Art 94 Domiciliul persoanei puse sub curatelă | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Domiciliul și reședința - Domiciliul persoanei puse sub curatelă -
Art. 94.
- Reviste (3), Doctrină (4)

În cazul în care s-a instituit o curatelă asupra bunurilor celui care a dispărut, acesta are domiciliul la curator, în măsura în care acesta este îndreptățit să îl reprezinte.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 94  
    În acest articol sunt reluate prevederile art. 15 din Decretul nr. 31/1954. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Domiciliul celui dispărut. Curatela propriu-zisă este o măsură de ocrotire a persoanei fizice capabile, fără consecințe asupra capacității de exercițiu a acesteia. 
    Conținutul curatelei este prevăzut de art. 183 noul C. civ., conform cărora, după caz, raporturile dintre curator și cel ocrotit sunt supuse regulilor de la mandat, cu excepția cazurilor în care instanța de tutelă va hotărî că se impune învestirea curatorului cu drepturile și obligațiile unui administrator însărcinat cu simpla administrare abunurilor altuia, reglementată, la rândul său, de art. 795-799 noul C. civ.. Ca urmare, în limitele puterilor ce i-au fost conferite, curatorul bunurilor celui care adispărut este îndreptățit să-l reprezinte. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Categoriile de persoane fizice beneficiare ale domiciliului legal sunt: copilul minor și interzisul judecătoresc (art. 92 C. civ..); persoana dispărută asupra bunurilor căreia s-a instituit curatela, dar numai în acele cazuri în care curatorul este în drept să oreprezinte (art. 94 C. civ..); cei chemați să culeagă omoștenire, dacă afost numit un custode sau un curator pentru administrarea bunurilor succesorale (art. 95 C. civ..); persoana ocrotită prin curatela specială reglementată de art. 150, art. 159 și art. 167 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Curatela capabilului constituie o măsură de ocrotire luată în favoarea persoanei fizice cu capacitate de exercițiu deplină, care se află în anumite situații speciale, ce o împiedică să își ocrotească interesele și să își administreze bunurile. Curatela în cazul persoanei dispărute se poate institui atunci când nu există informații despre ea și nu a lăsat un mandatar sau un administrator general (E. Lupan, I. Sabău-Pop, op. cit., p. 188). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 84 Dobândirea numelui
Art 85 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 86 Dreptul la domiciliu și reședință
Art 87 Domiciliul
Art 88 Reședința
Art 89 Stabilirea și schimbarea domiciliului
Art 90 Prezumția de domiciliu
Art 91 Dovada
Art 92 Domiciliul minorului și al celui pus sub interdicție judecătorească
Art 93 Cazuri speciale
Art 94 Domiciliul persoanei puse sub curatelă
Art 95 Domiciliul la curatorul special
Art 96 Domiciliul profesional
Art 97 Domiciliul ales
Art 98 Starea civilă
Art 99 Dovada stării civile
Art 100 Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă
Art 101 Înscrierea mențiunilor pe actul de stare civilă
Art 102 Actele întocmite de un ofițer de stare civilă necompetent
Art 103 Alte mijloace de dovadă a stării civile
Art 104 Interesul persoanei ocrotite
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2017
Instanța competentă să soluționeze cererea de încuviințare a executării silite. Verificarea competenței
Norme conflictuale privind încheierea căsătoriei
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...