Conținutul contractului de fiducie | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre bunuri - Fiducia -
Conținutul contractului de fiducie

Art. 779. - Reviste (3), Doctrină (5)

Contractul de fiducie trebuie să menționeze, sub sancțiunea nulității absolute:

a) drepturile reale, drepturile de creanță, garanțiile și orice alte drepturi patrimoniale transferate;

b) durata transferului, care nu poate depăși 33 de ani începând de la data încheierii sale; Reviste (2), Modele (1)

c) identitatea constituitorului sau a constituitorilor;

d) identitatea fiduciarului sau a fiduciarilor;

e) identitatea beneficiarului sau a beneficiarilor ori cel puțin regulile care permit determinarea acestora;

f) scopul fiduciei și întinderea puterilor de administrare și de dispoziție ale fiduciarului ori ale fiduciarilor. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În vederea atenționării părților asupra importanței deosebite a contractului, dar și pentru exercitarea unui control al fiscului cu privire la acest act juridic, legea instituie, suplimentar cerinței formei autentice ad validitatem pentru încheierea sa valabilă, un conținut minim obligatoriu, sub sancțiunea nulității absolute. 
    Legiuitorul român aoptat pentru un termen mai scurt decât cel din legislația franceză, care prevede odurată atransferului proprietății fiduciare de cel mult 99 de ani. Condiția ca beneficiarul să fie determinat sau cel puțin determinabil este în acord cu dispozițiile art. 1285 noul C. civ.. Menționarea scopului fiduciei trebuie coroborată cu dispozițiile art. 775 noul C. civ. și cu imperativul interzicerii fraudării legii. Din teza aII-a lit. f), rezultă că puterile „de administrare și de dispoziție” ale fiduciarului pot fi limitate prin contract. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Art. 779 noul C. civ. reglementează conținutul contractului de fiducie. Potrivit acestei dispoziții legale, contractul de fiducie trebuie să menționeze, sub sancțiunea nulității absolute: [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    Conținutul contractului de fiducie este reglementat de prevederile art. 779 C. civ.. sub sancțiunea nulității absolute. Astfel, Codul civil enumeră elementele minimale și obligatorii care trebuie să se regăsească în cuprinsul acestuia: [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Mențiunile obligatorii ale contractului. Sub sancțiunea nulității absolute, contractul de fiducie trebuie să cuprindă mențiuni referitoare la obiect, durată, datele de identificare ale constituitorului, fiduciarului și beneficiarului, scopul fiduciei și întinderea puterilor fiduciarului. Deși fiducia este inspirată de sistemul de drept francez, validitatea trust-ului anglo-saxon este, de asemenea, condiționată de existența celor trei certitudini: de intenție, de obiect, de părți (P. Todd, Textbook on Trusts, p. 105). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Contractul de fiducie trebuie să cuprindă, sub sancțiunea nulității absolute, drepturile reale, drepturile de creanță, garanțiile și orice alte drepturi patrimoniale transferate. Nota bene: aceste drepturi trebuie descrise extrem de precis. Dacă este vorba de drepturi reale imobiliare, trebuie cuprinse toate elementele de identificare ale imobilelor, nr. CF, nr. top (cad), descrierea completă etc. (în general, toate elementele prevăzute de art. 48 al Legii nr. 7/1996 pentru admisibilitatea înscrierii în CF a fiduciei). Dacă este vorba de drepturi reale mobiliare, trebuie cuprinse toate elementele de identificare ale bunurilor mobile supuse publicității în sistemul AEGRM (Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare) în condițiile art. 781 NCC. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Relațiile dintre părinți și copii
Principiul interesului superior al copilului
Ascultarea copilului
Instanța competentă
Noțiune
Izvoarele fiduciei
Interdicția liberalității indirecte
Părțile contractului de fiducie
Beneficiarul fiduciei
Reprezentarea intereselor constituitorului
Conținutul contractului de fiducie
Înregistrarea fiscală
Opozabilitatea fiduciei
Precizarea calității fiduciarului
Obligația de a da socoteală
Puterile și remunerarea fiduciarului
Insolvența fiduciarului
Limitarea răspunderii în funcție de separația maselor patrimoniale
Răspunderea fiduciarului pentru prejudiciile cauzate
Înlocuirea fiduciarului
Denunțarea, modificarea și revocarea contractului de fiducie
Reviste:
Caracterul executoriu al contractului de fiducie
Unele considerații privind regimul juridic al trustului și al fiduciei
2. Avocatul și notarul public în calitate de fiduciari
Răspunderea fiduciarului în cadrul contractului de fiducie
Despre puterea de reprezentare/Sur le pouvoir de représentation/On the power of representation
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
FORMULAR DE AVIZ DE FIDUCIE INIȚIAL
;
se încarcă...