Art 58 Drepturi ale personalității | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții comune - Drepturi ale personalității -
Art. 58.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (26), Doctrină (4)

(1) Orice persoană are dreptul la viață, la sănătate, la integritate fizică și psihică, la demnitate, la propria imagine, la respectarea vieții private, precum și alte asemenea drepturi recunoscute de lege. Reviste (11)

(2) Aceste drepturi nu sunt transmisibile. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Drepturile personalității sunt drepturi absolute, inalienabile, imprescriptibile, cu caracter strict personal. 
    Reglementarea de față enumeră exemplificativ drepturi ale personalității clasificate diferit în doctrină. Astfel, sunt enumerate drepturi ale personalității care privesc ființa umană ca entitate bio-psihică (dreptul la viață, dreptul la integritate fizică și psihică), drepturi ale personalității care definesc omul ca subiect al stărilor și relațiilor emoționale sau afective (dreptul la demnitate), drepturi care protejează omul ca ființă socială (dreptul la respectarea vieții private, dreptul la propria imagine). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Noțiune, determinare și conținut 
    1. Noțiunea de „drepturi ale personalității”. Schimbarea concepției despre om, care nu mai este privit doar ca o abstracțiune juridică – titularul de drepturi și de obligații – ci și ca o realitate complexă, biologică și psihică, a generat un efort doctrinar de creare a unor instrumente juridice specifice, menite să-i asigure protecția juridică. Necesitatea unor asemenea instrumente juridice a fost conștientizată în jurisprudență, teoria drepturilor personalității fiind răspunsul doctrinar, care a fost apoi pus în operă de legiuitor (pentru geneza teoriei drepturilor personalității, a se vedea F. Zenati-Castaing, Th. Revet, Manuel, p. 210-213; J. Rochfeld, Les grandes notions, p. 17-18). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    15.Drepturile personalității reglementate de noul Cod civil. Noul Cod civil este primul act normativ care impune în dreptul românesc noțiunea de „drepturi ale personalității” (titlul marginal al art. 58 C. civ.. este acela de „drepturi ale personalității”) și le consacră oreglementare detaliată, conținută de Capitolul II – Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente, din Titlul II al Cărții I. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Articolul 58 NCC consacră în mod expres, pentru prima dată în dreptul român, drepturile personalității. Reglementările sunt de inspirație franceză, ele abordează probleme de actualitate, precum selecția genetică, clonarea umană, examenul caracterelor genetice, identificarea pe baza amprentei genetice, prelevarea și transplantul de țesuturi, celule și organe, reproducerea umană asistată medical. 
   2. Drepturile personalității sunt acele drepturi inerente calității de persoană umană, care aparțin oricărui individ prin însuși faptul că este om. Aceste drepturi fundamentale ale omului (primordiale) sunt prerogative care pot fi calificate ca drepturi subiective și sunt înzestrate cu o acțiune în justiție. Aceste prerogative aparțin oricărei persoane ca drepturi câștigate chiar de la naștere (O. Ungureanu, C. Jugastru, op. cit., p. 39). Unele dintre drepturile personalității își au originea în Convenția europeană a drepturilor omului, altele în Constituție. Protecția drepturilor și libertăților civile fundamentale inerente personalității umane are ca sursă de inspirație Codul civil francez și Codul civil din Québec. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    15.Drepturile personalității reglementate de noul Cod civil. Noul Cod civil este primul act normativ care impune în dreptul românesc noțiunea de „drepturi ale personalității” (titlul marginal al art. 58 C. civ.. este acela de „drepturi ale personalității”) și le consacră oreglementare detaliată, conținută de Capitolul II – Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente, din Titlul II al Cărții I. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 48 Confirmarea actului anulabil
Art 49 Cazul general
Art 50 Cazuri speciale
Art 51 Procedura de declarare a morții
Art 52 Data prezumată a morții celui dispărut
Art 53 Prezumție
Art 54 Anularea hotărârii de declarare a morții
Art 55 Descoperirea certificatului de deces
Art 56 Plata făcută moștenitorilor aparenți
Art 57 Drepturile moștenitorului aparent
Art 58 Drepturi ale personalității
Art 59 Atributele de identificare
Art 60 Dreptul de a dispune de sine însuși
Art 61 Garantarea drepturilor inerente ființei umane
Art 62 Interzicerea practicii eugenice
Art 63 Intervențiile asupra caracterelor genetice
Art 64 Inviolabilitatea corpului uman
Art 65 Examenul caracteristicilor genetice
Art 66 Interzicerea unor acte patrimoniale
Art 67 Intervențiile medicale asupra unei persoane
Art 68 Prelevarea și transplantul de la persoanele în viață
Reviste:
Lex causae în materia capacității persoanei fizice (art. 2572 din Codul civil)
Considerații privind prejudiciul nepatrimonial cauzat prin lezarea unor drepturi ale personalității
Despre (in)suficiența reglementării dreptului la demnitate în muncă
Daune morale. Articole defăimătoare publicate în mass media. Modificarea cererii de chemare în judecată cu depășirea termenului legal. Lipsa capacității de folosință a cotidienelor on-line. Calitatea procesuală pasivă a comitentului
Despre (in)suficiența reglementării dreptului la demnitate în muncă
Dreptul la viață privată. Conturarea unor noțiuni, ca urmare a jurisprudenței C.E.D.O. și C.J.U.E.
CEDO vs. Noul Cod Civil - încălcarea dreptului la viața privată
Patrimoniul. Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune
Antrenarea răspunderii proprietarului pentru fapta animalului. Vătămare corporală. Prejudiciu moral suferit de victima agresiunii. Criterii de apreciere a cuantumului daunelor morale
Unele considerații referitoare la impactul dreptului Uniunii Europene asupra combaterii atingerilor aduse drepturilor personalității, a discriminării și a discursului instigator la ură prin internet și tehnologia informației
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...