Căsătoria fictivă | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Nulitatea căsătoriei - Nulitatea absolută a căsătoriei -
Căsătoria fictivă

Art. 295. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (7), Modele (1), Librăria Indaco (2)

(1) Căsătoria încheiată în alte scopuri decât acela de a întemeia o familie este lovită de nulitate absolută. Reviste (4), Doctrină (2)

(2) Cu toate acestea, nulitatea căsătoriei se acoperă dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, a intervenit conviețuirea soților, soția a născut sau a rămas însărcinată ori au trecut 2 ani de la încheierea căsătoriei. Reviste (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Nereglementată de Codul familiei, căsătoria fictivă își găsește consacrarea legislativă expresă prin dispozițiile art. 295 noul C. civ.. Definită drept căsătoria încheiată în alte scopuri decât acela de a întemeia o familie și sancționată cu nulitatea absolută, considerăm că, și în accepțiunea noului Cod civil, căsătoria fictivă își păstrează caracterul dual, reținut în literatura de specialitate (a se vedea D. Lupașcu, I. Pădurariu, Dreptul familiei, ed. a 5-a, Ed. Universul Juridic, București, 2010, p. 158), atât ca formă a simulației, cât și ca expresie a fraudării legii. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Astfel, cu toate că încheierea valabilă acăsătoriei presupune respectarea tuturor condițiilor de fond și de formă stabilite, nesocotirea unora dintre acestea nu impietează asupra valabilității căsătoriei, bunăoară, omisiunea reînnoirii declarației de căsătorie așa cum cere art. 284 C. civ.. Noul Cod enumeră în mod expres cazurile de nulitate în cuprinsul art. 293-295, art. 297-300. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Art. 295 C. civ.. prevede la alin. (2) un caz de acoperire aacestei nulități absolute, prevăzând că nulitatea se acoperă dacă, până la rămânerea definitivă ahotărârii judecătorești, aintervenit conviețuirea soților sau soția anăscut sau arămas însărcinată sau au trecut 2 ani de la încheierea căsătoriei. Nulitatea căsătoriei poate fi absolută și relativă; regimul nulităților nu funcționează însă la fel ca în dreptul comun. Astfel, când este în interesul menținerii căsătoriei, aceasta poate fi confirmată, chiar dacă este vorba despre onulitate absolută. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Preliminarii. Împărtășind opinia unanimă a literaturii de specialitate exprimată în lipsa unei dispoziții exprese a Codului familiei, susținută jurisprudențial ca motiv virtual de nulitate absolută (a se vedea I.P. Filipescu ș.a., Dreptul familiei, p. 208-213; E. Florian, Dreptul familiei, 2010, p. 68-70, precum și soluțiile de practică judiciară indicate de autori), prin alin. (1) al textului analizat legiuitorul conferă fictivității căsătoriei rang de cauză de nulitate expresă. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   51. În practica judiciară s-au reținut ca scopuri ale încheierii căsătoriei fictive: sustragerea de la răspundere penală a autorului infracțiunii de viol (Trib. Suprem, s. civ., dec. nr. 1342/1983, CD 1983, p. 98(110)); obținerea unui credit bancar pentru achiziționarea unei locuințe pentru tinerii căsătoriți (Trib. Satu Mare, dec. civ. nr. 310/1994, în E. Florian, Dreptul familiei, 2003, p. 61, nota 156 și de G. Lupșan, Notă, în Dreptul nr. 7/2004, p. 205, nota 7); dobândirea unei moșteniri testamentare sub condiția dovedirii calității de persoană căsătorită, dobândirea cetățeniei române de către un străin, obținerea unei parohii de către un preot (Trib. Satu Mare, dec. civ. nr. 38/1994, în E. Florian, Dreptul familiei, 2003, p. 61, nota 156 și de G. Lupșan, Notă, în Dreptul nr. 7/2004, p. 205, nota 8). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Alegerea numelui de familie
Publicitatea declarației de căsătorie
Reînnoirea declarației de căsătorie
Opoziția la căsătorie
Refuzul celebrării căsătoriei
Celebrarea căsătoriei
Martorii la căsătorie
Momentul încheierii căsătoriei
Cazurile de nulitate absolută
Lipsa vârstei matrimoniale
Căsătoria fictivă
Persoanele care pot invoca nulitatea absolută
Lipsa încuviințărilor cerute de lege
Viciile de consimțământ
Lipsa discernământului
Existența tutelei
Termenul de prescripție
Caracterul personal al acțiunii
Acoperirea nulității
Căsătoria putativă
Situația copiilor
Reviste:
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Opinii privind semnificația juridică a expresiei "actele de stare civilă"
Ce lege guvernează nulitatea căsătoriei și efectele acestei nulități conform dispozițiilor din Codul civil român?
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Norme conflictuale privind încheierea căsătoriei
Nulitatea în Noul Cod Civil Român (I)
Infracțiunea de bigamie în reglementarea noului Cod penal. Monogamia vs. poligamia
Aplicații ale teoriei abuzului de drept în materia raporturilor de familie
Ipostaze ale abuzului de drept în materia căsătoriei
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Acțiune în constatarea nulității absolute a căsătoriei (model general)
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
;
se încarcă...