Codul Civil din 2009 - CARTEA I Despre persoane - TITLUL III Ocrotirea persoanei fizice - CAPITOLUL II Tutela minorului - SECȚIUNEA a 4 a Exercitarea tutelei - §3 Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului -
Interzicerea unor acte juridice

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CARTEA I Despre persoane - TITLUL III Ocrotirea persoanei fizice - CAPITOLUL II Tutela minorului - SECȚIUNEA a 4-a Exercitarea tutelei - §3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului -
← Încuviințarea și autorizarea actelor minorului care a împlinit vârsta de 14 ani
CARTEA I Despre persoane - TITLUL III Ocrotirea persoanei fizice - CAPITOLUL II Tutela minorului - SECȚIUNEA a 4-a Exercitarea tutelei - §3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului -
Suma anuală necesară pentru întreținerea minorului →

Interzicerea unor acte juridice

Art. 147. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Reviste (1), Doctrină (5)

(1) Este interzisă, sub sancțiunea nulității relative, încheierea de acte juridice între tutore sau soțul, o rudă în linie dreaptă ori frații sau surorile tutorelui, pe de o parte, și minor, pe de altă parte. Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Cu toate acestea, oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (1) poate cumpăra la licitație publică un bun al minorului, dacă are o garanție reală asupra acestui bun ori îl deține în coproprietate cu minorul, după caz.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...