Art 56 Plata făcută moștenitorilor aparenți | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Declararea judecătorească a morții - Plata făcută moștenitorilor aparenți -
Art. 56.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

Plata făcută moștenitorilor legali sau legatarilor unei persoane, care reapare ulterior hotărârii declarative de moarte, este valabilă și liberatorie, dacă a fost făcută înainte de radierea din registrul de stare civilă a mențiunii privitoare la deces, cu excepția cazului în care cel care a făcut plata a cunoscut faptul că persoana declarată moartă este în viață.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Pentru ca plata făcută moștenitorilor aparenți să fie valabilă și liberatorie trebuie îndeplinite următoarele condiții cumulative: 
    a) să fi fost făcută înainte de radierea din registrul de stare civilă a mențiunii privitoare la deces, 
    b) cel care a făcut plata să nu fi cunoscut faptul că persoana declarată moartă este în viață. 
    A se vedea și prevederile art. 1478 noul C. civ. privind plata făcută creditorilor aparenți. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Plata nevalabilă făcută moștenitorilor aparenți. Hotărârea judecătorească definitivă prin care se anulează hotărârea declarativă de moarte se comunică serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor din localitatea în care s-a născut persoana în cauză. Acesta va radia mențiunea referitoare la deces făcută pe marginea actului de naștere și va anula actul de deces întocmit în temeiul hotărârii judecătorești declarative de moarte. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Anularea hotărârii judecătorești declarative de moarte produce și oserie de efecte patrimoniale, care sunt reglementate de prevederile art. 54 alin. (2) C. civ.., ca și cele ale art. 56 și art. 57 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Drepturile și obligațiile persoanei declarate moartă prin hotărâre judecătorească nu se sting, ci trec asupra moștenitorilor sau legatarilor, prin succesiune. Drepturile și obligațiile care alcătuiesc activul și pasivul moștenirii trec asupra moștenitorului, fiindcă persoana acestuia se substituie persoanei defunctului, în toate raporturile de drept în care acesta din urmă era subiect activ sau pasiv. Toate aceste raporturi rămân neschimbate, sub singura rezervă că moștenitorul înlocuiește pe defunct (M. Eliescu, Curs de succesiuni, Ed. Humanitas, București, 1997, p. 293). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 46 Regimul nulității
Art 47 Limitele obligației de restituire
Art 48 Confirmarea actului anulabil
Art 49 Cazul general
Art 50 Cazuri speciale
Art 51 Procedura de declarare a morții
Art 52 Data prezumată a morții celui dispărut
Art 53 Prezumție
Art 54 Anularea hotărârii de declarare a morții
Art 55 Descoperirea certificatului de deces
Art 56 Plata făcută moștenitorilor aparenți
Art 57 Drepturile moștenitorului aparent
Art 58 Drepturi ale personalității
Art 59 Atributele de identificare
Art 60 Dreptul de a dispune de sine însuși
Art 61 Garantarea drepturilor inerente ființei umane
Art 62 Interzicerea practicii eugenice
Art 63 Intervențiile asupra caracterelor genetice
Art 64 Inviolabilitatea corpului uman
Art 65 Examenul caracteristicilor genetice
Art 66 Interzicerea unor acte patrimoniale
Reviste:
Unele aspecte juridice privitoare la înscrierea de mențiuni, anularea, modificarea, rectificarea și completarea actelor de stare civilă
Despre declararea judecătorească a morții și efectele acesteia
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...