Art 60 Dreptul de a dispune de sine însuși | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții comune - Dreptul de a dispune de sine însuși -
Art. 60.
- Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (5)

Persoana fizică are dreptul să dispună de sine însăși, dacă nu încalcă drepturile și libertățile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 60  
    Condiția exercitării acestui drept este de a nu se încălca drepturile și libertățile altora, ordinea publică sau bunele moravuri. 
    În Constituție dreptul este reglementat la art. 26 alin. (2). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Raportul dintre persoană și corpul său. Evocarea unui drept de a dispune pe care-l are fiecare persoană asupra sinelui pune, în primul rând, problema raportului care există între persoană și corpul său. 
    Într-o opinie, bazată pe analiza prevederilor Codului civil francez (Cartea I, Titlul 1, Capitolul II, „Du respect du corps humain”), s-a spus că persoana ar avea astfel asupra propriului corp un drept de proprietate, cu corectivul că acest drept se distinge de altele prin aceea că poartă „asupra unui obiect atașat persoanei și prin urmare este intransmisibil pentru cauză de moarte și imperfect disponibil” (a se vedea F. Zenati-Castaing, Th. Revet, Manuel, p. 17). Consecința ar fi aceea că „Lucrurile umane (les choses humaines) sunt apropriabile fără dificultate și pot fi, prin consecință, privite ca bunuri” (a se vedea F. Zenati-Castaing, Th. Revet, Manuel, p. 239). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Reglementările noului Cod civil au un fundament teoretic similar, recunoscând că fiecare este stăpânul propriului corp, dar asigurându-se în același timp ca acesta să fie protejat chiar și contra acțiunilor vătămătoare asupra sa însăși pe care omul ar fi dispus să le săvârșească sau să le accepte. Afirmațiile noaste se sprijină îndeosebi pe modul în care afost reglementat dreptul de adispune de sine însuși (art. 60 C. civ..) și pe conținutul dispozițiilor consacrate drepturilor la viață, sănătate și integritate ale persoanei fizice (art. 61-69 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Dreptul persoanei de a dispune de ea însăși constituie un aspect al vieții intime și private și este unul dintre cele mai naturale, inalienabile și imprescriptibile drepturi ale omului. Corpul uman este substratul biologic al persoanei, așa încât prin apărarea sa este apărat însuși subiectul de drept. Corpul uman este în afară de comerț, ceea ce corespunde naturii juridice a drepturilor personalității. Libertatea parțială pe care legea i-o recunoaște omului asupra corpului său și care include dreptul acestuia de a consimți la efectuarea unor intervenții chirurgicale sau la prelevarea de țesuturi sau organe nu este un aspect al dreptului de dispoziție, privit ca atribut al dreptului de proprietate, ci o manifestare a drepturilor personalității, care sunt limitate de ordinea publică și bunele moravuri(S. Cercel, Considerații privind dreptul asupra propriului corp, în R.S.J. nr. 3/2009, p. 8-9). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    Reglementările noului Cod civil au un fundament teoretic similar, recunoscând că fiecare este stăpânul propriului corp, dar asigurându-se în același timp ca acesta să fie protejat chiar și contra acțiunilor vătămătoare asupra sa însăși pe care omul ar fi dispus să le săvârșească sau să le accepte. Afirmațiile noaste se sprijină îndeosebi pe modul în care a fost reglementat dreptul de a dispune de sine însuși (art. 60 C. civ..) și pe conținutul dispozițiilor consacrate drepturilor la viață, sănătate și integritate ale persoanei fizice (art. 61-69 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 50 Cazuri speciale
Art 51 Procedura de declarare a morții
Art 52 Data prezumată a morții celui dispărut
Art 53 Prezumție
Art 54 Anularea hotărârii de declarare a morții
Art 55 Descoperirea certificatului de deces
Art 56 Plata făcută moștenitorilor aparenți
Art 57 Drepturile moștenitorului aparent
Art 58 Drepturi ale personalității
Art 59 Atributele de identificare
Art 60 Dreptul de a dispune de sine însuși
Art 61 Garantarea drepturilor inerente ființei umane
Art 62 Interzicerea practicii eugenice
Art 63 Intervențiile asupra caracterelor genetice
Art 64 Inviolabilitatea corpului uman
Art 65 Examenul caracteristicilor genetice
Art 66 Interzicerea unor acte patrimoniale
Art 67 Intervențiile medicale asupra unei persoane
Art 68 Prelevarea și transplantul de la persoanele în viață
Art 69 Sesizarea instanței judecătorești
Art 70 Dreptul la libera exprimare
Reviste:
Răspunderea civilă a medicilor pentru neîndeplinirea obligației privind consimțământul informat al pacientului - Privire asupra dreptului român
Soarta embrionilor umani congelați - o nouă provocare pentru Drept
Dreptul persoanei de a dispune de corpul său versus dreptul copilului de a-și cunoaște identitatea biologică
Informarea precontractuală a pacientului (I)
Revista Curierul Judiciar nr. 12/2018
Dreptul persoanei de a dispune de corpul său versus dreptul copilului de a-și cunoaște identitatea biologică
Aspecte de ordin juridic privind obligațiile medicului în relația cu pacientul
Prevederi de drept comun aplicabile în materia răspunderii asociaților pentru datoriile unei societăți comerciale. Analiză teoretică și jurisprudențială
ACȚIUNI PRIVIND FILIAȚIA FAȚĂ DE MAMĂ ÎN IPOTEZA MATERNITĂȚII DE SUROGAȚIE. DEZLEGĂRI DIN PRACTICA INSTANȚELOR DIN ROMÂNIA
Capacitatea de exercițiu anticipată a minorului
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...