Conținutul autorității părintești | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Autoritatea părintească - Drepturile și îndatoririle părintești -
Conținutul autorității părintești

Art. 487. - Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (8), Librăria Indaco (4)

Părinții au dreptul și îndatorirea de a crește copilul, îngrijind de sănătatea și dezvoltarea lui fizică, psihică și intelectuală, de educația, învățătura și pregătirea profesională a acestuia, potrivit propriilor lor convingeri, însușirilor și nevoilor copilului; ei sunt datori să dea copilului orientarea și sfaturile necesare exercitării corespunzătoare a drepturilor pe care legea le recunoaște acestuia. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    În conformitate cu dispozițiile art. 487 noul C. civ.: „Părinții au dreptul și îndatorirea de acrește copilul, îngrijind de sănătatea și dezvoltarea lui fizică, psihică și intelectuală, de educația, învățătura și pregătirea profesională aacestuia, potrivit propriilor lor coningeri, însușirilor și nevoilor copilului; ei sunt datori să dea copilului orientarea și sfaturile necesare exercitării corespunzătoare adrepturilor pe care legea le recunoaște acestuia.” [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În ceea ce privește drepturile și îndatoririle părintești, acestea nu sunt cu mult diferite de cele existente în reglementarea coroborată adispozițiilor Codului familiei (art. 100-107) și ale Legii nr. 272/2004 (art. 8, 25, 28, 32, 62). 
    Subliniem, însă, câteva aspecte de noutate: 
    a) consacrarea expresă afaptului că părintele minor, care aîmplinit 14 ani, are numai drepturile și îndatoririle părintești cu privire la persoana copilului, nu și pe cele referitoare la bunurile acestuia (pentru acestea din urmă, ase vedea și art. 62 din Legea nr. 272/2004); [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Pornind de la observația că legiuitorul instituie în sarcina părinților firești dreptul și îndatorirea de acrește copilul îngrijind de sănătatea și dezvoltarea lui fizică, psihică și intelectuală, de educația, învățătura și pregătirea profesională aacestuia (art. 487 C. civ..), de a-l crește în condiții care să asigure dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și socială în mod armonios (488 C. civ..) și admițând că ideea de „creștere acopilului” nu poate avea accepțiuni diferite, însemnă că persoana devenită majoră trebuie să fi beneficiat în timpul minorității de ocrotirea complexă apersoanei sau familiei care voiește să oadopte, oprotecție acoperitoare pentru componentele esențiale ale persoanei și personalității sale954. 
    954 I. Albu, I. Reghini, P.A. Szabo, Înfierea,Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1977, p. 36; M. Mureșan în Filiația..., de I. Ionașcu, M.N. Costin, M. Mureșan, V. Ursa, op. cit., p. 111.E. Florian, Dreptul familiei, op. cit., 2010, p. 249-250. A se vedea, de asemenea, T. Bodoașcă, A. Drăghici, I. Puie, op. cit., p. 310.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Conținutul autorității părintești. Acesta are caracter legal și imperativ. Părinții nu pot să renunțe sau să modifice conținutul drepturilor și obligațiilor pe care le au față de copil. Se pot însă înțelege asupra modului de exercitare a drepturilor și îndatoririlor părintești, dar numai cu încuviințarea instanței, care va verifica dacă învoiala părinților răspunde interesului copilului. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Latura personală privește ocrotirea persoanei copilului, iar reglementările aplicabile în acest domeniu fac obiectul dreptului familiei. De aceea ne rezumăm aici să evocăm prevederile art. 487 C. civ.., potrivit cărora: „Părinții au dreptul și îndatorirea de acrește copilul, îngrijind de sănătatea și dezvoltarea lui fizică, psihică și intelectuală, de educația, învățătura și pregătirea profesională aacestuia, potrivit propriilor lor convingeri, însușirilor și nevoilor copilului; ei sunt datori să dea copilului orientarea și sfaturile necesare exercitării corespunzătoare adrepturilor pe care legea le recunoaște acestuia”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Îndatoririle soților
Independența soților
Schimbarea numelui de familie
Noțiune
Rudenia în linie dreaptă sau colaterală
Afinitatea
Autoritatea părintească
Durata autorității părintești
Îndatorirea de respect
Neînțelegerile dintre părinți
Conținutul autorității părintești
Îndatoririle specifice
Măsurile disciplinare
Drepturile părintelui minor
Religia copilului
Numele copilului
Supravegherea copilului
Relațiile sociale ale copilului
Înapoierea copilului de la alte persoane
Locuința copilului
Schimbarea locuinței copilului
Reviste:
Exercitarea autorității părintești în lumina dispozițiilor noului Cod civil
Locul exprimării consimțământului în cazul adopției persoanei adulte. Comentariul art. 17 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției
Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte (I)
Garantarea dreptului individului la libertatea de religie - reglementări interne și internaționale
Fundamentarea răspunderii pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicție
Instanța competentă în materia răspunderii părintești în legislația română și în dreptul internațional privat
Identificarea, evidența și asistența copiilor aflați în situații de risc
Autoritatea părintească
Opinii privind drepturile și îndatoririle părintești ale părintelui minor conform art. 490 C. Civ.
4. Antrenarea răspunderii proprietarului pentru fapta animalului. Vătămare corporală. Prejudiciu moral suferit de victima agresiunii. Criterii de apreciere a cuantumului daunelor morale
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Referințe în cărți:
Exercitarea autorității părintești după divorț
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Dreptul familiei
;
se încarcă...