Caracterul personal al tutelei | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Tutela minorului - Tutorele -
Caracterul personal al tutelei

Art. 122. - Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Tutela este o sarcină personală. Doctrină (2)

(2) Cu toate acestea, instanța de tutelă, cu avizul consiliului de familie, poate, ținând seama de mărimea și compunerea patrimoniului minorului, să decidă ca administrarea patrimoniului ori doar a unei părți a acestuia să fie încredințată, potrivit legii, unei persoane fizice sau persoane juridice specializate.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 122 
    Deoarece tutela trebuie exercitată exclusiv în interesul minorului, ținând seama de compunerea și mărimea patrimoniului acestuia, instanța de judecată, cu avizul prealabil al consiliului de familie va putea să decidă administrarea întregului patrimoniu sau numai aunei părți din acesta în condițiile art. 773-791 noul C. civ. sau art. 792-857 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Caracterul personal al tutelei. Tutela este instituită în considerarea calităților personale ale unei persoane pe care instanța de tutelă oconsideră capabilă să se ocupe atât de persoana minorului, cât și de bunurile acestuia. Calitatea de tutore nu poate fi exercitată decât de persoana desemnată/numită, iar nu prin intermediari și nici nu poate fi transmisă moștenitorilor (pentru obligațiile moștenitorilor în cazul morții tutorelui, ase vedea și infra comentariul de la art. 157 alin. (2) și (3)]. În ceea ce privește exercitarea tutelei, regula oconstituie desemnarea/numirea unei persoane fizice care să îndeplinească sarcinile tutelei, atât cu privire la persoana, cât și cu privire la bunurile minorului. Cu toate acestea, în mod excepțional, în cazul în care administrarea bunurilor minorului presupune oatenție specială, datorată mărimii și compunerii patrimoniului, alin. (2) permite ca instanța de tutelă cu avizul consiliului de familie, dacă este cazul, să încredințeze administrarea întregului patrimoniu sau doar aunei părți aacestuia către opersoană fizică sau opersoană juridică specializată, în condițiile art. 792-857 noul C. civ..

[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Regula este că tutela trebuie exercitată personal de către tutore, și nu prin intermediul altei persoane. La numirea tutorelui se ține seama de calitățile personale ale tutorelui (tutela este intuitu personae). 
   2. Tutela este o sarcină legală, în principiu obligatorie, sarcina tutelei putând fi refuzată doar în cazurile expres prevăzute de lege. Totodată, tutela este personală, ceea ce înseamnă că nu poate fi transmisă. Tutela nu poate fi exercitată prin reprezentant și această sarcină nu poate fi încredințată, nici chiar temporar, unei alte persoane (M. Rusu, Protecția juridică a minorului, Ed. Rosetti, București, 2005, p. 185). Prin excepție, instanța de tutelă, cu avizul consiliului de familie, poate, ținând seama de mărimea și compunerea patrimoniului minorului, să decidă ca administrarea patrimoniului ori doar a unei părți a acestuia să fie încredințată, potrivit legii, unei persoane fizice sau persoane juridice specializate. De asemenea, în cazul decesului tutorelui, până la numirea unui nou tutore, sarcinile tutelei vor fi preluate de către moștenitorii lui. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Definiția de mai sus se raportează la situația copilului lipsit de ocrotire părintească, pentru care tutela este un mijloc juridic de ocrotire. Privită din perspectiva tutorelui, tutela este osarcină [art. 122 alin. (1) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    Definiția de mai sus se raportează la situația copilului lipsit de ocrotire părintească, pentru care tutela este un mijloc juridic de ocrotire. Privită din perspectiva tutorelui, tutela este osarcină [art. 122 alin. (1) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Persoana care poate fi numită tutore
Persoanele care nu pot fi numite tutore
Desemnarea tutorelui de către părinte
Desemnarea mai multor tutori
Măsuri provizorii
Garanții
Numirea tutorelui de către instanța de tutelă
Procedura de numire
Refuzul continuării tutelei
Înlocuirea tutorelui
Caracterul personal al tutelei
Gratuitatea tutelei
Rolul consiliului de familie
Membrii consiliului de familie
Alte dispoziții aplicabile consiliului de familie
Modificarea consiliului de familie
Constituirea consiliului de familie
Funcționarea consiliului de familie
Atribuții
Înlocuirea consiliului de familie
Imposibilitatea constituirii consiliului de familie
Reviste:
Tutela minorului
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...