Art 57 Drepturile moștenitorului aparent | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Declararea judecătorească a morții - Drepturile moștenitorului aparent -
Art. 57.
- Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (4)

Moștenitorul aparent care află că persoana care a fost declarată decedată prin hotărâre judecătorească este în viață păstrează posesia bunurilor și dobândește fructele acestora, cât timp cel reapărut nu solicită restituirea lor.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Reglementarea instituie oderogare de la prevederile art. 948 noul C. civ. privind dobândirea fructelor de către posesorul de bună-credință. În cazul de față, posesia de bună-credință încetează la data aflării faptului că persoana pe care asuccedat-o este în viață, totuși moștenitorul aparent poate păstra posesia bunurilor și dobândi fructele acestora, cât timp cel reapărut nu solicită restituirea lor. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Drepturile asupra bunurilor. Art. 57 noul C. civ. reglementează drepturile moștenitorului aparent asupra bunurilor celui reapărut și asupra fructelor acestora. Conform textului citat, moștenitorul aparent păstrează posesia bunurilor, chiar și după ce a aflat că persoana care a fost declarată judecătorește moartă este în viață, cât timp cel reapărut nu solicită restituirea lor. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Anularea hotărârii judecătorești declarative de moarte produce și oserie de efecte patrimoniale, care sunt reglementate de prevederile art. 54 alin. (2) C. civ.., ca și cele ale art. 56 și art. 57 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Prin anularea hotărârii declarative de moarte se desființează titlul de moștenitor al celor care au cules moștenirea, așa încât aceștia sunt obligați să restituie bunurile pe care le-au primit în această calitate. Restituirea bunurilor se va face diferențiat după cum moștenitorul a fost sau nu de bună-credință. 
   2. Moștenitorul de bună-credință (care credea că în adevăr cel declarat mort nu mai este în viață și că este îndreptățit să îl moștenească) este obligat față de cel reapărut: să restituie bunurile în natură, dacă este posibil; să le restituie prin echivalent, adică să restituie prețul primit prin vânzarea acelor bunuri către un terț; în ceea ce privește fructele bunurilor respective, le va păstra. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 47 Limitele obligației de restituire
Art 48 Confirmarea actului anulabil
Art 49 Cazul general
Art 50 Cazuri speciale
Art 51 Procedura de declarare a morții
Art 52 Data prezumată a morții celui dispărut
Art 53 Prezumție
Art 54 Anularea hotărârii de declarare a morții
Art 55 Descoperirea certificatului de deces
Art 56 Plata făcută moștenitorilor aparenți
Art 57 Drepturile moștenitorului aparent
Art 58 Drepturi ale personalității
Art 59 Atributele de identificare
Art 60 Dreptul de a dispune de sine însuși
Art 61 Garantarea drepturilor inerente ființei umane
Art 62 Interzicerea practicii eugenice
Art 63 Intervențiile asupra caracterelor genetice
Art 64 Inviolabilitatea corpului uman
Art 65 Examenul caracteristicilor genetice
Art 66 Interzicerea unor acte patrimoniale
Art 67 Intervențiile medicale asupra unei persoane
Reviste:
Despre declararea judecătorească a morții și efectele acesteia
Lex causae în materia capacității persoanei fizice (art. 2572 din Codul civil)
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Repere privind fundamentul abuzului de drept, elementele abuzului de drept procesual și sancționarea acestuia în noul Cod de procedură civilă
Declararea judecătorească a morții în reglementarea noului Cod civil și a noului Cod de procedură civilă
Încetarea existenței persoanei fizice și efectele acesteia în Codul civil (Legea nr. 287/2009)
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...