Caracterul personal al acțiunii | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Nulitatea căsătoriei - Nulitatea relativă a căsătoriei -
Caracterul personal al acțiunii

Art. 302. - Jurisprudență, Doctrină (4)

Dreptul la acțiunea în anulare nu se transmite moștenitorilor. Cu toate acestea, dacă acțiunea a fost pornită de către unul dintre soți, ea poate fi continuată de către oricare dintre moștenitorii săi.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 302 
    Acțiunea în anulare nu poate fi pornită decât de soțul titular al dreptului la acțiune, drept care nu poate fi transmis moștenitorilor. Însă, dacă unul dintre soți decedează în timpul soluționării cauzei, acțiunea pornită de acesta poate fi continuată de oricare dintre moștenitorii săi. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Cu osingură excepție, valorificarea motivelor de nulitate relativă se află la îndemâna unuia dintre soți; excepția are în vedere nulitatea relativă pentru lipsa încuviințărilor sau aautorizării prevăzute de lege, care poate fi invocată de cel acărui încuviințare sau autorizare era necesară [art. 298 alin. (2) C. civ..]. Derogarea este de reținut întrucât, cu toate că dreptul la acțiune nu trece asupra moștenitorilor – însemnând că aceștia nu au puterea de adeclanșa judecata – dacă acțiunea afost pornită de către unul dintre soți și acesta decedează în cursul procesului, acțiunea poate fi continuată de către oricare dintre moștenitorii săi (art. 302 C. civ..). Cu alte cuvinte, numai acțiunea pornită de unul dintre soți se poate finaliza, în cazul decesului reclamantului, dacă „rolul” său în proces este preluat de către oricare dintre moștenitori155. Altminteri, moartea unuia dintre soți în cursul procesului duce la stingerea judecății, instanța închide dosarul constatând încetarea căsătoriei. 
    155 Transmisibilitatea acțiunii presupune decesul soțului reclamant; altfel spus, într-o interpretare riguroasă, dar excesivă în opinia noastră, continuarea judecății nu ar fi posibilă în contradictoriu cu moștenitorii soțului pârât.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Drept netransmisibil. Dreptul de cere anularea căsătoriei are caracter personal, pe cale de consecință acțiunea nu poate fi pornită decât de titularul dreptului la acțiune. Potrivit noului Cod de procedură civilă [Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată (M.Of. nr. 545 din 3 august 2012)] procurorul poate porni o astfel de acțiune dacă demersul său este necesar pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdicție sau ale dispăruților [art. 92 alin. (1)]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Acțiunea în anulare are caracter personal, aceasta însemnând că ea poate fi pro­movată numai de persoana interesată [cel a cărui încuviințare nu s-a solicitat, soțul al cărui consimțământ a fost viciat, de procuror, în cazul lipsei autorizărilor prevăzute de lege, conform art. 46 alin. (3) NCC], fără a se transmite moștenitorilor. Moștenitorii nu pot deci promova acțiunea în anularea căsătoriei în cazul în care cel îndreptățit la formularea unei astfel de acțiuni nu a promovat-o în timpul vieții sale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Momentul încheierii căsătoriei
Cazurile de nulitate absolută
Lipsa vârstei matrimoniale
Căsătoria fictivă
Persoanele care pot invoca nulitatea absolută
Lipsa încuviințărilor cerute de lege
Viciile de consimțământ
Lipsa discernământului
Existența tutelei
Termenul de prescripție
Caracterul personal al acțiunii
Acoperirea nulității
Căsătoria putativă
Situația copiilor
Opozabilitatea hotărârii judecătorești
Bunurile comune
Bunurile proprii
Veniturile din muncă și cele asimilate acestora
Regimul juridic al bunurilor proprii
Dovada bunurilor soților
Formalitățile de publicitate
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...