Art 88 Reședința | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Domiciliul și reședința - Reședința -
Art. 88.
- Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Reședința persoanei fizice este în locul unde își are locuința secundară.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Reședința – atribut facultativ de identificare. Art. 88 noul C. civ. definește reședința persoanei fizice ca fiind locul unde persoana își are locuința secundară. Odefiniție legală similară areședinței găsim și în prevederile art. 30 din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, conform cărora „Reședința este acolo unde persoana fizică declară că are locuința secundară, alta decât cea de domiciliu”. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    48.Reședința. Reglementarea reședinței este conținută de prevederile art. 88 și art. 90 C. civ.., precum și de art. 30-33 din O.U.G. nr. 97/2005, republicată. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Reședința este acel atribut de identificare în spațiu a persoanei fizice, prin indicarea locuinței sale secundare. Spre deosebire de domiciliu, reședința este facultativă și temporară. 
   2. Reședința se înscrie în actul de identitate la cererea persoanei fizice care locuiește mai mult de 15 zile la adresa la care are locuința secundară. Mențiunea de stabilire a reședinței se acordă pentru perioada solicitată, dar nu mai mare de un an, și are valabilitate pe timpul cât persoana locuiește în mod efectiv la adresa declarată ca reședință. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi mențiuni de stabilire a reședinței. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 78 Respectul datorat persoanei decedate
Art 79 Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate
Art 80 Respectarea voinței persoanei decedate
Art 81 Prelevarea de la persoanele decedate
Art 82 Dreptul la nume
Art 83 Structura numelui
Art 84 Dobândirea numelui
Art 85 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 86 Dreptul la domiciliu și reședință
Art 87 Domiciliul
Art 88 Reședința
Art 89 Stabilirea și schimbarea domiciliului
Art 90 Prezumția de domiciliu
Art 91 Dovada
Art 92 Domiciliul minorului și al celui pus sub interdicție judecătorească
Art 93 Cazuri speciale
Art 94 Domiciliul persoanei puse sub curatelă
Art 95 Domiciliul la curatorul special
Art 96 Domiciliul profesional
Art 97 Domiciliul ales
Art 98 Starea civilă
Reviste:
Cuprinsul cererii de chemare în judecată. Cerințele legale intrinseci cererii de chemare în judecată
Noutăți legislative aduse în materia succesiunilor de regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012
Procedura sancționării disciplinare a magistraților. I. Etapa verificărilor prealabile
Cuprinsul cererii de chemare în judecată* formulate de o persoană fizică** (procedură contencioasă)
Repararea pagubelor aduse autorității sau instituției publice. Prescripția dreptului la acțiune
Instanța competentă să soluționeze cererea de încuviințare a executării silite. Verificarea competenței
Unele aspecte privind procedura divorțului în reglementarea Noului Cod de procedură civilă
Doctrină:
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Referințe în cărți:
Atributele de identificare ale persoanei fizice
;
se încarcă...