Concursul dintre formele de publicitate | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre legea civilă - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice -
Concursul dintre formele de publicitate

Art. 23. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

Dacă un drept, act, fapt sau orice raport juridic este supus în același timp unor formalități de publicitate diferite, neefectuarea unei cerințe de publicitate nu este acoperită de îndeplinirea alteia.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 23 
    Dacă legea impune îndeplinirea mai multor formalități de publicitate, înseamnă că legiuitorul a avut în vedere producerea unor efecte diferite cu fiecare îndeplinire a formalităților de publicitate în parte. De aceea îndeplinirea unei formalități de publicitate nu o va acoperi pe cea neefectuată. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Specialitatea formelor de publicitate. Există cazuri în care un drept, act, fapt sau alt raport juridic este sau trebuie să fie înscris în două sau mai multe registre publice, fiecare formă de publicitate având însă un scop diferit în ce privește opozabilitatea acelei situații juridice față de terți. În aceste cazuri, îndeplinirea formalităților de publicitate nu este alternativă, adică efectuarea uneia dintre ele nu produce efecte de opozabilitate și în locul celeilalte. Astfel, de exemplu, înregistrarea în registrul stării civile adecesului unei persoane în baza unei hotărâri judecătorești definitive declarative de moarte, potrivit art. 39 din Legea nr. 119/1996, republicată, nu poate suplini formalitatea prevăzută de art. 902 alin. (2) pct. 2 noul C. civ. referitoare la notarea aceleiași hotărâri judecătorești în cartea funciară aimobilului proprietatea celui declarat judecătorește mort. Dimpotrivă, dacă această din urmă formalitate de publicitate nu afost îndeplinită, proprietarul declarat mort, după anularea hotărârii declarative de moarte, poate răsturna prezumția de bună-credință adobânditorului cu titlu oneros al imobilului, dovedind că acesta acunoscut că este în viață art. 54 alin. (2) și art. 900 noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
    Spre exemplificare, art. 334 NCC reglementează publicitatea con­ven­ției matrimoniale, care, pentru a fi opozabilă terților, trebuie înscri­să în registrul național notarial al regimurilor matrimoniale, organizat po­trivit legii, iar conform art. 902 alin. (2) pct. 4 NCC, convenția matri­mo­nială este supusă notării în cartea funciară. Efectele de opoza­bilitate ale fiecăreia dintre cele două modalități de publicitate nu se produc cumulat, în cazul în care numai una dintre cele două formalități de publicitate a fost îndeplinită. De aceea, partea interesată trebuie să asigure îndeplinirea ambelor formalități pentru a beneficia de opoza­bilitatea convenției matrimoniale ca urmare a înscrierii în registrul național notarial și ca urmare a notării în cartea funciară. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
    Comentarii și doctrină Art. 23 
   1. Un exemplu în acest sens îl regăsim chiar în noul Cod civil; astfel, potrivit art. 334 alin. (1), (2) și (4), convenția matrimonială se înscrie în Registrul național notarial al regi­murilor matrimoniale, se menționează pe actul de căsătorie și se înscrie în cartea funciară. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Renunțarea la drept
Buna credință
Abuzul de drept
Vinovăția
Eroarea comună și invincibilă
Obiectul publicității și modalitățile de realizare
Condițiile de publicitate
Efectele publicității
Prezumțiile
Lipsa publicității Sancțiuni
Concursul dintre formele de publicitate
Consultarea registrelor publice
Subiectele de drept civil
Recunoașterea drepturilor și libertăților civile
Cetățenii străini și apatrizii
Capacitatea civilă
Limitele capacității civile
Egalitatea în fața legii civile
Patrimoniul Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune
Transferul intrapatrimonial
Patrimoniul profesional individual
Reviste:
Considerații privind protecția majorului prin interdicție judecătorească. Drept român și comparat
Ipoteca asupra părților sociale - un contract (doar) numit sau (chiar) nenumit?
Universul invizibil și economia sa. Ipoteca asupra bunurilor incorporale și ipoteca asupra drepturilor patrimoniale
Universul invizibil și economia sa. Ipoteca asupra bunurilor incorporale și ipoteca asupra drepturilor patrimoniale
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...