Art 72 Dreptul la demnitate | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Respectul vieții private și al demnității persoanei umane - Dreptul la demnitate -
Art. 72.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (21), Doctrină (3)

(1) Orice persoană are dreptul la respectarea demnității sale. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Este interzisă orice atingere adusă onoarei și reputației unei persoane, fără consimțământul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 72  
    Onoarea și reputația persoanei au fost puse, mai ales, în contrapondere cu libertatea de exprimare. În realitate conținutul dreptului la demnitate este mult mai larg de atât, rămânând de văzut dacă jurisprudența din România va extinde limitele de aplicare a acestui drept și în alte situații. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Noțiune 
    1.Imposibilitatea definirii dreptului la demnitate. Dreptul la demnitate este consacrat, în primul rând, de art. 30 alin. (6) din Constituție, care prevede că libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea și onoarea persoanei. 
    Și o serie de acte normative speciale fac referire la acest drept. Menționăm aici art. 10 alin. (3) lit. e) și art. 17 alin. (1) lit. d) pct. 6 din Legea audiovizualului nr. 504/2002; art. 6 lit. f) din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, potrivit cărora este interzisă publicitatea care aduce prejudicii onoarei și demnității persoanelor. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Demnitatea este greu de definit, dar, în orice caz, presupune cinste, bună-credință și o reputație neatinsă. Orice atingere adusă demnității omului îl expune pe acesta excluderii, într-o măsură mai mare sau mai mică, din sfera relațiilor sociale. Demnitatea este lezată și atunci când anumite "exhibiții" sunt transpuse prin scrieri ori imagini TV sau altele asemănătoare, cu ignorarea respectului datorat pudorii publicului (bunăoară, emisiunile TV de cultură facilă, prezentarea unor personaje stupide sau chiar scandaloase drept idoli ai tinerei generații, repetarea și personalizarea unor așa-numite evenimente senzaționale etc.). Se poate întâmpla ca o atingere adusă vieții private să aducă cu sine o atingere a onoarei, a demnității sau a reputației (O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 70). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Datorită acestui motiv nici legiuitorul nu ne oferă odefiniție, ci se mulțumește să consacre existența dreptului la demnitate și să-i contureze conținutul prin referirea la două noțiuni la fel de imprecise: onoarea și reputația. Astfel, după ce prin art. 72 alin. (1) C. civ.. dispune că orice persoană are dreptul la respectarea demnității sale, prin alineatul următor adaugă: „Este interzisă orice atingere adusă onoarei și reputației unei persoane, fără consimțământul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75”. [ Mai mult... ] 

.....
    Memoria persoanei decedate este amintirea pe care cei rămași în viață opăstrează despre aceasta. Protejarea memoriei persoanei decedate se face prin trimitere la normele juridice consacrate dreptului la imagine (art. 73 C. civ..) și dreptului la reputație [art. 72 alin. (2) C. civ..] ale persoanei aflate în viață, care se aplică în mod corespunzător. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 62 Interzicerea practicii eugenice
Art 63 Intervențiile asupra caracterelor genetice
Art 64 Inviolabilitatea corpului uman
Art 65 Examenul caracteristicilor genetice
Art 66 Interzicerea unor acte patrimoniale
Art 67 Intervențiile medicale asupra unei persoane
Art 68 Prelevarea și transplantul de la persoanele în viață
Art 69 Sesizarea instanței judecătorești
Art 70 Dreptul la libera exprimare
Art 71 Dreptul la viața privată
Art 72 Dreptul la demnitate
Art 73 Dreptul la propria imagine
Art 74 Atingeri aduse vieții private
Art 75 Limite
Art 76 Prezumția de consimțământ
Art 77 Prelucrarea datelor personale
Art 78 Respectul datorat persoanei decedate
Art 79 Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate
Art 80 Respectarea voinței persoanei decedate
Art 81 Prelevarea de la persoanele decedate
Art 82 Dreptul la nume
Reviste:
Dreptul la demnitate în concepția C. civ.*
Despre (in)suficiența reglementării dreptului la demnitate în muncă
Despre (in)suficiența reglementării dreptului la demnitate în muncă
Atingerile aduse vieții private sancționate de noul Cod civil în lumina jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și a practicii judecătorești române*
Considerații în legătură cu dreptul la onoare – drept al personalității
CEDO vs. Noul Cod Civil - încălcarea dreptului la viața privată
Critica reglementărilor paralele și contradictorii ale unor instituții juridice
6. Considerații privind taxa judiciară de timbru aferentă acțiunilor vizând daunele morale*
Dreptul la libera exprimare - drept subiectiv și limită a dreptului la viața privată
Capcanele ambiguității terminologiei juridice românești
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...