Art 66 Interzicerea unor acte patrimoniale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile la viață, la sănătate și la integritate ale persoanei fizice - Interzicerea unor acte patrimoniale -
Art. 66.
- Referințe (1), Reviste (12), Doctrină (5)

Orice acte care au ca obiect conferirea unei valori patrimoniale corpului uman, elementelor sau produselor sale sunt lovite de nulitate absolută, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 66  
    Reglementarea reflectă prevederile art. 21 din Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și ademnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinii, Convenția privind drepturile omului și biomedicina, semnată la Oviedo la 4 aprilie 1997, ratificată prin Legea nr. 17/2001. 
    Orice excepție trebuie prevăzută expres de lege. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    – persoanele juridice în cazul cărora lipsește actul de înființare sau nu afost încheiat în formă autentică în situațiile anume prevăzute de lege; obiectul de activitate este ilicit, contrar ordinii publice ori bunelor moravuri; lipsește autorizația administrativă necesară pentru înființarea acesteia; actul de înființare nu prevede denumirea, sediul sau obiectul de activitate; actul de înființare nu prevede aporturile fondatorilor sau ale asociaților ori capitalul social subscris și vărsat; s-au încălcat dispozițiile legale privind patrimoniul inițial sau capitalul social minim, subscris și vărsat Art. 196 alin. (1) lit. a), c) -g) noul C. civ.. Conform art. 197 alin. (2) noul C. civ., nulitatea absolută sau relativă apersoanei juridice se acoperă în toate cazurile, dacă, până la închiderea dezbaterilor în fața primei instanțe de judecată, cauza de nulitate afost înlăturată.; [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Nepatrimonialitatea corpului uman. Dispoziția legală analizată consacră principiul nepatrimonialității corpului uman. Potrivit principiului enunțat, corpul uman fiind persoana însăși, nu poate fi evaluat în bani și nu poate face obiectul unor acte juridice cu titlu oneros, fiind astfel situat în afara comerțului. 
    Deși atunci când sunt detașate de corp, elementele sale componente, cum sunt organele, țesuturile, celulele, dar și produsele (sângele, laptele de mamă, sperma) dobândesc caracterul de lucruri (a se vedea O. Ungureanu, C. Munteanu, Persoanele, p. 24), ele continuă să păstreze „amprenta umanității lor” (a se vedea G. Cornu, Droit civil, p. 219), motiv pentru care cad sub incidența principiului nepatrimonialității corpului uman. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
   b) principiul nepatrimonialității corpului uman interzice evaluarea acestuia în bani și încheierea de acte juridice patrimoniale care să aibă ca obiect corpul în întregul său sau părți componente ale acestuia. Justificarea instituirii acestui principiu prin art. 66 C. civ.. rezidă în împrejurarea că acest corp este persoana fizică însăși, suportul biologic al existenței sale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Corpul uman nu poate constitui un obiect al dreptului, căci omul poate dispune numai de ce are, nu și de ceea ce este și, în același timp, omul, asimilat persoanei fizice, nu poate fi decât subiect de drept, în niciun caz un obiect de drept. Întrucât corpul este dotat cu valoare intrinsecă, nu are un preț, deci nu poate face obiectul unui contract și nu poate fi utilizat de către terți ca obiect de negociere (A.T. Moldovan, op. cit., p. 184). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 56 Plata făcută moștenitorilor aparenți
Art 57 Drepturile moștenitorului aparent
Art 58 Drepturi ale personalității
Art 59 Atributele de identificare
Art 60 Dreptul de a dispune de sine însuși
Art 61 Garantarea drepturilor inerente ființei umane
Art 62 Interzicerea practicii eugenice
Art 63 Intervențiile asupra caracterelor genetice
Art 64 Inviolabilitatea corpului uman
Art 65 Examenul caracteristicilor genetice
Art 66 Interzicerea unor acte patrimoniale
Art 67 Intervențiile medicale asupra unei persoane
Art 68 Prelevarea și transplantul de la persoanele în viață
Art 69 Sesizarea instanței judecătorești
Art 70 Dreptul la libera exprimare
Art 71 Dreptul la viața privată
Art 72 Dreptul la demnitate
Art 73 Dreptul la propria imagine
Art 74 Atingeri aduse vieții private
Art 75 Limite
Art 76 Prezumția de consimțământ
Reviste:
Nulitatea în Noul Cod Civil Român (I)
Ipoteca asupra părților sociale - un contract (doar) numit sau (chiar) nenumit?
Contractul de donație (I)
Universul invizibil și economia sa. Ipoteca asupra bunurilor incorporale și ipoteca asupra drepturilor patrimoniale
Bazele de date personale, obiect al convențiilor oneroase încheiate de către operatorii de date
Partajul bunurilor comune în devălmășie în timpul regimurilor matrimoniale de comunitate
Revista Curierul Judiciar nr. 12/2018
Neexecutarea obligațiilor contractuale/L'inexecution des obligations contractuelles/The non-performance of the contractual obligations
Universul invizibil și economia sa. Ipoteca asupra bunurilor incorporale și ipoteca asupra drepturilor patrimoniale
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...