Controlul instanței de tutelă | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Tutela minorului - Controlul exercitării tutelei -
Controlul instanței de tutelă

Art. 151. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (7)

(1) Instanța de tutelă va efectua un control efectiv și continuu asupra modului în care tutorele și consiliul de familie își îndeplinesc atribuțiile cu privire la minor și bunurile acestuia.

(2) În îndeplinirea activității de control, instanța de tutelă va putea cere colaborarea autorităților administrației publice, a instituțiilor și serviciilor publice specializate pentru protecția copilului sau a instituțiilor de ocrotire, după caz.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În vechea reglementare (art. 136 Codul familiei.), controlul asupra tutelei era exercitat de autoritatea tutelară. noul C. civ. impune această obligație în sarcina instanței de tutelă care are un rol de control efectiv și continuu asupra modului în care sunt îndeplinite atribuțiile cu privire la minor și bunurile acestuia de către tutore și consiliul de familie. Această reglementare atenuează și pe alocuri derogă de la principiul disponibilității procesului civil, instanța de tutelă fiind în drept, din oficiu, să dispună anumite măsuri care au rolul de aocroti interesele minorului. În acest sens va putea solicita concursul autorităților administrației publice, ainstituțiilor și serviciilor publice specializate pentru protecția copilului sau ainstituțiilor de ocrotire, după caz. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Sediul materiei: art. 151 din Legea nr. 36/1995 și art. 318-323 din Regulament. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Instanța de tutelă. Tutorele are obligația de aocroti minorul, atât cu privire la persoana sa (a se vedea art. 136-139 noul C. civ.), cât și cu privire la bunurile sale (a se vedea art. 140-150 noul C. civ.). Îndeplinirea acestor obligații este permanent urmărită, prin exercitarea controlului de către autoritatea competentă. Această soluție nu reprezintă onoutate în materie, fiind, de fapt, opreluare atextului art. 136 Codul familiei. Ceea ce aduce nou art. 151 noul C. civ. constă însă în schimbarea competenței efectuării controlului, ca urmare aînființării instanței de tutelă care înlocuiește autoritatea tutelară. Totodată controlul instanței de tutelă este extins, conform noii reglementări, și cu privire la activitatea consiliului de familie (reglementat la art. 124-132 noul C. civ.). Rațiunea acestei extinderi este dată de rolul pe care îl are consiliul de familie în exercitarea tutelei, acesta având, după caz, atât rol consultativ, cât și decizional cu privire la activitatea tutorelui. Controlul efectuat de instanța de tutelă are un caracter efectiv și continuu „în scopul cunoașterii condițiilor de trai, afelului în care sunt îngrijiți, crescuți și educați copiii”. Un astfel de control are menirea de averifica felul în care sunt apărate interesele minorilor (a se vedea M. Rusu, Protecția juridică aminorului, p. 174). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    tutela se exercită sub supravegherea consiliului de familie (art. 124 C. civ..) și controlul efectiv și continuu al instanței de tutelă (art. 151 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Potrivit principiului controlului permanent exercitat de către stat asupra tutelei, instanța de tutelă va efectua un control efectiv și continuu asupra modului în care tutorele și consiliul de familie își îndeplinesc atribuțiile cu privire la minor și bunurile acestuia. În îndeplinirea acestui control, instanța de tutelă va putea cere colaborarea autorităților administrației publice, a instituțiilor și serviciilor publice specializate pentru protecția copilului sau a instituțiilor de ocrotire (O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 247). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Gratuitatea tutelei
Rolul consiliului de familie
Membrii consiliului de familie
Alte dispoziții aplicabile consiliului de familie
Modificarea consiliului de familie
Constituirea consiliului de familie
Funcționarea consiliului de familie
Atribuții
Înlocuirea consiliului de familie
Imposibilitatea constituirii consiliului de familie
Controlul instanței de tutelă
Darea de seamă
Descărcarea tutorelui
Interzicerea dispensei de a da socoteală
Plângerea împotriva tutorelui
Cazurile de încetare
Moartea tutorelui
Îndepărtarea tutorelui
Numirea curatorului special
Darea de seamă generală
Predarea bunurilor
Reviste:
Tutela minorului
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...