Atribuții | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Tutela minorului - Consiliul de familie -
Atribuții

Art. 130. - Doctrină (3)

(1) Consiliul de familie dă avize consultative, la solicitarea tutorelui sau a instanței de tutelă, și ia decizii, în cazurile prevăzute de lege. Avizele consultative și deciziile se iau în mod valabil cu votul majorității membrilor săi, consiliul fiind prezidat de persoana cea mai înaintată în vârstă.

(2) La luarea deciziilor, minorul care a împlinit vârsta de 10 ani va fi ascultat, dispozițiile art. 264 fiind aplicabile în mod corespunzător.

(3) Deciziile consiliului de familie vor fi motivate și consemnate într-un registru special constituit, care se ține de unul dintre membrii consiliului, desemnat în acest scop de instanța de tutelă.

(4) Actele încheiate de tutore în lipsa avizului consultativ sunt anulabile. Încheierea actului cu nerespectarea avizului atrage numai răspunderea tutorelui. Dispozițiile art. 155 sunt aplicabile în mod corespunzător. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Consiliul de familie, la solicitarea tutorelui sau ainstanței de tutelă, dă avize consultative. De asemenea consiliul de familie ia decizii în cazurile prevăzute de lege (e.g. în condițiile art. 148 noul C. civ. decide asupra sumelor necesare pentru întreținerea minorului și pentru administrarea bunurilor sale). Consiliul este prezidat de persoana cea mai înaintată în vârstă. 
    Avizele și deciziile se iau motivat cu majoritatea membrilor (cu votul a doi dintre cei trei membri), fiind consemnate într-un registru special constituit, ținut de unul dintre membrii consiliului. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Atribuții. Cvorum. Conducere. Consiliul de familie îndeplinește două categorii de atribuții: emiterea de avize consultative (a se vedea, spre exemplu, și infra comentariile de la art. 136, 144 noul C. civ.) și luarea de decizii motivate, în cazurile prevăzute de lege (a se vedea, spre exemplu, infra comentariul de la art. 148, 149 noul C. civ.) (a se vedea și O. Ungureanu, C. Munteanu, Drept civil. Persoanele în reglementarea noului Cod civil, p. 276). Aceste atribuții se îndeplinesc cu votul majorității membrilor consiliului, prezidat de persoana cea mai înaintată în vârstă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Actele juridice încheiate de tutore în lipsa avizului consultativ sunt lovite de nulitate relativă. Actele juridice încheiate de tutore cu nerespectarea avizului consultativ sunt valabile și atrag doar răspunderea tutorelui. Consiliul de familie sau orice membru al acestuia poate face plângere la instanța de tutelă cu privire la actele sau faptele tutorelui păgubitoare pentru minor (D. Lupașcu, C.M. Crăciunescu, op. cit., p. 393). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Încheierea de către tutore aunor acte juridice în absența avizului consiliului de familie atrage sancțiunea nulității relative, în timp ce, încheierea unor asemenea acte cu nerespectarea avizului atrage numai răspunderea tutorelui [art. 130 alin. (4) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Refuzul continuării tutelei
Înlocuirea tutorelui
Caracterul personal al tutelei
Gratuitatea tutelei
Rolul consiliului de familie
Membrii consiliului de familie
Alte dispoziții aplicabile consiliului de familie
Modificarea consiliului de familie
Constituirea consiliului de familie
Funcționarea consiliului de familie
Atribuții
Înlocuirea consiliului de familie
Imposibilitatea constituirii consiliului de familie
Controlul instanței de tutelă
Darea de seamă
Descărcarea tutorelui
Interzicerea dispensei de a da socoteală
Plângerea împotriva tutorelui
Cazurile de încetare
Moartea tutorelui
Îndepărtarea tutorelui
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...