Art 59 Atributele de identificare | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții comune - Atributele de identificare -
Art. 59.
- Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4)

Orice persoană are dreptul la nume, la domiciliu, la reședință, precum și la o stare civilă, dobândite în condițiile legii.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 59  
    Atributele de identificare sunt și ele tot drepturi ale personalității, valori intrinseci ale omului, al căror scop comun este protecția individualității umane, în aspectele sale esențiale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Enumerarea atributelor de identificare. Atributele de identificare a persoanei fizice reglementate de noul Cod civil sunt numele, domiciliul, reședința și starea civilă. 
    2. Natura juridică a atributelor de identificare. Natura juridică a atributelor de identificare a persoanei fizice este aceea de drepturi personale nepatrimoniale, textul citat calificându-le expres ca „drepturi”. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Din multitudinea drepturilor personalității, acăror existență afost evidențiată de doctrină, noul Cod civil aînțeles să le reglementeze pe cele enumerate de primul alineat al art. 58 C. civ.. – dreptul la viață, la sănătate, la integritate fizică și psihică, la demnitate, dreptul la respectarea vieții private (drept complex, care, așa cum vom vedea, include mai multe drepturi) și dreptul la propria imagine, cărora li se adaugă atributele de identificare apersoanei fizice (art. 59 C. civ..) și dreptul de adispune de sine însuși (art. 60 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Dreptul la nume, la domiciliu, la reședință, precum și la o stare civilă sunt drepturi ale personalității umane. Numele permite să recunoaștem persoana fizică și să o desemnăm, domiciliul ne indică locul unde ea poate fi găsită, iar starea civilă stabilește identitatea juridică a persoanei fizice respective. Atributele de identificare a persoanei fizice prezintă acele caractere juridice care sunt ale drepturilor nepatrimoniale. Astfel: au ca obligație civilă corelativă acea obligație generală și negativă de a nu li se aduce atingere, obligație ce revine tuturor celorlalte subiecte de drept (sau, cum se spune în doctrină, sunt opozabile erga omnes); sunt inalienabile (totuși, există o excepție în privința numelui, în sensul că, în condițiile legii, este posibilă o transmisiune sui generis); sunt insesizabile; sunt imprescriptibile extinctiv (cu excepția unor acțiuni de stare civilă) și achizitiv; nu sunt susceptibile de exercitare prin reprezentare (unele excepții există în privința numelui și a stării civile); aparțin oricărei persoane fizice (G. Boroi, op. cit., p. 350). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 49 Cazul general
Art 50 Cazuri speciale
Art 51 Procedura de declarare a morții
Art 52 Data prezumată a morții celui dispărut
Art 53 Prezumție
Art 54 Anularea hotărârii de declarare a morții
Art 55 Descoperirea certificatului de deces
Art 56 Plata făcută moștenitorilor aparenți
Art 57 Drepturile moștenitorului aparent
Art 58 Drepturi ale personalității
Art 59 Atributele de identificare
Art 60 Dreptul de a dispune de sine însuși
Art 61 Garantarea drepturilor inerente ființei umane
Art 62 Interzicerea practicii eugenice
Art 63 Intervențiile asupra caracterelor genetice
Art 64 Inviolabilitatea corpului uman
Art 65 Examenul caracteristicilor genetice
Art 66 Interzicerea unor acte patrimoniale
Art 67 Intervențiile medicale asupra unei persoane
Art 68 Prelevarea și transplantul de la persoanele în viață
Art 69 Sesizarea instanței judecătorești
Reviste:
Dreptul persoanei de a dispune de corpul său versus dreptul copilului de a-și cunoaște identitatea biologică
Care e prețul numelui tău?
Arhitectura procesului civil din perspectiva doctrinei civile, a Codului civil și a Codului de procedură civilă
Despre (in)suficiența reglementării dreptului la demnitate în muncă
Dreptul la acțiune și răspunderea contractuală/Le droit à l'action et la responsabilite contractuelle/Right to action and contractual liability
Care e prețul numelui tău?
Dreptul persoanei de a dispune de corpul său versus dreptul copilului de a-și cunoaște identitatea biologică
Despre (in)suficiența reglementării dreptului la demnitate în muncă
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...