Condițiile obligației de întreținere | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre familie - Obligația de întreținere -
CAPITOLUL III
Condițiile obligației de întreținere

Creditorul întreținerii

Art. 524. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (8), Modele (1)

Are drept la întreținere numai cel care se află în nevoie, neputându-se întreține din munca sau din bunurile sale.

Dreptul la întreținere al minorului

Art. 525. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (7), Modele (2), Librăria Indaco (2)

(1) Minorul care cere întreținere de la părinții săi se află în nevoie dacă nu se poate întreține din munca sa, chiar dacă ar avea bunuri. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

(2) Cu toate acestea, în cazul în care părinții n-ar putea presta întreținerea fără a-și primejdui propria lor existență, instanța de tutelă poate încuviința ca întreținerea să se asigure prin valorificarea bunurilor pe care acesta le are, cu excepția celor de strictă necesitate. Reviste (3), Doctrină (3)

Comportamentul necorespunzător

Art. 526. - Reviste (7), Doctrină (4)

(1) Nu poate pretinde întreținere acela care s-a făcut vinovat față de cel obligat la întreținere de fapte grave, contrare legii sau bunelor moravuri. Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Acela care se află în stare de nevoie din culpa sa poate cere numai întreținerea de strictă necesitate. Reviste (1), Doctrină (1)

Debitorul întreținerii

Art. 527. - Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (6), Modele (3), Librăria Indaco (4)

(1) Poate fi obligat la întreținere numai cel care are mijloacele pentru a o plăti sau are posibilitatea de a dobândi aceste mijloace. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) La stabilirea mijloacelor celui care datorează întreținerea se ține seama de veniturile și bunurile acestuia, precum și de posibilitățile de realizare a acestora; de asemenea, vor fi avute în vedere celelalte obligații ale sale. Respingeri hotărâri prealabile (2), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (1)

Dovada stării de nevoie

Art. 528. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (5)

Starea de nevoie a persoanei îndreptățite la întreținere, precum și mijloacele celui care datorează întreținere pot fi dovedite prin orice mijloc de probă.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Față de dispozițiile art. 86 alin. (2) - (3) și, parțial, ale art. 94 alin. (1) Codul familiei., în ceea ce privește condițiile obligației legale de întreținere, elementele de noutate sunt mai numeroase, astfel: 
    a) prin excepție de la alin. (1) al art. 525 noul C. civ., dacă părinții nu ar putea presta întreținerea fără a-și primejdui propria lor existență, instanța de tutelă va putea încuviința ca întreținerea să fie asigurată de valorificarea bunurilor minorului, cu excepția celor de strictă necesitate [art. 525 alin. (2) noul C. civ.]; [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Condiții. Cerințele generale ale obligației legale de întreținere – starea de nevoie acreditorului întreținerii din cauza neputinței de ase întreține din munca sau bunurile sale (art. 524 C. civ..) precum și, referitor la debitorul obligației, existența mijloacelor necesare acordării întreținerii sau posibilitatea dobândirii acestora (art. 527 C. civ..) – au accente particulare atunci când întreținerea este datorată fostului soț. În acest context ne rezumăm la semnalarea acestor particularități755, anume acorelației între culpa în desfacerea căsătoriei și dreptul la întreținere, aspecificității cauzei stării de nevoie acreditorului întreținerii, acazului de stingere adreptului la întreținere aplicabil numai obligației între foștii soți. 
    755 Cu privire la obligația legală de întreținere, a se vedea și infra, Titlul V, „Obligația de întreținere”.
[ Mai mult... ]
 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Art. 524 C. civ.. prevede că beneficiar al dreptului la întreținere este numai acela care se află în stare de nevoie, neputându-se întreține din munca sau din bunurile sale, cu excepția minorului care cere întreținere de la părinții săi, care are drept la întreținere dacă nu se poate întreține din munca sa, chiar dacă ar avea bunuri – art. 525 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Condiții generale privind pe cel care pretinde întreținere 
    1.1. Starea de nevoie. Dispoziția reglementează condiția generală și esențială pe care trebuie să o îndeplinească persoana pentru a obține întreținerea. Condiția privind starea de nevoie a existat și art. 86 alin. (2) Codul familiei., însă prevederea cuprinsă în noul Cod civil acoperă toate situațiile în care se poate aprecia că o persoană se află în stare de nevoie: [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
Secțiunea 1
Condițiile generale ale obligației de întreținere 

    Stabilind subiectele între care ființează obligația de întreținere, legiuitorul determină, implicit, categoriile de persoane cu vocație la întreținere. Dreptul la întreținere se naște și, corelativ, obligația de a da întreținere devine activă, numai dacă sunt îndeplinite cerințele anume stabilite de lege: are drept la întreținere numai cel care se află în nevoie, neputându-se întreține din munca sau din bunurile sale (art. 524 C. civ..); pe de altă parte, poate fi obligat la întreținere numai cel care are mijloacele pentru a o plăti sau are posibilitatea de a dobândi aceste mijloace [art. 527 alin. (2) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Desfacerea căsătoriei
Dispoziții generale
Filiația
Adopția
Dispoziții generale
Drepturile și îndatoririle părintești
Exercitarea autorității părintești
Decăderea din exercițiul drepturilor părintești
Dispoziții generale
Persoanele între care există obligația de întreținere și ordinea în care aceasta se datorează
Condițiile obligației de întreținere
Stabilirea și executarea obligației de întreținere
Despre bunuri în general
Drepturile reale în general
Dispoziții generale
Accesiunea
Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
Proprietatea comună
Proprietatea periodică
Superficia
Uzufructul
Reviste:
Despre prejudiciul prin ricoșeu
Despre prejudiciul prin ricoșeu (II)
Considerații în legătură cu obligația legală de întreținere (II)
Obligația de întreținere - un drept al copilului. Modalități de determinare și de executare a obligației
Studiu de caz: Cum se stabilește pensia de întreținere pentru un minor?
Aspecte privind obligația de întreținere în dreptul internațional privat/Aspects concernant l'obligation alimentaire dans le droit international prive/Issues related to the support obligation in the private international law
Considerații privind conținutul juridic și exercitarea dreptului de uzufruct în reglementarea noului Cod civil: Aplicabilitatea abuzului de drept
Decizia nr. 6 din 11 februarie 2019
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
1. Stabilirea exercitării autorității părintești. Interesul superior al minorului
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Dreptul familiei, ediția 6
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Modele:
Acțiune pentru reclamarea întreținerii.
Acțiune pentru stabilirea obligației legale de întreținere (copil minor)
Cerere de chemare în judecată pentru încredințarea copilului minor.
Acțiune pentru stabilirea obligației legale de întreținere (copil major, aflat în continuarea studiilor, dar numai până cel mai târziu la împlinirea vârstei de 26 de ani)
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Teste-grilă. Pentru examenele de admitere în profesiile juridice - Drept civil
Noul Cod civil. Cu modificările aduse prin O.U.G. nr. 1/2016
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 21/2015 privind examinarea recursurilor în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curții de Apel Suceava și de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la "interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 527 alin. (2) și art. 529 alin. (1) și (2) din Codul civil raportate la prevederile art. 2 alin. (4) și art. 4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește includerea echivalentului valoric al normei de hrană în totalul veniturilor lunare nete în raport de care se stabilește pensia de întreținere datorată de către părinte copilului"
;
se încarcă...