Art 91 Dovada | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Domiciliul și reședința - Dovada -
Art. 91.
- Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

(1) Dovada domiciliului și a reședinței se face cu mențiunile cuprinse în cartea de identitate. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) În lipsa acestor mențiuni ori atunci când acestea nu corespund realității, stabilirea sau schimbarea domiciliului ori a reședinței nu va putea fi opusă altor persoane. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Dispozițiile alin. (2) nu se aplică în cazul în care domiciliul sau reședința a fost cunoscută prin alte mijloace de cel căruia i se opune. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Pentru a facilita probarea domiciliului de către persoanele interesate, de exemplu în cadrul unui proces, legiuitorul a instituit o prezumție relativă de domiciliu. Persoana este prezumată că domiciliază la locul unde se găsește, doar dacă nu se cunoaște ultimul domiciliu. 
    Dovada domiciliului și a reședinței proprii nu se pot face decât cu mențiunile cuprinse în cartea de identitate, cu excepția situației în care cel căruia i se opune un alt domiciliu cunoștea prin alte mijloace despre stabilirea sau schimbarea domiciliului în alt loc. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Dovada domiciliului cu actul de identitate. Primul alineat al art. 91 noul C. civ. stabilește regula conform căreia dovada domiciliului și areședinței se face cu mențiunile cuprinse în cartea de identitate. Această regulă este conformă cu prevederile legislației speciale, respectiv cu art. 12 alin. (1) din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, potrivit cărora „Actul de identitate este documentul care se eliberează cetățeanului român și care face dovada identității, adomiciliului și, după caz, aadresei de reședință atitularului acestuia. Acest document se eliberează începând cu vârsta de 14 ani”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Dovada domiciliului se face cu cartea de identitate întocmită și eliberată persoanelor fizice care au împlinit 14 ani de către serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la domiciliul acestora. Domiciliul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani se dove­dește cu certificatul de naștere al acestuia și cu cartea de identitate a părintelui sau a reprezentantului său legal. Dovada domiciliului legal al persoanei care a împlinit 14 ani, pusă sub interdicție judecătorească, se face cu cartea sa de identitate în care este consemnat domiciliul tutorelui. În unele situații, pentru dovada domiciliului legal este folosită hotărârea judecătorească de încredințare a minorului sau de instituire a tutelei sau curatelei. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Dovada domiciliului de drept comun se face, în principiu, cu mențiunile cuprinse în cartea de identitate [art. 91 alin. (1) C. civ..]. Aceeași valoare juridică oau și mențiunile cuprinse în cartea de identitate provizorie, în buletinul de identitate, aflat în termenul de valabilitate sau în cartea de identitate electronică [art. 12 alin. (3) din O.U.G. nr. 97/2005, republicată]. Actul normativ special mai sus citat include toate aceste acte sub titulatura de „acte de identitate”, care ise eliberează fiecărei persoane fizice începând cu vârsta de 14 ani. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 81 Prelevarea de la persoanele decedate
Art 82 Dreptul la nume
Art 83 Structura numelui
Art 84 Dobândirea numelui
Art 85 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 86 Dreptul la domiciliu și reședință
Art 87 Domiciliul
Art 88 Reședința
Art 89 Stabilirea și schimbarea domiciliului
Art 90 Prezumția de domiciliu
Art 91 Dovada
Art 92 Domiciliul minorului și al celui pus sub interdicție judecătorească
Art 93 Cazuri speciale
Art 94 Domiciliul persoanei puse sub curatelă
Art 95 Domiciliul la curatorul special
Art 96 Domiciliul profesional
Art 97 Domiciliul ales
Art 98 Starea civilă
Art 99 Dovada stării civile
Art 100 Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă
Art 101 Înscrierea mențiunilor pe actul de stare civilă
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2017
Conflict de competență. Acțiune de divorț. Renunțare la judecata acțiunii principale
Repararea pagubelor aduse autorității sau instituției publice. Prescripția dreptului la acțiune
Cuprinsul cererii de chemare în judecată. Cerințele legale intrinseci cererii de chemare în judecată
Conflict negativ de competență. Cerere de punere sub interdicție. Schimbarea domiciliului intimatei ulterior introducerii acțiunii. Declinare de competență în favoarea instanței în circumscripția căreia se află noul domiciliu al părții. Competența instanței învestite inițial de a soluționa cererea
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Referințe în cărți:
Moștenirea în noul Cod civil - Studii teoretice și practice - Ediția a II-a, revăzută și adăugită
Drept civil. Persoanele
;
se încarcă...