Art 87 Domiciliul | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Domiciliul și reședința - Domiciliul -
Art. 87.
- Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (6), Proceduri (1), Librăria Indaco (2)

Domiciliul persoanei fizice, în vederea exercitării drepturilor și libertăților sale civile, este acolo unde aceasta declară că își are locuința principală.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 87  
    În reglementarea de față au fost reluate prevederile art. 13 din Decretul nr. 31/1954. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Sediul materiei: art. 87 din Legea nr. 36/1995, comun tuturor procedurilor notariale, care prevede că: „Actele notariale care prezintă erori materiale sau omisiuni vădite pot fi îndreptate sau completate prin încheiere de către notarul public, la cerere sau din oficiu, cu acordul părților, dacă lucrările cuprind date care fac posibilă îndreptarea greșelilor sau completarea omisiunilor. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Domiciliul de drept comun. Art. 87 noul C. civ. se referă la noțiunea domiciliului de drept comun și la principala funcție a acestuia. 
    Textul analizat definește domiciliul ca fiind acolo unde persoana fizică declară că își are locuința principală. 
    O definiție legală a domiciliului este dată și de prevederile art. 27 alin. (1) din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, conform cărora „domiciliul persoanei fizice este acolo unde aceasta declară că are locuința principală”. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Astfel, conform art. 87 C. civ.., „Domiciliul persoanei fizice, în vederea exercitării drepturilor și libertăților sale civile, este acolo unde aceasta declară își are locuința principală”. Tot astfel, art. 27 alin. (1) din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată315, dispune că „domiciliul persoanei fizice este acolo unde aceasta declară că are locuința principală”. 
    315 O.U.G. nr. 97/2005 a fost aprobată prin Legea nr. 290/2005. După modificările care i-au fost aduse prin Legea nr. 71/2011 aceasta a fost republicată în M.Of. nr. 719 din 12 octombrie 2011. Ulterior, aceasta a mai fost modificată și prin O.U.G. nr. 33/2016.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Domiciliul este un element (atribut) de identificare a persoanei fizice prin localizarea acesteia în spațiu, care poate fi privit atât ca un drept nepatrimonial al persoanei, cât și ca o stare de fapt, în înțelesul că este locul în care se prezumă că acea persoană viețuiește în mod obișnuit și unde poate fi găsită atunci când este căutată (I. Reghini, Ș. Diaconescu, P. Vasilescu, op. cit., p. 236). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 77 Prelucrarea datelor personale
Art 78 Respectul datorat persoanei decedate
Art 79 Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate
Art 80 Respectarea voinței persoanei decedate
Art 81 Prelevarea de la persoanele decedate
Art 82 Dreptul la nume
Art 83 Structura numelui
Art 84 Dobândirea numelui
Art 85 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 86 Dreptul la domiciliu și reședință
Art 87 Domiciliul
Art 88 Reședința
Art 89 Stabilirea și schimbarea domiciliului
Art 90 Prezumția de domiciliu
Art 91 Dovada
Art 92 Domiciliul minorului și al celui pus sub interdicție judecătorească
Art 93 Cazuri speciale
Art 94 Domiciliul persoanei puse sub curatelă
Art 95 Domiciliul la curatorul special
Art 96 Domiciliul profesional
Art 97 Domiciliul ales
Reviste:
Somația europeană de plată. Analiza unor probleme practice prin prisma dispozițiilor Noului Cod de Procedură Civilă
Conflict de competență. Acțiune de divorț. Renunțare la judecata acțiunii principale
Cuprinsul cererii de chemare în judecată. Cerințele legale intrinseci cererii de chemare în judecată
Noutăți legislative aduse în materia succesiunilor de regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012
Procedura sancționării disciplinare a magistraților. I. Etapa verificărilor prealabile
Cuprinsul cererii de chemare în judecată* formulate de o persoană fizică** (procedură contencioasă)
Conflict negativ de competență. Cerere de punere sub interdicție. Schimbarea domiciliului intimatei ulterior introducerii acțiunii. Declinare de competență în favoarea instanței în circumscripția căreia se află noul domiciliu al părții. Competența instanței învestite inițial de a soluționa cererea
5. Cerere de punere sub interdicție a unei persoane internate într-o unitate spitalicească. Noțiunea de "domiciliu". Conflict negativ de competență
Viața privată a lucrătorului pe parcursul orelor de program
Repararea pagubelor aduse autorității sau instituției publice. Prescripția dreptului la acțiune
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Proceduri:
Procedură privind notarea în cartea funciară
Referințe în cărți:
Atributele de identificare ale persoanei fizice
Tehnica redactării unui contract. Elementele contractului. Redactarea clauzelor contractuale
;
se încarcă...