Capacitatea civilă | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre persoane - Dispoziții generale -
Capacitatea civilă

Art. 28. - Jurisprudență, Doctrină (7), Librăria Indaco (1)

(1) Capacitatea civilă este recunoscută tuturor persoanelor. Doctrină (3)

(2) Orice persoană are capacitate de folosință și, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, capacitate de exercițiu. Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă. Art. 28. În alin. (1) au fost reluate dispozițiile art. 4 alin. (1) din Decretul nr. 31/1954. 
    În alin. (2) se regăsesc prevederile art. 5 alin. (1) din Decretul nr. 31/1954 care afost reformulat și extins și la persoanele juridice. 
    În esență, capacitate de folosință au toate persoanele fără excepție, în timp ce capacitatea de exercițiu comportă excepții, în sensul că există anumite persoane, prevăzute expres de lege, care nu au capacitate de exercițiu. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Principiul capacității de aîncheia acte juridice civile se desprinde din prevederile art. 28 și 29 noul C. civ.. Conform art. 28 noul C. civ., capacitatea civilă este recunoscută tuturor persoanelor, respectiv orice persoană are capacitate de folosință, și cu excepția cazurilor prevăzute de lege, capacitate de exercițiu. Iar art. 29 stabilește că nimeni nu poate fi îngrădit în capacitatea de folosință sau lipsit, în tot sau în parte, de capacitatea de exercițiu, decât în cazurile și condițiile expres prevăzute de lege (aceste excepții fiind de strictă interpretare). De asemenea, nimeni nu poate renunța, în tot sau în parte, la capacitatea de folosință sau la capacitatea de exercițiu. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Etapa pregătitoare aoficierii căsătoriei este punctată de următoarele elemente: comunicarea reciprocă de către viitorii soți astării lor de sănătate (art. 278 C. civ..), depunerea declarației de căsătorie (art. 280-281 C. civ..), publicitatea declarației de căsătorie (art. 283-284 C. civ..), verificările pe care ofițerul de stare civilă este obligat să le efectueze privind condițiile de valabilitate ale proiectului de căsătorie (art. 286 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Capacitatea civilă și personalitatea juridică 
    1. Noțiunea de „personalitate juridică”. Personalitatea juridică este aptitudinea generală și abstractă de a fi titular de drepturi și obligații. 
    Legea este cea care conferă personalitate juridică tuturor ființelor umane, adică le conferă calitatea de subiecte de drept (pentru dezvoltări, a se vedea O. Ungureanu, C. Munteanu, Observații privind persoana fizică și personalitatea juridică, în PR nr. 4/2005, p. 180-189). Fiind titulară de drepturi și obligații civile, persoana fizică poate acționa intrând astfel în raporturi juridice, al căror subiect este. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033)
   35. Reglementare. Încheierea contractului de donație este guvernată, din perspectiva capacității părților contractante, de regula generală a capacității persoanei de a încheia acte juridice civile, devenind astfel subiect de drept civil (art. 28 NCC). În acest sens, potrivit dispozițiilor art. 987 alin. (1) NCC, orice persoană poate face și primi liberalități, cu respectarea regulilor privind capacitatea. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Obiectul publicității și modalitățile de realizare
Condițiile de publicitate
Efectele publicității
Prezumțiile
Lipsa publicității Sancțiuni
Concursul dintre formele de publicitate
Consultarea registrelor publice
Subiectele de drept civil
Recunoașterea drepturilor și libertăților civile
Cetățenii străini și apatrizii
Capacitatea civilă
Limitele capacității civile
Egalitatea în fața legii civile
Patrimoniul Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune
Transferul intrapatrimonial
Patrimoniul profesional individual
Ocrotirea personalității umane
Mijloace de apărare
Apărarea dreptului la nume
Măsuri provizorii
Decesul titularului dreptului nepatrimonial
Doctrină:
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033)
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Comentariile Codului civil - Contractul de vânzare și contractul de schimb (art. 1650-1765)
Referințe în cărți:
Drept civil. Persoanele
;
se încarcă...