Art 74 Atingeri aduse vieții private | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Respectul vieții private și al demnității persoanei umane - Atingeri aduse vieții private -
Art. 74.
- Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

Sub rezerva aplicării dispozițiilor art. 75, pot fi considerate ca atingeri aduse vieții private:

a) intrarea sau rămânerea fără drept în locuință sau luarea din aceasta a oricărui obiect fără acordul celui care o ocupă în mod legal; Reviste (2), Doctrină (1)

b) interceptarea fără drept a unei convorbiri private, săvârșită prin orice mijloace tehnice, sau utilizarea, în cunoștință de cauză, a unei asemenea interceptări; Reviste (1)

c) captarea ori utilizarea imaginii sau a vocii unei persoane aflate într-un spațiu privat, fără acordul acesteia; Jurisprudență, Reviste (1)

d) difuzarea de imagini care prezintă interioare ale unui spațiu privat, fără acordul celui care îl ocupă în mod legal; Jurisprudență

e) ținerea vieții private sub observație, prin orice mijloace, în afară de cazurile prevăzute expres de lege; Jurisprudență

f) difuzarea de știri, dezbateri, anchete sau de reportaje scrise ori audiovizuale privind viața intimă, personală sau de familie, fără acordul persoanei în cauză; Jurisprudență, Reviste (2)

g) difuzarea de materiale conținând imagini privind o persoană aflată la tratament în unitățile de asistență medicală, precum și a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanțe în legătură cu boala și cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, fără acordul persoanei în cauză, iar în cazul în care aceasta este decedată, fără acordul familiei sau al persoanelor îndreptățite; Reviste (1)

h) utilizarea, cu rea-credință, a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o altă persoană; Jurisprudență, Reviste (3)

i) difuzarea sau utilizarea corespondenței, manuscriselor ori a altor documente personale, inclusiv a datelor privind domiciliul, reședința, precum și numerele de telefon ale unei persoane sau ale membrilor familiei sale, fără acordul persoanei căreia acestea îi aparțin sau care, după caz, are dreptul de a dispune de ele. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 74  
    Enumerarea este exemplificativă, iar pentru a fi calificată una dintre faptele menționate ca fiind atingere adusă vieții private trebuie verificate circumstanțele concrete ale săvârșirii ei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Noțiune 
    1.Interdependența drepturilor referitoare la viața privată. Sub denumirea „atingerile aduse vieții private” art. 74 noul C. civ. enumeră oserie de fapte care pot fi considerate delicte civile prin care se încalcă drepturile reglementate de art. 71 noul C. civ. (dreptul la viața privată), art. 72 noul C. civ. (dreptul la demnitate) și art. 73 noul C. civ. (dreptul la propria imagine). Reunirea în cadrul aceluiași articol aunor fapte care, aparent, aduc atingere unor drepturi diferite ne relevă, odată în plus, strânsa legătură existentă între cele trei drepturi care, în realitate, fac toate parte din conținutul dreptului la viață privată, privit în sens larg (în același sens, ase vedea și M. Nicolae, Codex Iuris Civilis. Tomul I. Noul Cod civil. Ediție critică, Ed. Universul Juridic, București, 2012, p. 75). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Noul Cod civil areglementat dreptul la viață privată prin art. 71 C. civ.. și art. 74 C. civ.. și distinct, prin art. 73 C. civ.., dreptul la propria imagine. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Aceste dispoziții sunt inspirate din textul art. 36 CCQ, care reglementează șase cazuri de atingeri aduse vieții private. De asemenea, ipoteza prevăzută de lit. g) privind starea de sănătate a fost reglementată în aceiași termeni și în art. 18 alin. (1) din Decizia nr. 248 din 1 iulie 2004 a Consiliului Național al Audiovizualului. Ea este binevenită, deoarece adesea nu este respectată (uneori chiar cu bune intenții); în acest caz, curiozitatea și indiscreția sunt mari. Pe de altă parte, se observă că este considerată o atingere a vieții private "difuzarea de imagini care prezintă interioare ale unui spațiu privat, fără acordul celui care îl ocupă în mod legal", ceea ce înseamnă un început al reglementării imaginii asupra bunurilor (O. Ungureanu, C. Munteanu, p. 54-55). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Evocând probațiunea în această materie, mai trebuie remarcat că sunt și situații în care prejudiciul pare să nu constituie ocondiție areparației. Astfel, atingerile aduse vieții private, așa cum sunt prevăzute în dispozițiile art. 74 lit. a) - i) noul C. civ., pot atrage, prin ele însele, indemnizarea. Bunăoară, simpla faptă de aintra sau de arămâne fără drept în locuință sau simpla interceptare fără drept aunei convorbiri private, săvârșite prin mijloace tehnice, pentru ane referi doar la două dintre cele nouă situații prevăzute de textele amintite, sunt suficiente pentru aobține măsurile prevăzute de Noul Cod civil, fără ase cere existența unui prejudiciu. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 64 Inviolabilitatea corpului uman
Art 65 Examenul caracteristicilor genetice
Art 66 Interzicerea unor acte patrimoniale
Art 67 Intervențiile medicale asupra unei persoane
Art 68 Prelevarea și transplantul de la persoanele în viață
Art 69 Sesizarea instanței judecătorești
Art 70 Dreptul la libera exprimare
Art 71 Dreptul la viața privată
Art 72 Dreptul la demnitate
Art 73 Dreptul la propria imagine
Art 74 Atingeri aduse vieții private
Art 75 Limite
Art 76 Prezumția de consimțământ
Art 77 Prelucrarea datelor personale
Art 78 Respectul datorat persoanei decedate
Art 79 Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate
Art 80 Respectarea voinței persoanei decedate
Art 81 Prelevarea de la persoanele decedate
Art 82 Dreptul la nume
Art 83 Structura numelui
Art 84 Dobândirea numelui
Reviste:
Dreptul la libera exprimare - drept subiectiv și limită a dreptului la viața privată
Capcanele ambiguității terminologiei juridice românești
Dreptul la libera exprimare - drept subiectiv și limită a dreptului la viața privată
Reflecții privind soluțiile codului civil în materia reparării prejudiciilor nepatrimoniale. Drept comparat
CEDO vs. Noul Cod Civil - încălcarea dreptului la viața privată
Repararea prejudiciului cauzat prin vătămarea unui interes
Constatarea unei stări de fapt de către executorul judecătoresc
Dreptul la propria imagine în noul C. civ.*
Dreptul la propria imagine din perspectiva componentei sale patrimoniale
Bazele de date personale, obiect al convențiilor oneroase încheiate de către operatorii de date
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Referințe în cărți:
Protecția datelor cu caracter personal și dreptul la viață privată
Drept civil. Persoanele
;
se încarcă...