Art 76 Prezumția de consimțământ | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Respectul vieții private și al demnității persoanei umane - Prezumția de consimțământ -
Art. 76.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (4)

Când însuși cel la care se referă o informație sau un material le pune la dispoziția unei persoane fizice ori persoane juridice despre care are cunoștință că își desfășoară activitatea în domeniul informării publicului, consimțământul pentru utilizarea acestora este prezumat, nefiind necesar un acord scris.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    1. Pentru a opera prezumția de consimțământ pentru utilizarea informațiilor referitoare la o persoană trebuie ca acea persoană să ofere informațiile și să știe că persoana căreia i le-a pus la dispoziție își desfășoară activitatea în domeniul informării publicului. 
    2.Conform art. 14 din Legea nr. 71/2011, dispozițiile art. 76 noul C. civ. nu se aplică în cazul în care punerea la dispoziție ainformației sau amaterialului s-a făcut anterior datei intrării în vigoare aCodului civil, chiar dacă utilizarea informației ori amaterialului se realizează după această dată. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Informații și materiale privind viața privată sau demnitatea persoanei. Dispoziția legală analizată are în vedere situațiile în care informații sau materiale, care pot leza drepturile pe care le reglementează Secțiunea a 3-a, „Respectul vieții private și al demnității persoanei” au fost puse la dispoziția unei persoane fizice sau a unei persoane juridice ce își desfășoară activitatea în domeniul informării publicului chiar de către cel care le este subiect, iar aceasta le-a făcut publice. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Nu poate însă pretinde că i-au fost încălcate drepturile, prin publicarea unei informații sau aunui material, cel care le-a pus la dispoziție unei alte persoane fizice ori persoane juridice, despre care are cunoștință că își desfășoară activitatea în domeniul informării publicului (art. 76 C. civ..). Dintr-o asemenea împrejurare legiuitorul ainstituit oprezumție absolută de existență aconsimțământului pentru publicare dat de persoana vizată, nefiind necesară existența unui acord exprimat în scris. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Textul reglementează prezumția de consimțământ care operează până la proba contrară în situațiile menționate; prezumția urmează a se aplica nu numai privitor la viața privată, ci și la dreptul la imagine. În doctrina noastră sunt formulate două excepții de la principiul consimțământului expres: a) acordul se prezumă la captarea imaginii în timp ce persoana participă la anumite evenimente cu caracter public; b) autorizația este prezumată la captarea și/sau difuzarea imaginii în timp ce persoana își exercită profesia sau o activitate publică; firește, prezumțiile nu vor opera dacă persoana în cauză refuză fixarea sau difuzarea imaginii (O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 57). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 66 Interzicerea unor acte patrimoniale
Art 67 Intervențiile medicale asupra unei persoane
Art 68 Prelevarea și transplantul de la persoanele în viață
Art 69 Sesizarea instanței judecătorești
Art 70 Dreptul la libera exprimare
Art 71 Dreptul la viața privată
Art 72 Dreptul la demnitate
Art 73 Dreptul la propria imagine
Art 74 Atingeri aduse vieții private
Art 75 Limite
Art 76 Prezumția de consimțământ
Art 77 Prelucrarea datelor personale
Art 78 Respectul datorat persoanei decedate
Art 79 Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate
Art 80 Respectarea voinței persoanei decedate
Art 81 Prelevarea de la persoanele decedate
Art 82 Dreptul la nume
Art 83 Structura numelui
Art 84 Dobândirea numelui
Art 85 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 86 Dreptul la domiciliu și reședință
Reviste:
Dreptul la propria imagine în noul C. civ.*
Viața privată a lucrătorului pe parcursul orelor de program
Ce este și cum poate fi folosită inteligența artificială (III)
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2017
Dreptul persoanei la reputație, în contextul reglementărilor legale naționale și internaționale și a jurisprudenței în materie
Dreptul la libera exprimare versus dreptul la demnitate și la propria imagine/The right to freedom of expression versus the right to dignity and own image
Viața privată a lucrătorului pe parcursul orelor de program
Răspunderea contravențională conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Răspundere civilă delictuală. Prejudiciu cauzat prin încălcarea dreptului la propria imagine
Mijloacele materiale de probă în procesul civil*
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...