Art 71 Dreptul la viața privată | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Respectul vieții private și al demnității persoanei umane - Dreptul la viața privată -
Art. 71.
- Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4), Librăria Indaco (3)

(1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private. Reviste (2)

(2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viața intimă, personală sau de familie, nici în domiciliul, reședința sau corespondența sa, fără consimțământul său ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75. Reviste (4), Doctrină (2)

(3) Este, de asemenea, interzisă utilizarea, în orice mod, a corespondenței, manuscriselor sau a altor documente personale, precum și a informațiilor din viața privată a unei persoane, fără acordul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 71  
    Interpretarea acestui articol trebuie făcută prin raportare la prevederile art. 8 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și alibertăților fundamentale și la jurisprudența Curții Europene aDrepturilor Omului. 
    În Constituție dreptul la viața privată este reglementat la art. 26. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Noțiune și conținut 
    1. Noțiune. Și dreptul la viața privată face parte din categoria drepturilor personalității, care se bucură de înalta protecție a reglementărilor constituționale și a Convenției europene a drepturilor omului. 
    În ceea ce privește Constituția, prin art. 26 alin. (1) este impusă obligația autorităților de arespecta și ocroti viața intimă, familială și privată, iar prin art. 27 este consacrată inviolabilitatea domiciliului, care este spațiul în care se consumă cea mai mare parte avieții private. Tot astfel, art. 30 alin. (6) din Constituție limitează libertatea de exprimare, care nu poate prejudicia viața particulară apersoanei, dar nici dreptul la propria imagine, care sunt tot componente ale dreptului la viață privată. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Noul Cod civil areglementat dreptul la viață privată prin art. 71 C. civ.. și art. 74 C. civ.. și distinct, prin art. 73 C. civ.., dreptul la propria imagine. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Noțiunea de "viață privată" nu poate fi definită cu precizie; conținutul ei diferă în funcție de societatea în care individul trăiește sau grupul social căruia acesta îi aparține. Astfel, s-a arătat că noțiunea de "viață privată" cuprinde, în primul rând, dreptul persoanei la viață privată intimă, personală, dreptul acesteia la viață privată socială și dreptul persoanei la un mediu înconjurător sănătos (C. Bîrsan, op. cit., p. 604). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Noul Cod civil areglementat dreptul la viață privată prin art. 71 C. civ.. și art. 74 C. civ.. și distinct, prin art. 73 C. civ.., dreptul la propria imagine. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 61 Garantarea drepturilor inerente ființei umane
Art 62 Interzicerea practicii eugenice
Art 63 Intervențiile asupra caracterelor genetice
Art 64 Inviolabilitatea corpului uman
Art 65 Examenul caracteristicilor genetice
Art 66 Interzicerea unor acte patrimoniale
Art 67 Intervențiile medicale asupra unei persoane
Art 68 Prelevarea și transplantul de la persoanele în viață
Art 69 Sesizarea instanței judecătorești
Art 70 Dreptul la libera exprimare
Art 71 Dreptul la viața privată
Art 72 Dreptul la demnitate
Art 73 Dreptul la propria imagine
Art 74 Atingeri aduse vieții private
Art 75 Limite
Art 76 Prezumția de consimțământ
Art 77 Prelucrarea datelor personale
Art 78 Respectul datorat persoanei decedate
Art 79 Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate
Art 80 Respectarea voinței persoanei decedate
Art 81 Prelevarea de la persoanele decedate
Reviste:
Bazele de date personale, obiect al convențiilor oneroase încheiate de către operatorii de date
Protecția conferită de Legea nr. 8/1996 corespondenței și surselor de informare
CEDO vs. Noul Cod Civil - încălcarea dreptului la viața privată
Despre confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacienților
Secretul profesional al avocatului în contextul legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (I)
Constatarea unei stări de fapt de către executorul judecătoresc
Dreptul la libera exprimare - drept subiectiv și limită a dreptului la viața privată
Contrabalansarea a două drepturi fundamentale: libertatea de exprimare și dreptul la viață privată
Dreptul la libera exprimare versus dreptul la demnitate și la propria imagine/The right to freedom of expression versus the right to dignity and own image
Dreptul la libera exprimare - drept subiectiv și limită a dreptului la viața privată
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Referințe în cărți:
Drept civil. Persoanele
Executorii judecătorești. Evoluție istorică - Norme și valori contemporane
Noul Cod civil si legislatie conexă - 2016
Legislație conexă :
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
;
se încarcă...