Conținutul curatelei | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Ocrotirea persoanei fizice - Curatela -
Conținutul curatelei

Art. 183. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5)

(1) În cazurile în care se instituie curatela, se aplică regulile de la mandat, cu excepția cazului în care, la cererea persoanei interesate ori din oficiu, instanța de tutelă va hotărî că se impune învestirea curatorului cu drepturile și obligațiile unui administrator însărcinat cu simpla administrare a bunurilor altuia. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Dacă sunt aplicabile regulile de la mandat, instanța de tutelă poate stabili limitele mandatului și poate da instrucțiuni curatorului, în locul celui reprezentat, în toate cazurile în care acesta din urmă nu este în măsură să o facă. Jurisprudență, Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Curatorul își îndeplinește atribuțiile conform regulilor de la mandat sau, dacă instanța consideră că se impune o asemenea măsură, curatorul va fi învestit cu drepturile și obligațiile unui administrator însărcinat cu simpla administrare a bunurilor altuia. 
    Instanța va putea să fixeze limitele mandatului curatorului și va putea da instrucțiuni curatorului, în locul celui reprezentat, în toate cazurile în care acesta din urmă nu este în măsură să o facă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Regulile aplicabile curatelei. În materia curatelei, regula este că se aplică dispozițiile care guvernează contractul de mandat. Aceasta înseamnă că reprezentarea prin curator a persoanei fizice capabile se va face doar în condițiile precizate de către cel reprezentat și în limita puterilor conferite de acesta reprezentantului său (curatorului). Numai în mod excepțional, dacă cel reprezentat nu este în măsură să dea instrucțiuni curatorului său, instanța de tutelă este abilitată să dea instrucțiuni acestuia (a se vedea E. Lupan, Drept civil. Persoana fizică, p. 269). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Astfel, pe când curatela incapabilului sau apersoanei cu capacitate de exercițiu restrânsă este guvernată de regulile aplicabile tutelei, curatelei persoanei fizice cu capacitate de exercițiu deplină îi sunt aplicabile regulile mandatului (art. 183 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Curatorul este supus acelorași reguli cu tutorele minorului, care este însărcinat cu administrarea simplă, așa cum rezultă din art. 142 alin. (1) NCC (C.T. Ungureanu, op. cit., p. 408). 
   2. Dispoziții ale Titlului V din Cartea III privitoare la administrarea bunurilor altuia pot fi aplicabile și în această situație, în special atunci când persoana în cauză este dispărută ori obligată să absenteze vreme îndelungată de la domiciliu și nu a instituit un mandatar sau administrator general. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    Astfel, pe când curatela incapabilului sau apersoanei cu capacitate de exercițiu restrânsă este guvernată de regulile aplicabile tutelei, curatelei persoanei fizice cu capacitate de exercițiu deplină îi sunt aplicabile regulile mandatului (art. 183 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Înlocuirea tutorelui
Obligațiile tutorelui
Liberalitățile primite de descendenții interzisului judecătoresc
Minorul pus sub interdicție judecătorească
Ridicarea interdicției judecătorești
Cazuri de instituire
Competența instanței de tutelă
Persoana care poate fi numită curator
Efectele curatelei
Procedura de instituire
Conținutul curatelei
Înlocuirea curatorului
Încetarea curatelei
Dispoziții speciale
Elementele constitutive
Calitatea de persoană juridică
Categorii de persoane juridice
Persoana juridică de drept privat
Persoana juridică de drept public
Regimul juridic aplicabil
Efectele personalității juridice
Reviste:
Analiza dispozițiilor alin. (2) al art. 150 noul C. civ.. Problematica instituirii curatelei în situația inexistenței contrarietății de interese între minor și reprezentantul său legal
Identificarea persoanei fizice în reglementarea noului Cod civil și în lumina jurisprudenței contenciosului european și a practicii judiciare de drept intern*
Desemnarea tutorelui sau a curatorului persoanei fizice în vederea luării în viitor a unei măsuri de protecție, conform Codului civiL
Considerații privind protecția majorului prin interdicție judecătorească. Drept român și comparat
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...