Cazurile de instituire | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Tutela minorului - Deschiderea tutelei -
Cazurile de instituire Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 110. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (6), Modele (4)

Tutela minorului se instituie atunci când ambii părinți sunt, după caz, decedați, necunoscuți, decăzuți din exercițiul drepturilor părintești sau li s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești, puși sub interdicție judecătorească, dispăruți ori declarați judecătorește morți, precum și în cazul în care, la încetarea adopției, instanța hotărăște că este în interesul minorului instituirea unei tutele. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă. Art. 110 În vechea reglementare cazurile de instituire atutelei erau reglementate la art. 113 Codul familiei. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    În cazul minorului aflat sub tutelă, încuviințarea căsătoriei este de „competența” tutorelui99, inclusiv în acele cazuri de instituire atutelei indicate prin art. 110 C. civ.. în care unul sau amândoi părinții firești sau adoptivi ai copilului s-ar afla în viață și în măsură de a-și manifesta voința (părinți decăzuți din exercițiul drepturilor părintești sau părinți cărora li s-a aplicat pedeapsa penală ainterzicerii drepturilor părintești) precum și în situația în care, la încetarea adopției, instanța adecis instituirea tutelei copilului ca soluție de rezervă la regula redobândirii drepturilor de către părinții firești [art. 482 alin. (1) C. civ..]. 
    99 Observăm că deși măsurile tutorelui privitoare la persoana copilului, afară de cele cu caracter curent, presupun avizul consiliului de familie (art. 136 C. civ..), în contextul căsătoriei minorului o atare cerință nu este reluată.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Cazuri de instituire a tutelei. Tutela minorului se instituie, în principiu, în lipsa ambilor părinți ai minorului (a se vedea Gh. Beleiu, Drept civil, p. 336). Tutela se instituie fie în cazurile în care ambii părinți sunt: 
    a) decedați; 
    b) necunoscuți; 
    c) decăzuți din exercițiul drepturilor părintești (a se vedea infra comentariile de la art. 508-512 noul C. civ.); [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
   60.1. Noțiune. Caractere juridice. Principii. Art. 110 C. civ.. prevede că atunci când ambii părinți sunt, după caz, decedați, necunoscuți, decăzuți din exercițiul drepturilor părintești sau li s-a aplicat pedeapsa penală ainterzicerii drepturilor părintești, puși sub interdicție judecătorească, dispăruți ori declarați judecătorește morți, precum și în cazul în care, la încetarea adopției, instanța hotărăște că aceasta este în interesul minorului, se instituie tutela. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Tutela este o instituție de drept privat și interesează ordinea publică, fiind destinată a ocroti o anumită categorie de incapabili. Tutela are drept scop apărarea persoanei și patrimoniul copiilor minori, astfel că toate regulile stabilite în această materie sunt obliga­torii și nu pot fi modificate prin convenții particulare (C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu,Al. Băicoianu, op. cit., vol. I, p. 381). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Domiciliul persoanei puse sub curatelă
Domiciliul la curatorul special
Domiciliul profesional
Domiciliul ales
Starea civilă
Dovada stării civile
Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă
Înscrierea mențiunilor pe actul de stare civilă
Actele întocmite de un ofițer de stare civilă necompetent
Alte mijloace de dovadă a stării civile
Cazurile de instituire
Persoanele obligate să înștiințeze instanța de tutelă
Persoana care poate fi numită tutore
Persoanele care nu pot fi numite tutore
Desemnarea tutorelui de către părinte
Desemnarea mai multor tutori
Măsuri provizorii
Garanții
Numirea tutorelui de către instanța de tutelă
Procedura de numire
Refuzul continuării tutelei
Reviste:
Opinii privind exercitarea exclusivă a autorității părintești în cazul decesului unuia dintre părinți
Tutela minorului
O privire critică asupra operațiunii desfacerii adopției (II). Reglementarea legislativă actuală
Fundamentarea răspunderii pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicție
Scurte considerații privind decăderea din exercițiul drepturilor părintești
Autoritatea părintească
Opinii privind drepturile și îndatoririle părintești ale părintelui minor conform art. 490 C. Civ.
3. Răspunderea părinților pentru neîndeplinirea îndatoririlor părintești în condițiile incidenței Codului civil.
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2017
Recurs în interesul legii. Instanța competentă să soluționeze cererile având ca obiect înlocuirea măsurii de protecție specială a plasamentului în regim de urgență cu măsura de protecție alternativă a tutelei
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Modele:
Act de desemnare a tutorelui de către părinte
CONTRACT DE MANDAT PENTRU DESEMNAREA TUTORELUI/TUTORILOR
ACT DE DESEMNARE A TUTORELUI DE CĂTRE PĂRINTE
CONTRACT DE MANDAT PENTRU DESEMNAREA TUTORELUI/TUTORILOR
;
se încarcă...