Capacitatea de exercițiu anticipată | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Capacitatea civilă a persoanei fizice - Capacitatea de exercițiu -
Capacitatea de exercițiu anticipată

Art. 40. - Reviste (24), Doctrină (10), Modele (1)

Pentru motive temeinice, instanța de tutelă poate recunoaște minorului care a împlinit vârsta de 16 ani capacitatea deplină de exercițiu. În acest scop, vor fi ascultați și părinții sau tutorele minorului, luându-se, când este cazul, și avizul consiliului de familie.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 40  
    Reglementare nouă, preluată din legislația franceză. 
    Pentru a se recunoaște capacitatea de exercițiu anticipată (deplină) trebuie ca minorul să fi împlinit 16 ani și să existe motive temeinice. 
    Competența revine instanței de tutelă, hotărârea urmând a se lua după ascultarea părinților sau tutorelui. 
    Atribuțiile consiliului de familie sunt reglementate la art. 124 și urm. noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    O noutate absolută introdusă în dreptul nostru civil este „capacitatea de exercițiu anticipată”. Potrivit art. 40 noul C. civ., pentru motive temeinice, instanța tutelară poate recunoaște minorului care aîmplinit vârsta de 16 ani capacitatea deplină de exercițiu. În acest scop, vor fi ascultați și părinții sau tutorele minorului, luându-se, când este cazul, și avizul consiliului de familie. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
    Astfel, minorul în niciun caz nu poate dispune prin testament, cu excepția minorului care dobândește capacitate de exercițiu deplină prin căsătorie, respectiv aminorului în favoarea căruia instanța de tutelă acordă capacitate de exercițiu deplină anticipată [art. 40 noul C. civ.]. În materia donației, situație este diferită, pentru că legea stabilește că minorul poate să facă daruri obișnuite potrivit stării lui materiale [art. 146 alin. (3) noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    art. 40 C. civ.., precum și prin ridicarea interdicției judecătorești la un moment ulterior celui la care persoana aîmplinit 18 ani. Minorul cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani poate încheia contracte personal, însă pentru afi valabil încheiate minorul are nevoie, în principiu, de anumite încuviințări prealabile. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    93 Deși dezirabilă, ideea incidenței cerințelor speciale ale căsătoriei minorului și pentru cazul celui având capacitate deplină de exercițiu nu poate fi susținută cu argumente de text. Credem că ar fi binevenită o precizare legală expresă, similară aceleia cuprinse în art. 413-6 C. civ..fr., potrivit căreia deși minorul emancipat este deplin capabil, asemenea unui major, în cazul căsătoriei și al adopției îi sunt aplicabile aceleași reguli ca și minorului neemancipat. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Noțiune
Durata capacității de folosință
Drepturile copilului conceput
Noțiune
Începutul capacității de exercițiu
Situația minorului căsătorit
Capacitatea de exercițiu anticipată
Capacitatea de exercițiu restrânsă
Regimul unor acte ale minorului
Lipsa capacității de exercițiu
Sancțiune
Frauda comisă de incapabil
Regimul nulității
Limitele obligației de restituire
Confirmarea actului anulabil
Cazul general
Cazuri speciale
Reviste:
Fundamentarea răspunderii pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicție
Autoritatea părintească
Ipostaze ale abuzului de drept în materia căsătoriei
Despre capacitatea matrimonială a minorului
Opinii privind drepturile și îndatoririle părintești ale părintelui minor conform art. 490 C. Civ.
Contractul de donație (I)
Particularitățile procesului penal în cauzele cu persoane vătămate minore
Considerații privind pragul de vârstă în răspunderea penală a minorilor
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Informarea precontractuală a pacientului (II)
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Cerere pentru recunoașterea capacității de exercițiu anticipată (emanciparea minorului care a împlinit 16 ani)
;
se încarcă...