Căsătoria putativă | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Nulitatea căsătoriei - Efectele nulității căsătoriei -
Căsătoria putativă

Art. 304. - Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (8)

(1) Soțul de bună-credință la încheierea unei căsătorii nule sau anulate păstrează, până la data când hotărârea judecătorească rămâne definitivă, situația unui soț dintr-o căsătorie valabilă. Reviste (3), Doctrină (5)

(2) În situația prevăzută la alin. (1), raporturile patrimoniale dintre foștii soți sunt supuse, prin asemănare, dispozițiilor privitoare la divorț. Reviste (3), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Preluare parțială atextului art. 23 Codul familiei. [în fapt, doar aalin. (1) al acestuia], art. 302 reglementează căsătoria putativă, adică acea căsătorie care deși nulă sau anulată, produce efecte față de soțul/soții de bună-credință la încheierea acesteia, până la data la care hotărârea judecătorească rămâne definitivă. 
    Remarcăm, față de Codul familiei, trimiterea expresă, referitor la efectele patrimoniale ale căsătoriei putative, la dispozițiile privitoare la divorț (regimul matrimonial – art. 385-387 noul C. civ.; dreptul la despăgubiri – art. 388 noul C. civ.; obligația de întreținere între foștii soți – art. 389 noul C. civ.; prestația compensatorie – art. 390-395 noul C. civ.). În ceea ce privește efectele nepatrimoniale ale căsătoriei putative, acestea nu vor fi recunoscute decât soțului/soților de bună-credință, care își va/vor păstra calitatea de soț/soți dintr-o căsătorie valabilă, însă soțul care și-a schimbat numele prin căsătorie își va recăpăta numele de familie anterior, în lipsa unei prevederi exprese în sens contrar. Precizăm că soțul minor, de bună-credință la încheierea unei asemenea căsătorii, își va păstra capacitatea deplină de exercițiu astfel dobândită [prin raportare la alin. (2) al art. 39 noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Elanul destructiv al nulității este temperat sau chiar zădărnicit, atât sub aspect subiectiv – al persoanelor expuse acțiunii nulității – precum și sub aspect obiectiv – al raporturilor juridice născute în baza actului căsătoriei – din rațiuni care aduc în discuție fundamentul funcției represive anulității. Este vorba de două excepții consistente de la regula desființării retroactive aefectelor căsătoriei: căsătoria putativă (art. 304 C. civ..); situația copiilor rezultați din căsătoria nulă sau anulată (art. 305 C. civ..). Le vom analiza în cele ce urmează. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Nulitatea căsătoriei produce efecte conform art. 304-305 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Premisa. Căsătoria putativă este căsătoria nulă sau anulată prin hotărârea definitivă a instanței, la încheierea căreia cel puțin unul dintre soți a fost de bună-credință; se subînțelege, respectiva căsătorie avea semnalmentele aparenței juridice de căsătorie, adică a fost celebrată și înregistrată potrivit legii. 
    2. Condiție. Unul dintre soți trebuie să fi fost de bună-credință la data încheierii căsătoriei; cu atât mai mult beneficiază de avantajul putativității căsătoria nulă sau anulată la încheierea căreia amândoi soții au fost de bună-credință. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
§1 Regula desființării retroactive a căsătoriei 

    Dacă am transpune pur și simplu consecințele de principiu ale constatării nulității actului juridic civil în materia actului juridic al căsătoriei, nulitatea absolută sau cea relativă, odată stabilită prin actul instanței, ar înlătura toate efectele căsătoriei invalidate, ca și cum „soții” nu ar fi fost nicicând căsătoriți între ei. În fapt căsătoria a existat și, sub acoperirea prezumției de validitate, a generat efecte cu semnificație juridică la timpul producerii lor, dar care, retrospectiv, nu mai au valoare juridică. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Lipsa vârstei matrimoniale
Căsătoria fictivă
Persoanele care pot invoca nulitatea absolută
Lipsa încuviințărilor cerute de lege
Viciile de consimțământ
Lipsa discernământului
Existența tutelei
Termenul de prescripție
Caracterul personal al acțiunii
Acoperirea nulității
Căsătoria putativă
Situația copiilor
Opozabilitatea hotărârii judecătorești
Bunurile comune
Bunurile proprii
Veniturile din muncă și cele asimilate acestora
Regimul juridic al bunurilor proprii
Dovada bunurilor soților
Formalitățile de publicitate
Actele de conservare, de folosință și de administrare
Actele de înstrăinare și de grevare
Reviste:
Considerații privind obligația legală de întreținere (I)
Istoricul unui concept: putativitatea căsătoriei în gândirea juridică medievală și contemporană
Nulitatea în Noul Cod Civil Român (I)
Particularități privind donația între soți și donația făcută viitorilor soți
Principiul irevocabilității donațiilor
Moștenirea legală. Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Considerații în legătură cu obligația legală de întreținere (II)
Scurtă privire asupra excepțiilor de la principiul retroactivității efectelor nulității actului juridic civil
Aspecte privind obligația de întreținere în dreptul internațional privat/Aspects concernant l'obligation alimentaire dans le droit international prive/Issues related to the support obligation in the private international law
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
;
se încarcă...