Art 64 Inviolabilitatea corpului uman | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile la viață, la sănătate și la integritate ale persoanei fizice - Inviolabilitatea corpului uman -
Art. 64.
- Reviste (3), Doctrină (3)

(1) Corpul uman este inviolabil. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Orice persoană are dreptul la integritatea sa fizică și psihică. Nu se poate aduce atingere integrității ființei umane decât în cazurile și în condițiile expres și limitativ prevăzute de lege. Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În redactarea acestei reglementări s-a pornit de la dispozițiile art. 1 și urm., art. 11 și urm. din Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și ademnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinii, Convenția privind drepturile omului și biomedicina, semnată la Oviedo la 4 aprilie 1997, ratificată prin Legea nr. 17/2001, iar pe baza acestora s-a preferat soluția consacrării unor dispoziții cu caracter de principiu menite să garanteze respectarea drepturilor fundamentale ale omului, pentru reglementarea aspectelor concrete trimițându-se la legea specială. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Principiul inviolabilității corpului uman. Primul alineat al art. 64 noul C. civ. consacră expres principiul inviolabilității corpului uman (pentru conținutul acestui principiu, a se vedea A.T. Moldovan, Tratat de drept medical, Ed. All Beck, București, 2002, p. 24-25), ceea ce justifică încă o dată afirmația conform căreia corpul este o parte a persoanei, suportul său biologic. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Existența persoanei fizice este condiționată de existența corpului uman și a vieții umane. Respectul corpului uman vizează, în primul rând, persoana umană și apoi corpul însuși. Acest respect este datorat indiferent dacă este vorba despre un corp sănătos sau de unul cu o sănătate precară (O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 22). 
   2. Trebuie să distingem între corpul uman considerat ca un ansamblu de organe, pe de o parte, și, pe de altă parte, elementele (organe, țesuturi) și produsele corpului uman; în funcție de progresele științei, acestea din urmă pot fi detașate de corp și pot dobândi caracterul de lucruri, care însă nu pot face obiectul unui drept patrimonial (O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 23). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
   a) principiul inviolabilității corpului uman este prevăzut expres de art. 64 alin. (1) C. civ.. și constă în interzicerea oricărei intervenții care ar fi de natură să lezeze integritatea corpul uman, funcțiile sale biologice sau psihice. Consacrarea acestui principiu justifică încă odată afirmația conform căreia corpul este oparte apersoanei, suportul său biologic. [ Mai mult... ] 

.....
    Prevederile art. 64 alin. (2) teza aII-a C. civ.. permit existența unor excepții de la principiul inviolabilității corpului uman, dar numai în cazurile și în condițiile expres și limitativ prevăzute de lege. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 54 Anularea hotărârii de declarare a morții
Art 55 Descoperirea certificatului de deces
Art 56 Plata făcută moștenitorilor aparenți
Art 57 Drepturile moștenitorului aparent
Art 58 Drepturi ale personalității
Art 59 Atributele de identificare
Art 60 Dreptul de a dispune de sine însuși
Art 61 Garantarea drepturilor inerente ființei umane
Art 62 Interzicerea practicii eugenice
Art 63 Intervențiile asupra caracterelor genetice
Art 64 Inviolabilitatea corpului uman
Art 65 Examenul caracteristicilor genetice
Art 66 Interzicerea unor acte patrimoniale
Art 67 Intervențiile medicale asupra unei persoane
Art 68 Prelevarea și transplantul de la persoanele în viață
Art 69 Sesizarea instanței judecătorești
Art 70 Dreptul la libera exprimare
Art 71 Dreptul la viața privată
Art 72 Dreptul la demnitate
Art 73 Dreptul la propria imagine
Art 74 Atingeri aduse vieții private
Reviste:
Drepturile personalității în reglementarea noului Cod civil
Considerații privind prejudiciul nepatrimonial cauzat prin lezarea unor drepturi ale personalității
Considerații cu privire la reglementarea prejudiciului, element esențial al răspunderii civile, în noul Cod civil
Condiția existenței vinovăției în angajarea răspunderii juridice a medicului
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...