Cazuri de instituire | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Ocrotirea persoanei fizice - Curatela -
Cazuri de instituire

Art. 178. - Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (5), Modele (1), Comentarii expert (1)

În afară de cazurile prevăzute de lege, instanța de tutelă poate institui curatela: Jurisprudență

a) dacă, din cauza bătrâneții, a bolii sau a unei infirmități fizice, o persoană, deși capabilă, nu poate, personal, să își administreze bunurile sau să își apere interesele în condiții corespunzătoare și, din motive temeinice, nu își poate numi un reprezentant sau un administrator; Jurisprudență, Reviste (1)

b) dacă, din cauza bolii sau din alte motive, o persoană, deși capabilă, nu poate, nici personal, nici prin reprezentant, să ia măsurile necesare în cazuri a căror rezolvare nu suferă amânare; Jurisprudență

c) dacă o persoană, fiind obligată să lipsească vreme îndelungată de la domiciliu, nu a lăsat un mandatar sau un administrator general; Jurisprudență, Reviste (2)

d) dacă o persoană a dispărut fără a exista informații despre ea și nu a lăsat un mandatar sau un administrator general. Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Este posibilă instituirea curatelei pentru o persoană fără discernământ, căreia i s-a numit legal un tutore, fiind pusă sub interdicție? - Mădălina Moceanu
Dispozițiile art. 178 cod civil care reglementează cazurile  în care se instituie curatela nu sunt aplicabile în cazul persoanelor fără discernământ, față de care s-a luat măsura punerii sub interdicție, s-a numit legal un tutore iar acesta se află în exercițiul normal al mandatului său.
În afara cazurilor prevăzute de acest text nu există nicio situație stabilită prin lege în care să se impună necesitatea numirii unui curator pentru o persoană fără discernământ, căreia i s-a numit legal un tutore iar acesta se află în exercițiul normal al mandatului său.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 178 
    Curatela, reglementată anterior prin art. 152 Codul familiei., se instituie în acele cazuri în care opersoană, deși capabilă, nu poate personal să-și administreze bunurile. Art. 178 noul C. civ. enumeră 4 situații în care se poate institui curatela, la lit. a)-d). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Definiția curatelei. Curatela nu reprezintă o instituție recentă, ea datând încă din dreptul roman, când putea fi instituită în numeroase cazuri, cele mai importante dintre acestea fiind curatela nebunului, curatela prodigului și curatela minorului de 25 de ani (a se vedea I. Imbrescu, Tratat de dreptul familiei, p. 439). 
    Curatela reprezintă, potrivit doctrinei, o instituție juridică temporară și subsidiară de ocrotire a persoanelor capabile, care din diferite motive nu-și pot îngriji interesele (a se vedea: I. Imbrescu, p. 440; A. Bacaci ș.a., Dreptul familiei, p. 350; Gh. Beleiu, Drept civil român. Subiectele dreptului civil, p. 299; D. Lupașcu, Dreptul familiei, p. 351). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    371 În astfel de situații persoanei respective ise va putea numi un curator, în condițiile reglementate de art. 178-185 C. civ.. În sensul că punerea sub interdicție nu poate fi dispusă în cazul unor boli care nu provoacă lipsa de discernământ, cum este cazul demenței vasculare, care presupune odeteriorare avaselor sanguine și nu este echivalentă cu demența senilă, care implică aafectare psihică apersonalității, ase vedea I.C.C.J, Secția civilă, decizia nr. 2196 din 16 martie 2004, în Dreptul nr. 3/2005, p. 258. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Curatela este instituția prin care se realizează ocrotirea temporară și subsidiară a persoanei fizice capabile, aflată în anumite situații expres prevăzute de lege, care o împiedică să-și exercite drepturile, să-și îndeplinească obligațiile și să-și apere interesele (C.T. Ungureanu, op. cit., p. 407). 
   2. Curatela este o instituție temporară și subsidiară de ocrotire și nu este specifică ocrotirii persoanelor lipsite de capacitate de exercițiu, ci poate interveni în cazul persoanelor capabile, care din diferite motive nu-și pot îngriji interesele (I. Imbrescu, Tratat de dreptul familiei. Curs de teorie și practică, Ed. Lumina Lex, București, 2006, p. 440). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    407 În astfel de situații persoanei respective ise va putea numi un curator, în condițiile reglementate de art. 178-185 C. civ.. În sensul că punerea sub interdicție nu poate fi dispusă în cazul unor boli care nu provoacă lipsa de discernământ, cum este cazul demenței vasculare, care presupune odeteriorare avaselor sanguine și nu este echivalentă cu demența senilă, care implică oafectare psihică apersonalității, ase vedea I.C.C.J, Secția civilă, decizia nr. 2196 din 16 martie 2004, în Dreptul nr. 3/2005, p. 258. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Procedura
Opozabilitatea interdicției
Numirea tutorelui
Aplicarea regulilor de la tutelă
Actele încheiate de cel pus sub interdicție judecătorească
Înlocuirea tutorelui
Obligațiile tutorelui
Liberalitățile primite de descendenții interzisului judecătoresc
Minorul pus sub interdicție judecătorească
Ridicarea interdicției judecătorești
Cazuri de instituire
Competența instanței de tutelă
Persoana care poate fi numită curator
Efectele curatelei
Procedura de instituire
Conținutul curatelei
Înlocuirea curatorului
Încetarea curatelei
Dispoziții speciale
Elementele constitutive
Calitatea de persoană juridică
Reviste:
Lege specială pentru familiile monoparentale: Indemnizație lunară de la stat, alocație de studii, cursuri gratuite de formare profesională
Alocație de sprijin pentru plata chiriei, pentru categoriile vulnerabile, inclusiv văduve, persoane divorțate sau cu soțul în arest
Analiza dispozițiilor alin. (2) al art. 150 noul C. civ.. Problematica instituirii curatelei în situația inexistenței contrarietății de interese între minor și reprezentantul său legal
Autoritatea părintească
Considerații în legătură cu subiectele obligațiilor fiscale
Protecția persoanelor capabile. Regimul de Drept internațional privat
2. Instituirea curatelei în vederea reprezentării minorului la perfectarea actelor de dispoziție. Validarea curatorului și autorizarea încheierii actelor de dispoziție de către instanța de tutelă. Sultă compensatorie. Radierea dreptului de ipotecă
ASPECTE PRIVIND EXECUTAREA SILITĂ ÎMPOTRIVA MOȘTENITORILOR
Rolul și funcțiile autorității tutelare în protejarea persoanelor vulnerabile. Simplu apendice al organelor judiciare sau instituție cu rol propriu?*/Le rôle et les fonctions de l’autorité tutélaire relatives à la protection des personnes vulnérables. Une simple annexe des organes judiciaires ou une institution ayant son propre rôle?
Termenul de exercitare a căii de atac în ipoteza respingerii cererii de instituire a curatelei în condițiile incidenței noului Cod de procedură civilă
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Modele:
Cerere instituire curatela
;
se încarcă...