Contestarea filiației | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Filiația - Reproducerea umană asistată medical cu terț donator -
Contestarea filiației

Art. 443. - Reviste (1), Doctrină (5), Librăria Indaco (2)

(1) Nimeni nu poate contesta filiația copilului pentru motive ce țin de reproducerea asistată medical și nici copilul astfel născut nu poate contesta filiația sa. Doctrină (2)

(2) Cu toate acestea, soțul mamei poate tăgădui paternitatea copilului, în condițiile legii, dacă nu a consimțit la reproducerea asistată medical realizată cu ajutorul unui terț donator. Reviste (2), Doctrină (1)

(3) În cazul în care copilul nu a fost conceput în acest mod, dispozițiile privind tăgăduirea paternității rămân aplicabile. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Inovație anoului Cod civil, inspirată după modelul francez și canadian, reproducerea umană asistată medical cu terț donator este reglementată prin art. 441-447 noul C. civ.. Instituția este configurată prin stabilirea principiilor generale ale regimului filiației în această situație (art. 441-443 și art. 445-446 noul C. civ.), precum și arăspunderii tatălui copilului (art. 444 noul C. civ.), urmând ca, prin lege specială, să fie detaliată această instituție, potrivit art. 447 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Filiația naturală și filiația prin reproducere umană asistată medical cu terț donator. Împrejurarea că persoana afost concepută prin tehnici medicale de reproducere umană nu modifică în mod radical statutul său: maternitatea sa se stabilește după aceeași regulă universală mater semper certa est și, funcție de starea civilă amamei la data concepției sau anașterii copilului, ca și în cazul copilului conceput pe cale naturală, el este considerat, după caz, din căsătorie sau din afara căsătoriei, prin urmare cu filiația paternă prezumată în puterea legii, respectiv cu paternitatea nestabilită (art. 443, art. 444 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Caracterul necontestabil al filiației. Dispoziția cuprinsă în art. 443 alin. (1) noul C. civ. instituie principiul caracterului necontestabil, imutabil al filiației copilului conceput prin reproducere asistată medical cu terț donator. Rațiunea este aceea de a asigura, pe temeiul consimțământului fiecăruia dintre părinți exprimat în vederea realizării procedeului medical, imutabilitatea stării civile a copilului a cărui filiație legală nu are acoperirea realității biologice; realitatea biologică este și trebuie să rămână ocultă dat fiind principiul confidențialității informațiilor referitoare la reproducerea umană asistată medical [art. 445 alin. (1) noul C. civ.], inclusiv a datelor privitoare la identitatea terțului față de care, oricum, nu poate fi stabilită nicio legătură de filiație [art. 441 alin. (1) noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Ca atare, soțul mamei este prezumat tată al copilului. 
    Unica excepție de la regula imposibilității contestării filiației pri­vește pe soțul mamei, căruia legea îi dă posibilitatea de a tăgădui pater­nitatea copilului în cazul în care nu a consimțit la reproducerea asistată medical cu un terț donator sau când se contestă faptul concepțiunii copilului prin reproducere umană asistată medical cu terț donator (este vorba de ipoteza în care soțul mamei și-a exprimat consimțământul, procedeul medical s-a realizat, însă se contestă că respectivul copil a fost conceput prin tehnica reproducerii umane asistate medical cu terț donator, ci, dimpotrivă, s-ar susține că acel copil este rezultatul unei relații extraconjugale a mamei, disimulată sub forma recurgerii la tehnica amintită). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Conform normei analizate, filiația copilului nu poate fi contestată pentru temeiuri ce țin de reproducerea asistată medical de nicio persoană, nici măcar de copil. Scopul normei este acela de a evita eventualele conflicte ce pot apărea în privința copiilor născuți prin procedura reproducerii umane asistate medical. 
   2. Ca atare, soțul mamei este prezumat tată al copilului. 
   3. Unica excepție de la regula imposibilității contestării filiației privește pe soțul mamei, căruia legea îi dă posibilitatea de a tăgădui paternitatea copilului în cazul în care nu a consimțit la reproducerea asistată medical cu un terț donator sau când se contestă faptul concepțiunii copilului prin reproducere umană asistată medical cu terț donator (este vorba de ipoteza în care soțul mamei și-a exprimat consimțământul, procedeul medical s-a realizat, însă se contestă că respectivul copil a fost conceput prin tehnica reproducerii umane asistate medical cu terț donator, ci dimpotrivă, s-ar susține că acel copil este rezultatul unei relații extraconjugale a mamei, disimulată sub forma recurgerii la tehnica amintită). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Inventarul bunurilor mobile
Bunurile proprietate comună pe cote părți
Folosința bunurilor celuilalt soț
Răspunderea pentru obligațiile personale
Dreptul de retenție
Domeniul de aplicare
Obiectul convenției matrimoniale
Alte dispoziții aplicabile
Regimul filiației
Condiții
Contestarea filiației
Răspunderea tatălui
Confidențialitatea informațiilor
Raporturile dintre tată și copil
Reguli aplicabile
Egalitatea în drepturi a copiilor
Numele copilului din căsătorie
Numele copilului din afara căsătoriei
Noțiune
Principiile adopției
Adopția internațională
Reviste:
Filiația: între obsesia adevărului biologic și mistificare legală/La filiation: entre l'obsession de la vérité biologique et la mystification légale/Lineage: between the obsession of the biological truth and the legal mystification
Dreptul la copil și drepturile copilului
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Dreptul familiei, ediția 6
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
;
se încarcă...