Cazurile de încetare | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Tutela minorului - Încetarea tutelei -
Cazurile de încetare

Art. 156. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

(1) Tutela încetează în cazul în care nu se mai menține situația care a dus la instituirea tutelei, precum și în cazul morții minorului. Jurisprudență

(2) Funcția tutorelui încetează prin moartea acestuia, prin îndepărtarea de la sarcina tutelei sau prin înlocuirea tutorelui. Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 156 
    Tutela încetează: a) în cazul în care nu se mai menține situația care a dus la instituirea tutelei; b) în cazul morții minorului; c) în cazul morții tutorelui; d) prin îndepărtarea tutorelui de la sarcina tutelei; e) prin înlocuirea tutorelui. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Încetarea tutelei. Prevederile art. 156 noul C. civ. nu reprezintă onoutate în materie, însă ele reglementează pentru prima dată în mod expres cauzele de încetare atutelei. Tutela încetează atunci când dispar cauzele care au dus la deschiderea ei (a se vedea A. Bacaci ș.a., Dreptul familiei, p. 349). Astfel, pot fi cauze de încetare atutelei: majoratul minorului aflat sub tutelă, dobândirea capacității de exercițiu anticipate de către minor (conform art. 40 noul C. civ.), revenirea minorului sub ocrotirea părintească (de exemplu, afost ridicată decăderea din drepturile părintești sau punerea sub interdicție judecătorească ori areapărut unul dintre părinții declarați prin hotărâre judecătorească dispăruți sau decedați), stabilirea filiației față de unul dintre părinți, decesul minorului (sau declararea morții prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Tutela minorului încetează din cauze care privesc persoana minorului, când, în esență, acea tutelă se desființează. Încetarea tutelei minorului are loc odată cu dispariția cauzelor care au condus la deschiderea ei. Astfel, tutela încetează: când minorul a devenit major, dacă minorul a decedat sau atunci când dispar cauzele care au determinat instituirea tutelei prevăzute de art. 110 NCC. Acestea sunt: dacă s-a stabilit filiația față de cel puțin unul dintre părinți, pentru minorul născut din părinți necunoscuți; dacă s-a ridicat decăderea din exercițiul drepturilor părintești a cel puțin unuia dintre părinți; dacă s-a ridicat interdicția judecătorească pentru cel puțin unul dintre părinți; reapariția a cel puțin unuia dintre părinții dispăruți sau declarați morți etc. (O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 258). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
   a) moartea tutorelui [art. 156 alin. (2) C. civ..]; [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    a) moartea tutorelui [art. 156 alin. (2) C. civ..]; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Constituirea consiliului de familie
Funcționarea consiliului de familie
Atribuții
Înlocuirea consiliului de familie
Imposibilitatea constituirii consiliului de familie
Controlul instanței de tutelă
Darea de seamă
Descărcarea tutorelui
Interzicerea dispensei de a da socoteală
Plângerea împotriva tutorelui
Cazurile de încetare
Moartea tutorelui
Îndepărtarea tutorelui
Numirea curatorului special
Darea de seamă generală
Predarea bunurilor
Descărcarea de gestiune
Amenda civilă
Modurile de înființare
Durata persoanei juridice
Cauzele de nulitate
Reviste:
Nedemnitatea și ingratitudinea - Studiu comparativ
Scurte considerații asupra competenței instanțelor române în litigiile cu element de extraneitate
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...