Art 90 Prezumția de domiciliu | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Domiciliul și reședința - Prezumția de domiciliu -
Art. 90.
- Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (5)

(1) Reședința va fi considerată domiciliu când acesta nu este cunoscut. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(2) În lipsă de reședință, persoana fizică este considerată că domiciliază la locul ultimului domiciliu, iar dacă acesta nu se cunoaște, la locul unde acea persoană se găsește. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Pentru a facilita probarea domiciliului de către persoanele interesate, de exemplu în cadrul unui proces, legiuitorul a instituit o prezumție relativă de domiciliu. Persoana este prezumată că domiciliază la locul unde se găsește, doar dacă nu se cunoaște ultimul domiciliu. 
    Dovada domiciliului și a reședinței proprii nu se pot face decât cu mențiunile cuprinse în cartea de identitate, cu excepția situației în care cel căruia i se opune un alt domiciliu cunoștea prin alte mijloace despre stabilirea sau schimbarea domiciliului în alt loc. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Situații în care operează prezumția de domiciliu. Prezumția de domiciliu, reglementată de art. 90 noul C. civ., decurge din caracterul obligatoriu al domiciliului (orice persoană are un domiciliu) și ea este aplicabilă în cazurile în care acesta nu este cunoscut. 
    Primul alineat reglementează situația în care domiciliul persoanei nu este cunoscut, dar aceasta are o reședință. În această situație legiuitorul consideră că domiciliul persoanei este la reședința sa, prezumția având caracter relativ. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Obligativitatea domiciliului este un caracter specific care-și are izvorul în funcția social-juridică aacestuia, de afi un element de identificare în spațiu apersoanei fizice, în care, alături de titular, este interesată și societatea. De aceea, conform prevederilor art. 90 C. civ.., se consideră că orice persoană fizică are un domiciliu. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Deși reședința este un drept subiectiv nepatrimonial, ca și domiciliul, ea nu are importanța juridică a acestuia, dar are, totuși, de foarte multe ori, aceeași utilitate și importanță ca și domiciliul, însă fie subsidiar, fie alternativ cu acesta. Importanța reședinței este în creștere, nu în dauna domiciliului, ci datorită dreptului constituțional garantat la liberă circulație în țară și străinătate, când persoana fizică stabilește o reședință (E. Lupan, I. Sabău-Pop, op. cit., p. 154). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    Obligativitatea domiciliului este un caracter specific care-și are izvorul în funcția social-juridică aacestuia, de afi un element de identificare în spațiu apersoanei fizice, în care, alături de titular, este interesată și societatea. De aceea, conform prevederilor art. 90 C. civ.., se consideră că orice persoană fizică are un domiciliu. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 80 Respectarea voinței persoanei decedate
Art 81 Prelevarea de la persoanele decedate
Art 82 Dreptul la nume
Art 83 Structura numelui
Art 84 Dobândirea numelui
Art 85 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 86 Dreptul la domiciliu și reședință
Art 87 Domiciliul
Art 88 Reședința
Art 89 Stabilirea și schimbarea domiciliului
Art 90 Prezumția de domiciliu
Art 91 Dovada
Art 92 Domiciliul minorului și al celui pus sub interdicție judecătorească
Art 93 Cazuri speciale
Art 94 Domiciliul persoanei puse sub curatelă
Art 95 Domiciliul la curatorul special
Art 96 Domiciliul profesional
Art 97 Domiciliul ales
Art 98 Starea civilă
Art 99 Dovada stării civile
Art 100 Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă
Reviste:
Cuprinsul cererii de chemare în judecată. Cerințele legale intrinseci cererii de chemare în judecată
Noutăți legislative aduse în materia succesiunilor de regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012
Cuprinsul cererii de chemare în judecată* formulate de o persoană fizică** (procedură contencioasă)
Prezumția ca mijloc de probă în procesul civil, cu referire specială la prezumțiile legale
Declarația de primire în spațiul locativ. Calificare juridică și utilitate
Somația europeană de plată. Analiza unor probleme practice prin prisma dispozițiilor Noului Cod de Procedură Civilă
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2017
Instanța competentă să soluționeze cererea de încuviințare a executării silite. Verificarea competenței
Identificarea persoanei fizice în reglementarea noului Cod civil și în lumina jurisprudenței contenciosului european și a practicii judiciare de drept intern*
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...