Art 774 Izvoarele fiduciei | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Fiducia - Izvoarele fiduciei -
Art. 774.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Fiducia este stabilită prin lege sau prin contract încheiat în formă autentică. Ea trebuie să fie expresă. Reviste (3), Doctrină (2)

(2) Legea în temeiul căreia este stabilită fiducia se completează cu dispozițiile prezentului titlu, în măsura în care nu cuprinde dispoziții contrare.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Având în vedere consecințele acestei instituții juridice asupra drepturilor constituitorului, izvoarele fiduciei sunt stabilite limitativ, iar acordul de voințe nu se prezumă, nu poate fi implicit. Dacă izvorul fiduciei este legea, aceasta se completează cu dispozițiile noul C. civ. doar în măsura în care nu cuprinde dispoziții contrare. O hotărâre judecătorească nu poate constitui temeiul fiduciei. [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    Izvoarele fiduciei. Potrivit art. 774 C. civ.., fiducia poate fi constituită fie prin lege, fie prin contract încheiat în formă autentică, ea trebuind să fie însă în toate cazurile expresă. Prevederile Codului civil vor constitui norma generală și dreptul comun, completând conținutul fiduciei stabilite prin lege, în măsura în care nu se stipulează contrariul prin însăși legea de constituire. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Fiducia este expresă. Operațiunea juridică a fiduciei este întotdeauna expresă și se stabilește fie în temeiul unui contract care este „legea părților” (art. 1270 noul C. civ.), fie în baza unei legi, conform alin. (1) al art. 774 noul C. civ.. Cu referire la cele mai importante caractere juridice ale contractului de fiducie, acesta este: 
    - un contract solemn. Forma autentică a contractului de fiducie este cerută de art. 774 alin. (1) noul C. civ. ad solemnitatem, în lipsa acesteia fiind aplicabile dispozițiile art. 1242 alin. (1) noul C. civ.; [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Izvorul principal al fiduciei este contractul. Fiducia mai poate fi stabilită și prin lege (exact ca și în modelul francez, a se vedea art. 2012 C. civ. fr.), fiind exclusă calea testa­mentară sau judiciară, așa cum prevede modelul Provinciei Québec (art. 1262 CCQ). 
   2. Contractul de fiducie este acel contract prin care o parte, numită constituitor, transmite, cu titlu fiduciar, celeilalte părți, numită fiduciar, bunuri și drepturi în vederea exploatării lor cu un scop determinat (definiție esențializată în raport cu art. 773 NCC). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Astfel de acte juridice civile sunt fiducia Potrivit art. 774 alin. (1), „fiducia este stabilită prin lege sau prin contract încheiat în formă autentică. Ea trebuie să fie expresă”. Fiducia este operațiunea juridică prin care unul sau mai mulți constituitori transferă drepturi reale, drepturi de creanță, garanții ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, către unul sau mai mulți fiduciari care le exercită cu un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari. Aceste drepturi alcătuiesc omasă patrimonială autonomă, distinctă de celelalte drepturi și obligații din patrimoniile fiduciarilor (art. 773 noul C. civ.)., donația Art. 1011 alin. (1) noul C. civ. stabilește că donația se încheie prin înscris autentic, sub sancțiunea nulității absolute., testamentul ordinar Conform art. 1040 noul C. civ., „testamentul ordinar poate fi olograf sau autentic”. A se vedea și art. 1043-1044 noul C. civ.., vânzarea unei moșteniri Art. 1747 alin. (2) noul C. civ. dispune că „sub sancțiunea nulității absolute acontractului, vânzarea unei moșteniri se încheie în formă autentică”., contractul de întreținere Art. 2255 stabilește în privința contractului de întreținere, că acesta „se încheie în formă autentică, sub sancțiunea nulității absolute”., contractul de ipotecă Art. 2377 noul C. civ. impune, sub sancțiunea nulității absolute forma autentică acontractului de ipotecă imobiliară. În schimb, contractul prin care se constituie oipotecă mobiliară se încheie în formă autentică sau sub semnătură privată, iarăși sub sancțiunea nulității absolute (art. 2388 noul C. civ.). Astfel, și contractul de ipotecă mobiliară este un contract solemn, dar forma acestui contract poate să fie și înscrisul sub semnătură privată.etc. De asemenea, trebuie să fie încheiate prin înscris autentic, sub sancțiunea nulității absolute, convențiile care strămută sau constituie drepturi reale care urmează afi înscrise în cartea funciară Art. 1244 noul C. civ... [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 764 Dispoziții generale
Art 765 Regulile privind exercitarea și conservarea servituții
Art 766 Exonerarea de răspundere
Art 767 Schimbarea locului de exercitare a servituții
Art 768 Obligația de a nu agrava situația fondului aservit
Art 769 Exercitarea servituții în caz de împărțire a fondurilor
Art 770 Cauzele de stingere a servituților
Art 771 Stingerea servituții prin neuz
Art 772 Răscumpărarea servituții de trecere
Art 773 Noțiune
Art 774 Izvoarele fiduciei
Art 775 Interdicția liberalității indirecte
Art 776 Părțile contractului de fiducie
Art 777 Beneficiarul fiduciei
Art 778 Reprezentarea intereselor constituitorului
Art 779 Conținutul contractului de fiducie
Art 780 Înregistrarea fiscală
Art 781 Opozabilitatea fiduciei
Art 782 Precizarea calității fiduciarului
Art 783 Obligația de a da socoteală
Art 784 Puterile și remunerarea fiduciarului
Reviste:
Simplificarea reglementării fiduciei - o necesitate
Caracterul executoriu al contractului de fiducie
2. Avocatul și notarul public în calitate de fiduciari
Clasificarea contractelor în accepțiunea noului Cod civil
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...