Constituirea consiliului de familie | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Tutela minorului - Consiliul de familie -
Constituirea consiliului de familie

Art. 128. - Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) În vederea constituirii consiliului de familie, persoanele care îndeplinesc condițiile pentru a fi membri sunt convocate la domiciliul minorului de către instanța de tutelă, din oficiu sau la sesizarea minorului, dacă acesta a împlinit vârsta de 14 ani, a tutorelui desemnat, a oricăror altor persoane care au cunoștință despre situația minorului. Doctrină (1)

(2) Numirea membrilor consiliului de familie se face cu acordul acestora.

(3) Minorul care a împlinit vârsta de 10 ani va fi ascultat în condițiile art. 264.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Instanța de tutelă va ține ședința de judecată în cadrul căreia va numi membrii consiliului de familie la domiciliul minorului. Cererea de constituire a consiliului de familie poate fi formulată de către tutorele desemnat de părinții minorului, de către minorul care a împlinit 14 ani sau de către orice altă persoană ce are cunoștință despre situația minorului. Instanța de tutelă se poate sesiza și din oficiu. Dacă minorul a împlinit 10 ani, instanța de tutelă îl va asculta în condițiile art. 264 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Convocarea persoanelor care îndeplinesc condițiile pentru numire. Textul reglementează procedura de numire a membrilor consiliului de familie. Convocarea persoanelor care au capacitatea să îndeplinească acest rol are loc la domiciliul minorului și se realizează de către instanța de tutelă. Persoanele care sunt convocate sunt propuse pentru calitatea de membru al consiliului fie de către instanța de tutelă, din oficiu, fie la recomandarea: minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, a tutorelui desemnat sau a oricăror altor persoane care au cunoștință despre situația minorului. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Instanța de tutelă, din oficiu sau la sesizarea minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, a tutorelui desemnat sau a oricăror altor persoane care au cunoștință despre situația minorului, convoacă persoanele care îndeplinesc condițiile pentru a fi membri sau supleanți în consiliul de familie. Sarcina de membru în consiliul de familie este facultativă, în sensul că numirea membrilor se face cu acordul acestora. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    În vederea constituirii consiliului de familie, persoanele care îndeplinesc condițiile pentru afi membri sunt convocate la domiciliul minorului de către instanța de tutelă, din oficiu sau la sesizarea minorului, dacă acesta aîmplinit vârsta de 14 ani, atutorelui desemnat, aoricăror alte persoane care au cunoștință despre situația minorului [art. 128 alin. (1) C. civ..]. Numirea membrilor consiliului de familie se face cu acordul acestora, după ascultarea minorului care aîmplinit vârsta de 10 ani. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Numirea tutorelui de către instanța de tutelă
Procedura de numire
Refuzul continuării tutelei
Înlocuirea tutorelui
Caracterul personal al tutelei
Gratuitatea tutelei
Rolul consiliului de familie
Membrii consiliului de familie
Alte dispoziții aplicabile consiliului de familie
Modificarea consiliului de familie
Constituirea consiliului de familie
Funcționarea consiliului de familie
Atribuții
Înlocuirea consiliului de familie
Imposibilitatea constituirii consiliului de familie
Controlul instanței de tutelă
Darea de seamă
Descărcarea tutorelui
Interzicerea dispensei de a da socoteală
Plângerea împotriva tutorelui
Cazurile de încetare
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...