și da consimțământul
Condițiile exprimării consimțământului
Dobândirea lucrării de către proprietarul imobilului
Categoriile de lucrări
Prezumțiile în favoarea proprietarului imobilului
Regimul juridic
Lucrările autonome cu caracter durabil efectuate cu bună credință
Lucrările autonome cu caracter durabil efectuate cu rea credință
Lucrările adăugate necesare
Lucrările adăugate utile
Reviste:
Apel. Cerere de interventie în interes propriu. Termenul pâna la care aceasta cerere poate fi modificată
Consimțământul - actor important în procedura adopției/Le consentement - un acteur important dans la procedure de l'adoption/Consent - an important player in the adoption procedure
Consimțământul - actor important în procedura adopției
Admisibilitatea denunțării unilaterale a actelor juridice civile
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
;
se încarcă...