Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Exercitarea tutelei - Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului -
Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani

Art. 139. - Reviste (1), Doctrină (2)

Instanța de tutelă nu poate hotărî fără ascultarea minorului, dacă acesta a împlinit vârsta de 10 ani, dispozițiile art. 264 fiind aplicabile.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Comentariu Art. 139  
    Textul reprezintă oaplicație aregulii instituite prin art. 264 alin. (1) noul C. civ., potrivit căreia „în procedurile administrative sau judiciare care îl privesc, ascultarea copilului care aîmplinit vârsta de 10 ani este obligatorie”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Copilul în vârstă de 10 ani are posibilitatea să își exprime opinia sau, dimpotrivă, să se abțină de la exprimarea acesteia. Este vorba de un drept subiectiv personal nepatrimonial al copilului. Opinia poate fi exprimată numai de copilul care are discernământ. Exprimarea liberă a opiniei poate interveni în orice împrejurare în care se pune o problemă ce îl privește pe copil. Ascultarea are loc numai în cazul procedurilor judiciare sau administrative în care este implicat și copilul (T. Bodoașcă, op. cit., p. 218). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Exercitarea tutelei în interesul minorului
Conținutul tutelei
Tutela exercitată de ambii soți
Avizul consiliului de familie
Domiciliul minorului
Felul învățătureii sau al pregătirii profesionale
Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani
Inventarul bunurilor minorului
Actele făcute în lipsa inventarului
Administrarea bunurilor minorului
Reprezentarea minorului
Regimul juridic al actelor de dispoziție
Autorizarea instanței de tutelă
Încuviințarea și autorizarea actelor minorului care a împlinit vârsta de 14 ani
Interzicerea unor acte juridice
Suma anuală necesară pentru întreținerea minorului
Constituirea de depozite bancare
Reviste:
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Doctrină:
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...