Codul Civil din 2009 - CARTEA a V a Despre obligații - TITLUL X Garanțiile personale - CAPITOLUL II Fideiusiunea - SECȚIUNEA a 2 a Efectele fideiusiunii - §2 Efectele fideiusiunii între debitor și fideiusor -
Întinderea dreptului de regres

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CARTEA a V-a Despre obligații - TITLUL X Garanțiile personale - CAPITOLUL II Fideiusiunea - SECȚIUNEA a 2-a Efectele fideiusiunii - §2. Efectele fideiusiunii între debitor și fideiusor -
← Subrogarea fideiusorului
CARTEA a V-a Despre obligații - TITLUL X Garanțiile personale - CAPITOLUL II Fideiusiunea - SECȚIUNEA a 2-a Efectele fideiusiunii - §2. Efectele fideiusiunii între debitor și fideiusor -
Regresul contra debitorului incapabil →

Întinderea dreptului de regres

Art. 2.306. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (10), Doctrină C.H. Beck (3), Modele (1)

(1) Fideiusorul care s-a obligat cu acordul debitorului poate cere acestuia ceea ce a plătit, și anume capitalul, dobânzile și cheltuielile, precum și daunele-interese pentru repararea oricărui prejudiciu pe care acesta l-a suferit din cauza fideiusiunii. El poate, de asemenea, să ceară dobânzi pentru orice sumă pe care a trebuit să o plătească creditorului, chiar dacă datoria principală nu producea dobânzi. Jurisprudență (4), Doctrină C.H. Beck (1)

(2) Fideiusorul care s-a obligat fără consimțământul debitorului nu poate recupera de la acesta decât ceea ce debitorul ar fi fost ținut să plătească, inclusiv daune-interese, dacă fideiusiunea nu ar fi avut loc, afară de cheltuielile subsecvente notificării plății, care sunt în sarcina debitorului. Jurisprudență (1), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...