Art 97 Domiciliul ales | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Domiciliul și reședința - Domiciliul ales -
Art. 97.
- Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (7)

(1) Părțile unui act juridic pot să aleagă un domiciliu în vederea exercitării drepturilor sau a executării obligațiilor născute din acel act. Reviste (3)

(2) Alegerea domiciliului nu se prezumă, ci trebuie făcută în scris. Reviste (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 97  
    Reglementarea vizează părțile unui contract, caz în care alegerea de domiciliu trebuie menționată expres și poate privi doar exercitarea drepturilor sau executarea obligațiilor născute din acel act. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Conform art. 97 din Legea nr. 36/1995, actele autentice notariale se întocmesc într-un singur exemplar original, care se păstrează în arhiva notarului public. Părțile vor primi un duplicat de pe actul original care va avea același număr cu actul autentic. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Noțiune. Domiciliul ales, numit și domiciliu convențional, nu este un veritabil domiciliu, ci o adresă stabilită prin acordul de voință al părților unui act juridic civil în vederea executării acestuia în locul ales de ele sau pentru soluționarea eventualelor litigii legate de acest act și comunicarea actelor de procedură. 
    Spre deosebire de domiciliul de drept comun, care este obligatoriu, domiciliul convențional este facultativ. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
   47.4. Domiciliul ales (convențional). Domiciliul ales, numit și domiciliu convențional, reglementat de art. 97 C. civ.., nu este un veritabil domiciliu, ci oadresă stabilită prin acordul de voință al părților unui act juridic civil în vederea executării acestuia în locul ales de ele sau pentru soluționarea eventualelor litigii legate de acest act și comunicarea actelor de procedură. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Domiciliul ales, numit și convențional, nu este un veritabil domiciliu, ci o adresă stabilită prin acordul de voință al părților unui act juridic civil, în vederea executării acestuia în locul ales de ele sau pentru soluționarea eventualelor litigii legate de acest act și comunicarea actelor de procedură. Natura juridică a domiciliului convențional este acea convenție accesorie, care, sub aspectul soluționării litigiilor, are ca efect prorogarea competenței teritoriale a instanțelor judecătorești (E. Chelaru, op. cit., p. 89). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 87 Domiciliul
Art 88 Reședința
Art 89 Stabilirea și schimbarea domiciliului
Art 90 Prezumția de domiciliu
Art 91 Dovada
Art 92 Domiciliul minorului și al celui pus sub interdicție judecătorească
Art 93 Cazuri speciale
Art 94 Domiciliul persoanei puse sub curatelă
Art 95 Domiciliul la curatorul special
Art 96 Domiciliul profesional
Art 97 Domiciliul ales
Art 98 Starea civilă
Art 99 Dovada stării civile
Art 100 Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă
Art 101 Înscrierea mențiunilor pe actul de stare civilă
Art 102 Actele întocmite de un ofițer de stare civilă necompetent
Art 103 Alte mijloace de dovadă a stării civile
Art 104 Interesul persoanei ocrotite
Art 105 Persoanele ocrotite
Art 106 Măsurile de ocrotire
Art 107 Instanța de tutelă
Reviste:
Instanța competentă să soluționeze cererea de încuviințare a executării silite. Verificarea competenței
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2017
Somația europeană de plată. Analiza unor probleme practice prin prisma dispozițiilor Noului Cod de Procedură Civilă
Identificarea persoanei fizice în reglementarea noului Cod civil și în lumina jurisprudenței contenciosului european și a practicii judiciare de drept intern*
Domiciliul fiscal – instrument util în relația contribuabilului cu administrația fiscală
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Doctrină:
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...