Consimțământul la căsătorie | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încheierea căsătoriei - Condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei -
Consimțământul la căsătorie

Art. 271. - Legislație conexă (2), Reviste (14), Doctrină (6), Modele (1), Librăria Indaco (2)

Căsătoria se încheie între bărbat și femeie prin consimțământul personal și liber al acestora. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    S-a considerat necesar, față de reglementarea din Codul familiei, menționarea expresă, într-o secțiune consacrată special condițiilor de fond pentru încheierea căsătoriei și într-o nouă formulare, aprimei dintre acestea, anume consimțământul viitorilor soți (care trebuie să fie „personal și liber”, subl.ns.), în acord cu dispozițiile constituționale ale art. 48 alin. (1) și cu prevederile din actele internaționale la care România este parte. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Potrivit celor cuprinse în art. 266 alin. (2), (3) și (5) C. civ.., promisiunea maritală reciprocă este supusă condițiilor de fond cerute pentru căsătorie – cu excepția avizului medical și aautorizării instanței de tutelă. Pe cale de consecință, din aplicarea prin analogie aprevederilor art. 271-277 C. civ.. referitoare la condițiile de fond pentru căsătoriei, logodna presupune îndeplinirea următoarelor cerințe de fond: [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Noțiune. În materie de acte juridice în general, noțiunea „consimțământ” are o dublă semnificație, desemnând atât manifestarea de voință a unei persoane cu intenția de a produce efecte juridice, cât și întâlnirea concordantă a voințelor, acordul voințelor, pentru a crea între ele un raport juridic (a se vedea Gh. Beleiu, în P. Cosmovici (coordonator), Tratat de drept civil. Vol. I. Partea generală, Ed. Academiei R.S.R., București, 1989, p. 174). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Vom grupa elementele intrinseci ale actului juridic al căsătoriei, prevăzute expres și imperativ în cuprinsul art. 271-277 C. civ.., în cerințe de fond, a căror prezență este indispensabilă – anume, consimțământul la căsătorie și vârsta matrimonială – pe de o parte, și impedimente, a căror existență împiedică încheierea căsătoriei – bigamia, rudenia, starea de tutelă, alienația și debilitatea mintală, lipsa diferenței biologice de sex – pe de altă parte80. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   41. Noțiune. Enumerare. Condițiile de fond cerute pentru încheie­rea valabilă a căsătoriei reprezintă acele împrejurări care trebuie să existe la încheierea căsătoriei, pentru ca aceasta să se poată realiza în mod valabil(44). 
    Condițiile de fond sunt expres prevăzute de art. 271-277 NCC. Este vorba de condiții pozitive, și anume: consimțământul la căsătorie, vârsta matrimonială, diferența de sex, și de condiții negative, și anume: lipsa impedimentelor la căsătorie, ca starea de persoană căsătorită, rudenia, alienația sau debilitatea mintală, tutela. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Desfășurarea activităților autorizate
Capacitatea de a primi liberalități
Modurile de încetare
Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat
Dizolvarea persoanelor juridice de drept public
Opoziții
Lichidarea
Destinația bunurilor rămase după lichidare
Desființarea unor persoane juridice
Data încetării personalității juridice
Consimțământul la căsătorie
Vârsta matrimonială
Bigamia
Interzicerea căsătoriei între rude
Interzicerea căsătoriei între tutore și persoana minoră
Alienația și debilitatea mintală
Interzicerea sau echivalarea unor forme de conviețuire cu căsătoria
Comunicarea stării de sănătate
Locul încheierii căsătoriei
Declarația de căsătorie
Conținutul declarației de căsătorie
Reviste:
Opinii privind reglementarea logodnei în Codul Civil român
Infracțiunea de bigamie în reglementarea noului Cod penal. Monogamia vs. poligamia
Legea aplicabilă condițiilor de fond ale promisiunii de căsătorie (logodnei)
Reglementarea logodnei în dreptul român
Caracterele juridice ale regimului primar imperativ - elemente definitorii ale unui mecanism aflat la baza tuturor regimurilor matrimoniale
Ce lege guvernează nulitatea căsătoriei și efectele acestei nulități conform dispozițiilor din Codul civil român?
Pactele civile de solidaritate
Despre condițiile și efectele încheierii actelor juridice civile prin procedeul reprezentării, în reglementarea noului Cod civil
Parteneriatele civile înregistrate - o necesitate normativă?1/Les partenariats civils enregistres - une necessite normative?/Registered civil partnerships - a normative necessity?
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Acțiune în constatarea nulității absolute a căsătoriei (model general)
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Legislație conexă :
Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 16.12.1966 *)
Convenția privind consimțămîntul la căsătorie, vîrsta minimă pentru căsătorie și înregistrarea căsătoriilor din 10.12.1962 *)
;
se încarcă...