Art 86 Dreptul la domiciliu și reședință | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Domiciliul și reședința - Dreptul la domiciliu și reședință -
Art. 86.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

(1) Cetățenii români au dreptul să își stabilească ori să își schimbe, în mod liber, domiciliul sau reședința, în țară sau în străinătate, cu excepția cazurilor anume prevăzute de lege. Reviste (5)

(2) Dacă prin lege nu se prevede altfel, o persoană fizică nu poate să aibă în același timp decât un singur domiciliu și o singură reședință, chiar și atunci când deține mai multe locuințe. Jurisprudență, Reviste (7)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 86  
    Reglementarea este în concordanță cu dreptul la liberă circulație, prevăzut la art. 5 din Constituție. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Dreptul la libera stabilire ori schimbare a domiciliului și a reședinței. Ca și numele, domiciliul este un atribut de identificare a persoanei fizice, folosit de dreptul civil, care are natura juridică de drept personal nepatrimonial. 
    Noul Cod civil reglementează 4 feluri de domiciliu: domiciliul de drept comun; domiciliul legal; domiciliul profesional și domiciliul ales. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În apariția și dezvoltarea societății, ca și în formarea și consolidarea familiei, locuința a avut un rol important, ea servind, alături de alți factori, ca omul, din nomad, să devină sedentar. Fără această stabilitate a oamenilor nu ar putea fi concepută existența societății și a familiei. Lipsa acestei stabilități ar face aproape imposibilă stabilirea nu numai a raporturilor juridice între oameni, dar și a raporturilor de altă natură. Alături de alte atribute ce servesc la individualizarea persoanei fizice în societate, domiciliul contribuie la identificarea acesteia în spațiu, adică într-un anumit loc precis determinat unde se presupune a fi permanent prezentă (D. Lupulescu, op. cit., p. 62). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 76 Prezumția de consimțământ
Art 77 Prelucrarea datelor personale
Art 78 Respectul datorat persoanei decedate
Art 79 Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate
Art 80 Respectarea voinței persoanei decedate
Art 81 Prelevarea de la persoanele decedate
Art 82 Dreptul la nume
Art 83 Structura numelui
Art 84 Dobândirea numelui
Art 85 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 86 Dreptul la domiciliu și reședință
Art 87 Domiciliul
Art 88 Reședința
Art 89 Stabilirea și schimbarea domiciliului
Art 90 Prezumția de domiciliu
Art 91 Dovada
Art 92 Domiciliul minorului și al celui pus sub interdicție judecătorească
Art 93 Cazuri speciale
Art 94 Domiciliul persoanei puse sub curatelă
Art 95 Domiciliul la curatorul special
Art 96 Domiciliul profesional
Reviste:
Noutăți legislative aduse în materia succesiunilor de regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2017
Declarația de primire în spațiul locativ. Calificare juridică și utilitate
Identificarea persoanei fizice în reglementarea noului Cod civil și în lumina jurisprudenței contenciosului european și a practicii judiciare de drept intern*
Discuții referitoare la proiectul de modificare și completare a legii privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan^1
Atingerile aduse vieții private sancționate de noul Cod civil în lumina jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și a practicii judecătorești române*
Locuința familiei și bunurile care o mobilează sau decorează în reglementarea Codului Civil
Cuprinsul cererii de chemare în judecată. Cerințele legale intrinseci cererii de chemare în judecată
Locuința copilului versus relații personale extinse
De la Ana, la Caiafa: interogații și soluții privind locuința alternantă a minorului/De Caïphe À Pilate: interrogatoires et solutions relatives à la résidence alternée du mineur
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...