Art 98 Starea civilă | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Actele de stare civilă - Starea civilă -
Art. 98.
- Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4), Librăria Indaco (5)

Starea civilă este dreptul persoanei de a se individualiza, în familie și societate, prin calitățile strict personale care decurg din actele și faptele de stare civilă.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Dispoziția cuprinsă în art. 416 alin. (2) C. civ.. instituie în sarcina agentului instrumentator obligația de atrimite din oficiu ocopie aînscrisului autentic serviciului public comunitar local de evidență apersoanelor, respectiv primăriei competente – adică, așa cum rezultă din prevederile referitoare la actele de stare civilă, art. 98-103 C. civ.., serviciului/primăriei la care afost întocmit actul de naștere al copilului – pentru ase face cuvenita mențiune în registrul de stare civilă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Definiția stării civile. Art. 98 noul C. civ. conține definiția legală a stării civile și face, în primul rând, referire la natura juridică de drept personal nepatrimonial a acestui mijloc de individualizare a persoanei fizice. În același timp este evidențiat conținutul complex al stării civile, care este format dintr-o sumă de calități personale. 
    Ca drept subiectiv de individualizare starea civilă îi conferă oricărei persoane fizice următoarele prerogative: [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Astfel, art. 82 C. civ.. vorbește despre „dreptul la nume”, art. 86 C. civ.. despre „dreptul la domiciliu și reședință”, iar art. 98 C. civ.., care conține definiția stării civile, arată ca aceasta este „dreptul persoanei de ase individualiza, în familie și societate, prin calitățile strict personale care decurg din actele și faptele de stare civilă”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Starea civilă este mijlocul juridic de individualizarea a persoanei fizice prin reunirea calităților personale cărora legea le conferă această semnificație. Starea civilă are un conținut complex, care poate fi analizat din două puncte de vedere: mijloc de individualizare a oricărei persoane fizice și sumă a unor calități relevante aparținând persoanei fizice determinate (E. Chelaru, op. cit., p. 92). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 88 Reședința
Art 89 Stabilirea și schimbarea domiciliului
Art 90 Prezumția de domiciliu
Art 91 Dovada
Art 92 Domiciliul minorului și al celui pus sub interdicție judecătorească
Art 93 Cazuri speciale
Art 94 Domiciliul persoanei puse sub curatelă
Art 95 Domiciliul la curatorul special
Art 96 Domiciliul profesional
Art 97 Domiciliul ales
Art 98 Starea civilă
Art 99 Dovada stării civile
Art 100 Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă
Art 101 Înscrierea mențiunilor pe actul de stare civilă
Art 102 Actele întocmite de un ofițer de stare civilă necompetent
Art 103 Alte mijloace de dovadă a stării civile
Art 104 Interesul persoanei ocrotite
Art 105 Persoanele ocrotite
Art 106 Măsurile de ocrotire
Art 107 Instanța de tutelă
Art 108 Ocrotirea persoanei prin tutelă
Reviste:
Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice
Identificarea persoanei fizice - aspecte de drept internațional privat
Procedura sancționării disciplinare a magistraților. I. Etapa verificărilor prealabile
Unele aspecte juridice privitoare la înscrierea de mențiuni, anularea, modificarea, rectificarea și completarea actelor de stare civilă
Opinii privind semnificația juridică a expresiei "actele de stare civilă"
Contractul de întreținere. Caractere juridice
Dreptul la acțiune și răspunderea contractuală/Le droit à l'action et la responsabilite contractuelle/Right to action and contractual liability
Considerații privind recunoașterea copilului
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Referințe în cărți:
Atributele de identificare ale persoanei fizice
Drept civil. Persoanele
Succesiuni internaționale
Noul Cod civil. Legislație consolidată și index 1 martie 2016
Tehnica redactării unui contract. Elementele contractului. Redactarea clauzelor contractuale
;
se încarcă...