Celebrarea căsătoriei | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încheierea căsătoriei - Formalitățile pentru încheierea căsătoriei -
Celebrarea căsătoriei

Art. 287. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (6)

(1) Viitorii soți sunt obligați să se prezinte împreună la sediul primăriei, pentru a-și da consimțământul la căsătorie în mod public, în prezența a 2 martori, în fața ofițerului de stare civilă. Reviste (6), Doctrină (1), Modele (1)

(2) Cu toate acestea, în cazurile prevăzute de lege, ofițerul de stare civilă poate celebra căsătoria și în afara sediului serviciului de stare civilă, cu respectarea celorlalte condiții menționate la alin. (1). Modificări (1), Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Persoanele care aparțin minorităților naționale pot solicita celebrarea căsătoriei în limba lor maternă, cu condiția ca ofițerul de stare civilă sau cel care oficiază căsătoria să cunoască această limbă.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Expresie acaracterului solemn al căsătoriei, dispozițiile art. 287 alin. (1) noul C. civ. (așa cum prevedea și art. 16 Codul familiei.) impun ca viitorii soți să se prezinte personal și împreună la sediul primăriei, pentru a-și exprima consimțământul la căsătorie, în mod public, în prezența adoi martori și în fața ofițerului de stare civilă. Oricare dintre aceste cerințe ar fi nesocotite, urmează ase reține nulitatea absolută acăsătoriei, potrivit art. 293 alin. (1) noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    82 Totuși, probabilitatea situațiilor faptice de acest fel nu trebuie exclusă cu desăvârșire. Într-o speță, unul dintre soți a cerut instanței constatarea nulității absolute a căsătoriei motivând prin aceea că, deși căsătoria s-a încheiat în numele soției pârâte, în fața ofițerului de stare civilă s-a prezentat sora acestuia, astfel că soția nu și-a dat consimțământul la încheierea actului juridic al căsătoriei (Trib. Suprem, Secția civilă, decizia nr. 473/1985, în Repertoriu… pe anii 1980-1985, p. 12).
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Scopul formalităților. „Ritualul” oficierii căsătoriei este menit să confere caracter solemn căsătoriei – asigurând demarcația formală față de logodnă și de conviețuirea faptică – și marchează recunoașterea socială a angajamentului conjugal. Dispozițiile art. 287 noul C. civ. stabilesc ambianța exprimării consimțământului la căsătorie ca una din garanțiile existenței, caracterului liber și actual al manifestării de voință al fiecăruia dintre viitorii soți. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    „Ceremonialul” oficierii căsătoriei este menit să confere solemnitate și publicitate actului căsătoriei – asigurând demarcația sa formală față de logodnă, față de conviețuirea faptică – și marchează recunoașterea socială a angajamentului conjugal. 
    Dispozițiile art. 287 C. civ.. stabilesc ambianța exprimării consimțământului la căsătorie ca una din garanțiile existenței, caracterului liber și actual al manifestării de voință al fiecăruia dintre viitorii soți. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   95. Principiile ce guvernează procedura încheierii căsătoriei. Din cuprinsul normei art. 287 NCC rezultă următoarele principii ce guver­nează procedura încheierii căsătoriei: 
   a) căsătoria se încheie la sediul primăriei sau, după caz, al serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, cu excepția cazurilor pre­văzute de lege când căsătoria poate fi celebrată în afara sediului; po­trivit art. 24 alin. (2) din Legea nr. 119/1996, republicată, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 80/2011, căsătoria se poate în­cheia în afara sediului serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, al primăriei, pentru motive temeinice (spre exemplu, starea de graviditate a femeii, boala unuia dintre soți care împiedică deplasarea acestuia la sediul primăriei sau al serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, după caz); [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Interzicerea sau echivalarea unor forme de conviețuire cu căsătoria
Comunicarea stării de sănătate
Locul încheierii căsătoriei
Declarația de căsătorie
Conținutul declarației de căsătorie
Alegerea numelui de familie
Publicitatea declarației de căsătorie
Reînnoirea declarației de căsătorie
Opoziția la căsătorie
Refuzul celebrării căsătoriei
Celebrarea căsătoriei
Martorii la căsătorie
Momentul încheierii căsătoriei
Cazurile de nulitate absolută
Lipsa vârstei matrimoniale
Căsătoria fictivă
Persoanele care pot invoca nulitatea absolută
Lipsa încuviințărilor cerute de lege
Viciile de consimțământ
Lipsa discernământului
Existența tutelei
Reviste:
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Consimțământul la căsătorie potrivit actualului Cod civil
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Caracterele juridice ale regimului primar imperativ - elemente definitorii ale unui mecanism aflat la baza tuturor regimurilor matrimoniale
Este posibilă încheierea unei căsătorii pe teritoriul României de către viitori soți cetățeni străini cu aceeași cetățenie sau de cetățenii străine diferite?
Norme conflictuale privind încheierea căsătoriei
Infracțiunea de bigamie în reglementarea noului Cod penal. Monogamia vs. poligamia
Ce lege guvernează nulitatea căsătoriei și efectele acestei nulități conform dispozițiilor din Codul civil român?
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Acțiune în constatarea nulității absolute a căsătoriei (model general)
Legislație conexă :
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
;
se încarcă...