Art 85 Schimbarea numelui pe cale administrativă | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Numele - Schimbarea numelui pe cale administrativă -
Art. 85.
- Referințe (2), Legislație conexă (1), Reviste (3), Doctrină (7), Librăria Indaco (1)

Cetățenii români pot obține, în condițiile legii, schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 85 
    În acest articol au fost reluate dispozițiile art. 12 alin. (3) din Decretul nr. 31/1954, cu precizarea că se pot schimba în același timp și numele și prenumele. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    a) Interpretarea gramaticală este lămurirea înțelesului unei norme juridice civile pe baza analizei gramaticale atextului. Cu ocazia unei astfel de interpretări se ține seama de sintaxa și morfologia propoziției, de semantica termenilor utilizați în textul interpretat, ca și de semnele de punctuație. Pe baza unei interpretări gramaticale se ajunge, de exemplu, la stabilirea sensului real al art. 85 noul C. civ., după care: „Cetățenii români pot obține, în condițiile legii, schimbarea pe cale administrativă anumelui de familie și aprenumelui sau numai aunuia dintre acestea”. Utilizarea particulelor „și”, respectiv „sau” se interpretează astfel: [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Alegerea se va face ținând seama de numele de familie actual al fiecăruia dintre viitorii soți, fără să intereseze modul sau momentul în care afost acesta dobândit ori stabilit, modificat ori schimbat potrivit distincțiilor din art. 84-85 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Schimbarea numelui. Schimbarea numelui este operațiunea de înlocuire a numelui sau a unuia din elementele care-l compun, care se realizează la cerere, pentru motive temeinice, pe cale administrativă. 
    Spre deosebire de modificarea numelui de familie, nu există legătură între schimbarea stării civile a persoanei și schimbarea numelui acesteia pe cale administrativă. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
   36.1. Noțiune și reglementare. Potrivit art. 85 C. civ.., „Cetățenii români pot obține, în condițiile legii, schimbarea pe cale administrativă anumelui de familie și aprenumelui sau numai aunuia dintre acestea”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 75 Limite
Art 76 Prezumția de consimțământ
Art 77 Prelucrarea datelor personale
Art 78 Respectul datorat persoanei decedate
Art 79 Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate
Art 80 Respectarea voinței persoanei decedate
Art 81 Prelevarea de la persoanele decedate
Art 82 Dreptul la nume
Art 83 Structura numelui
Art 84 Dobândirea numelui
Art 85 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 86 Dreptul la domiciliu și reședință
Art 87 Domiciliul
Art 88 Reședința
Art 89 Stabilirea și schimbarea domiciliului
Art 90 Prezumția de domiciliu
Art 91 Dovada
Art 92 Domiciliul minorului și al celui pus sub interdicție judecătorească
Art 93 Cazuri speciale
Art 94 Domiciliul persoanei puse sub curatelă
Art 95 Domiciliul la curatorul special
Reviste:
Unele aspecte juridice privitoare la înscrierea de mențiuni, anularea, modificarea, rectificarea și completarea actelor de stare civilă
Care e prețul numelui tău?
Care e prețul numelui tău?
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Referințe în cărți:
Noul Cod civil si legislatie conexă - 2016
Legislație conexă :
Ordonanța nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
;
se încarcă...