Art 77 Prelucrarea datelor personale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Respectul vieții private și al demnității persoanei umane - Prelucrarea datelor personale -
Art. 77.
- Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, se poate face numai în cazurile și condițiile prevăzute de legea specială.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 77  
    Legiuitorul a ales doar să consacre dispoziția cu caracter de principiu, menită să garanteze respectarea drepturilor fundamentale ale omului, pentru reglementarea aspectelor concrete, trimițând la legea specială. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Reglementare. Prelucrarea datelor cu caracter personal poate aduce atingere dreptului la viața intimă, familială și privată, motiv pentru care această activitate se poate desfășura numai în cazurile și în condițiile prevăzute de lege. 
    Legea la care face trimitere noul Cod civil este Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație aacestor date, al cărei scop, enunțat în art. 1 alin. (1), constă în „garantarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special adreptului la viața intimă, familială și privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal”. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Din aceeași categorie fac parte și dispozițiile art. 77 C. civ.., consacrate prelucrării datelor personale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Într-o definiție foarte generală, datele cu caracter personal înseamnă orice informație referitoare la împrejurările personale sau materiale ale unei persoane fizice. Ele sunt semne fixate pe un suport de date și reprezintă o informație care poate fi atribuită unei persoane. Sunt mai multe feluri de date, inclusiv cele constituite din sunete și imagini. Dacă în cazul datelor accentul cade asupra formei în care ele sunt stocate, în cazul informațiilor accentul cade pe conținut. Desigur, datele cu caracter personal se referă, în primul rând, la persoanele fizice, dar ele își pot extinde domeniul și pentru persoanele juridice, cu condiția ca nicio dispoziție a dreptului comunitar să nu împiedice acest lucru (O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 76). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 67 Intervențiile medicale asupra unei persoane
Art 68 Prelevarea și transplantul de la persoanele în viață
Art 69 Sesizarea instanței judecătorești
Art 70 Dreptul la libera exprimare
Art 71 Dreptul la viața privată
Art 72 Dreptul la demnitate
Art 73 Dreptul la propria imagine
Art 74 Atingeri aduse vieții private
Art 75 Limite
Art 76 Prezumția de consimțământ
Art 77 Prelucrarea datelor personale
Art 78 Respectul datorat persoanei decedate
Art 79 Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate
Art 80 Respectarea voinței persoanei decedate
Art 81 Prelevarea de la persoanele decedate
Art 82 Dreptul la nume
Art 83 Structura numelui
Art 84 Dobândirea numelui
Art 85 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 86 Dreptul la domiciliu și reședință
Art 87 Domiciliul
Reviste:
Despre confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacienților
Opinii privind semnificația juridică a plagiatului
Ce sunt datele cu caracter personal?
Discuții privind conceptul de operă și condițiile de fond pentru protecția ei juridică
Ce sunt datele cu caracter personal?
Considerații privind protecția juridică a numelui și a pseudonimului în reglementarea Codului civil român
Bazele de date personale, obiect al convențiilor oneroase încheiate de către operatorii de date
Despre (in)suficiența reglementării dreptului la demnitate în muncă
Răspunderea patrimonială a angajatorului. Supravegherea nelegală a modalității de utilizare a laptopului și telefonului de serviciu. Daune morale pentru intruziunea în viața privată a salariaților/The employer's patrimonial liability. Illegal supervision of the use of the company's laptop and mobile phone. Moral damages for intruding into the employees' private life
Despre (in)suficiența reglementării dreptului la demnitate în muncă
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Referințe în cărți:
Protecția datelor cu caracter personal și dreptul la viață privată
Noul Cod civil si legislatie conexă - 2016
Legislație conexă :
Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
;
se încarcă...